Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

E-mail - når det er generelle spørgsmål

Her finder du e-mail-adresser, som du skal bruge, hvis du har et generelt spørgsmål til kommunen.
Indeholder din e-mail personlige oplysninger, skal du i stedet benytte Digital Post på borger.dk, eboks.dk eller virk.dk, så kommunikationen er sikker.

Få din henvendelse hurtigere frem

Skriv sagsbehandlers e-mail-adresse og emne i emnefeltet, så kommer e-mailen hurtigere frem til den rette modtager. Kender du ikke sagsbehandlers e-mail-adresse, så skriv gerne personens navn eller navnet på afdelingen/institutionen. 

 

Når din henvendelse drejer sig om fx pas, kørekort, vielser, navne, flytninger, personnummer, NemID, udbetalinger af ydelser.

 • Send din e-mail til: borgerservice@ikast-brande.dk
  Skriv gerne i emnefeltet, om du vil i kontakt med Borgerservice eller Udbetalinger (hvis du ved det)
 • Chat med Borgerservice
  Du kan komme i kontakt med Borgerservice via chat-funktionen. Chatten er dog kun til generelle spørgsmål og ikke konkret sagsbehandling

  Dag Tidsrum
  Mandag - onsdag kl. 08.00 - 15.00
  Torsdag kl. 08.00 - 17.00
  Fredag kl. 08.00 - 13.00

  Klikke her for at starte chatten

Når din henvendelse drejer sig om: støtte og tilbud ved ledighed og sygdom, integration/flygtninge, unge og uddannelse, rehabilitering eller sygedagpenge. 

Er du i tvivl, så send mailen til Jobcentret: jobcenter@ikast-brande.dk

Når din henvendelse drejer sig om:

 • Trafik
 • Natur
 • Miljø
 • Affald/genbrug
 • Vindmølleplanlægning
 • Planlægning af byer og veje
 • Byfornyelser
 • Erhvervsplanlægning
 • Vedligehold af grønne områder
 • Rottebekæmpelse
 • Bygninger og byggeansøgninger

Send din e-mail til: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Når din henvendelse drejer sig om: dagsinstitutioner og dagpleje, skoler og SFO'er, privat skole og børnepasning, friplads og søskendetilskud.

Når din henvendelse drejer sig om:

Når din henvendelse drejer sig om: børnetandpleje og sundhedspleje, sårbare børn, rådgivning og støtte til familier, støtte til børn med handicap eller kronisk sygdom, talepædagog eller underretning.

Når din henvendelse drejer sig om:

 • Aflastning og afløsning
 • Socialpædagogisk støtte (bostøtte)
 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
 • Ledsageordning
 • Kontaktperson til døvblinde
 • Merudgifter
 • Tilbud af behandlingsmæssig karakter
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Midlertidigt botilbud
 • Længerevarende botilbud
 • Lov om specialundervisning for voksne (kompenserende specialundervisning for voksne)

Sende e-mailen til: psykiatrioghandicapafdeling@ikast-brande.dk

Når din henvendelse drejer sig om: museer, kulturprojekter, kunstsamlinger, foreningssamarbejde, tilskudsmuligheder, lokaler, musikskole eller bibliotek.

Når din henvendelse drejer sig om økonomi:

 • Opkrævninger / gæld til det offentlige
 • Konkurs, dødsbo og tvangsauktion
 • Indkøb og leverandører til kommunen
 • Øvrige spørgsmål vedrørende økonomi

Send din e-mail til: okonomiomraade@ikast-brande.dk

 

Spørgsmål angående personale:

 • Løn og ferie i forbindelse med nuværende eller tidligere ansættelse i Ikast-Brande Kommune

Send e-mailen til: personaleogorganisationsafdeling@ikast-brande.dk

Passer emnet for din henvendelse ikke ind i en af ovenstående kategorier, så skriv til vores hovedpostkasse: post@ikast-brande.dk 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast

Mette Ladegaard, kommunikationsmedarbejder
Tlf.: 9960 4025
E-mail: meljo@ikast-brande.dk 

Klik på Find medarbejder
- så kan du søge på navn, telefonnummer eller e-mail-adresse.

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.