Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ledelsesgrundlag og DNA

Kommunens ledere har sammen udviklet Ikast-Brande Kommunes DNA samt kommunens ledelsesgrundlag.

Ledelsesgrundlag _udsnit _1000

 

Ikast-Brande Kommunes DNA

Først skridt frem mod kommunens ledelsesgrundlag har været at udarbejde Ikast-Brande Kommunes DNA. DNA'et gør os i stand til at indfange og værne om det unikke og gode ved Ikast-Brande Kommune. Det giver et fundament at stå på, når vi agerer som ledere og medarbejdere og muliggør en drøftelse af identitet.

Det er hensigten, at DNA'et  skal "tale" til alle i kommunen - medarbejdere såvel som ledere. Derfor har kommunens ledere og medarbejdere sammen udarbejdet fortællinger, der udfolder og giver liv til DNA'et og kaster lys over vores måde at arbejde på, tænke på, og finde løsninger på i fællesskab med både borgere og virksomheder. Du kan finde fortællingerne her og læse DNA'et her.

Ikast-Brande Kommunes ledelsesgrundlag

Find vejen til god ledelse med Ikast-Brande Kommunes ledelsesgrundlag. Med kommunens ledelsesgrundlag bliver det tydeligt, hvad der forventes af dig som nuværende eller kommende leder i kommunen, og der sættes en ambitiøs retning for god ledelsesadfærd i kommunen - så vi sammen kan gøre en forskel for både borgere, virksomheder og medarbejdere.

Ledelsesgrundlaget sætter fokus på fire vigtige ledelsesmæssige kompetencer, som du kan læse mere om her. Samme sted finder du videoer af ledere, der fortæller om deres syn på de fire kompetencer. Ledelsesgrundlagets fundament findes i kommunens DNA og de tre værdiord dialog, tillid og ansvarlighed. Du kan læse ledelsesgrundlaget i sin helhed her. Du kan også se ledelsesgrundlaget i en kort version her. Både ledelsesgrundlag og DNA er udarbejdet i fællesskab med kommunens ledere i 2018-2019.

Direktørerne har udarbejdet deres eget personlige ledelsesgrundlag. Det kan du læse mere om her. Det samme skal alle kommunens ledere.

 

DNA'et understøttes af tre handlingsanvisende dogmer:

  1. Vi udfordrer vanetænkning
  2. Du finder løsninger sammen med os
  3. Vi udøver myndighed med et servicegen

Der arbejdes med at udmønte DNA, ledelsesgrundlag og dogmer via adfærdsrettet ledelse.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.