Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Digital Post

Skriv sikkert til kommunen via Digital Post. Ikast-Brande Kommune har oprettet sikre digitale postkasser, som du skal skrive til, når din henvendelse indeholder personlige oplysninger. Det kan fx være om dig eller én i din familie, hvor kommunen skal bruge cpr-nummer eller andre fortrolige oplysninger.

I boksene herunder finder du direkte links til de kommunens digitale postkasser.
Tryk på det direkte link, så starter Digital Post nemlig op med modtagerfeltet udfyldt.
  

Når din henvendelse drejer sig om:

 • pas
 • kørekort
 • vielser
 • navne
 • flytninger
 • personnummer
 • NemID
 • udbetalinger af ydelser

 Send e-mail via Digital Post her

Når din henvendelse drejer sig om: støtte og tilbud ved ledighed og sygdom, integration/flygtninge, unge og uddannelse, rehabilitering eller sygedagpenge. 

 • Rekruttering af medarbejdere
 • Løntilskud, voksenlærlinge og fleksrefusion
 • Afbud til indkaldt møde/aktivitet
 • Information om job og uddannelse
 • Unge

Send e-mail via Digital Post her

Når din henvendelse drejer sig om:

 • Trafik
 • Natur
 • Miljø
 • Affald/genbrug
 • Vindmølleplanlægning
 • Planlægning af byer og veje
 • Byfornyelser
 • Erhvervsplanlægning
 • Vedligehold af grønne områder
 • Rottebekæmpelse
 • Bygninger og byggeansøgninger

Send e-mail via Digital Post her

Når din henvendelse drejer sig om:

 • dagsinstitutioner og dagpleje
 • skoler og SFO'er
 • privat skole og børnepasning
 • friplads og søskendetilskud

Send e-mail via Digital Post her

Når din henvendelse drejer sig om:

 • Hjælpemidler (herunder kropsbårne), visitation til pleje, ældreboliger og hjemmehjælp
 • Merudgifter, visitation til botilbud, dagtilbud, bostøtte, STU og hjælp i hverdagen

Send e-mail via Digital Post her

Når din henvendelse drejer sig om:

 • børnetandpleje og sundhedspleje
 • sårbare børn
 • rådgivning og støtte til familier
 • støtte til børn med handicap eller kronisk sygdom
 • talepædagog
 • underretning

Send e-mail via Digital Post her

Når din henvendelse drejer sig om: museer, kulturprojekter, kunstsamlinger, foreningssamarbejde, tilskudsmuligheder, lokaler, musikskole eller bibliotek.

 • Foreninger og folkeoplysning
 • Kultur- og bibliotek

Send e-mail via Digital Post her

Hvis ikke du finder en passende modtager, så kan du sende din e-mail til 'Øvrige henvendelser' her

  
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.