Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid

Her kan du læse om opgaverne i Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid

Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid er en fagstab under Teknik- og Stabsdirektøren. Enheden ledes af en chef og en teamleder.

Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid er med til at sikre vækst og udvikling gennem bl.a. en aktiv bosætningsindsats, en målrettet erhvervsindsats og servicering af fritidsområdet. Afdelingen rummer desuden stabsfunktioner som sekretariatsbetjening af Byråd, borgmester, nævn, direktion og chefgruppe, samarbejdsudvalg samt tværgående HR- og udviklingsopgaver.

Nøgleopgaver:

 • Varetage opgaven med grundsalg til borgere og virksomheder
 • Opgaver på erhvervsområdet, fx erhvervsfremmeindsatsen
 • Deltage i udarbejdelse af politikker og strategier inden for Erhverv & Bosætning
 • Implementering af Idræts- og Fritidspolitikken og bosætningsstrategien.
 • Gennemførelse af strategier og indsatsplaner, bl.a. indenfor turisme
 • Udarbejde plan for jordforsyningen (strategiske opkøb m.v.)
 • Sikre gode rammer for fritidslivet og betjening af foreninger m.fl.
 • Politisk betjening af de faste udvalg, Kultur og Fritidsudvalget samt Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget, herunder sekretærfunktioner for udvalgene (deltagelse i udvalgsmøderne) og udvalgsbetjening af evt. midlertidige udvalg (17.4 udvalg)

Opgaver i HR og nævn:

 • Arbejdsmiljø, trivsel og arbejdspladsvurderinger
 • Uddannelse og kursusadministration (overordnet/fælles, fagspecifikke varetages af fagområdet)
 • Attraktive arbejdspladser: fastholde og rekruttere medarbejdere
 • Ledervurdering, -udvikling og -uddannelse
 • Implementering af overenskomster
 • Projektledelse af ESDH (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering)
 • Sekretariat og sagsbehandling i Husleje- og Beboerklagenævn
 • Sekretariat og sagsbehandling i Forebyggelses- og Bevillingsnævnet 
 • Servicering af MED-system (samarbejdssystem)
 • Vederlæggelse
 • Grundsalg

Medarbejderne hører under chefen for Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid.

Opgaver i sekretariats- og udviklingsteamet:

 • Udviklingsopgaver for kommunaldirektøren, direktionen og på tværs af chefgruppen.
 • Anden tværgående projektledelse eller innovationsforløb
 • Projektledelse af Mental Frikommune - kommunens innovationsindsats.
 • Projektledelse af strategi for Aktive borgere skaber det gode fællesskab - herunder samskabelse.
 • Visions- og strategiprocesser
 • Udvikling og procesunderstøttelse af kommunens styringsmodel
 • Sekretariatsbetjening af afdelingschefgruppen og andre tværgående ledelsessfora.
 • Sekretariatsbetjening af direktionen
 • Sekretariatsbetjening af Byråd og Økonomi- og Planudvalg 
 • Sekretariatsbetjening af borgmester og kommunaldirektør

Teamet har en teamleder med personaleansvar.  

Fritids- og erhvervsteamet:

Afdelingen yder service til foreninger, frivillige og borgere i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Afdelingen betjener Kultur- og Fritidsudvalget, erhvervskontaktudvalget samt udvalg herunder.

 • Sekretariatsfunktion i forhold til Erhvervsområdet 
 • Sekretariatsfunktion i forhold til Kultur- og Fritidsområdet
 • Sagsbehandling i forhold til Erhvervs-, Vækst- og Bosætningsudvalget.
 • Erhvervsudvikling
 • Erhvervsservice
 • Landdistriktspolitik
 • Turisme
 • Kontakt til erhvervsliv, detailhandel m.fl.

Fritidsområdet hører under børne- og Fællesskabsdirektørens område. Erhvervs- og bosætningsområdet hører under Teknik- og Stabsdirektørens område.

Teamets leder er chefen for Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid.

Øvrige fælles opgaver:

 • Planlægning og gennemførelse af valghandlinger

Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid er præget af en uformel og humoristisk omgangstone, hvor der er opbakning og støtte til at få løst de mange ofte presserende opgaver.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.