Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontakt

Her finder du forskellige muligheder for at kontakte kommunen: Rådhuset, "Find en medarbejder", chat med kommunen og pressekontakt. Nederst på siden findes kontaktoplysninger til Teknisk Område og Sundheds- og Omsorgsområdet.

Ikast-Brande Kommune

Rådhusstrædet 6
DK-7430 Ikast 
Tlf.: +45 9960 4000
Fax: +45 9960 4040
E-mail: post@ikast-brande.dk
Sikker e-post: sikkerpost@ikast-brande.dk

Hvis du er i tvivl om, hvordan du sender en sikker e-mail, så kan du læse mere om sikker Digital Post her 
 

Find en medarbejder

Klik på Find medarbejder og søg efter personer, telefonnumre eller e-mail-adresser.
 

Pressekontakt

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
DK-7430 Ikast

Mette Ladegaard, kommunikationsmedarbejder
Tlf.: 9960 4025
E-mail: meljo@ikast-brande.dk 
 

CHAT med Borgerservice

Find CHAT yderst til højre på denne hjemmeside. Du kan også klikke her for at starte chatten Se åbningstiderne for chatten herunder:
Dag Tidsrum
Mandag - onsdag: kl. 08.00 - 15.30
Torsdag: kl. 08.00 - 17.00
Fredag:

kl. 08.00 - 13.00

 

Øvrige adresser:

Teknisk Område

Ikast-Brande Kommune
Teknisk Område
Centerparken 1
DK-7330 Brande
Tlf.: +45 99 60 40 00
Fax: +45 99 60 32 59
E-mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk 
 

Sundheds- og Omsorgsområdet

Ikast-Brande Kommune
Sundheds- og Omsorgsområdet
Centerparken 1
DK-7330 Brande
Tlf.: +45 99 60 40 00 
E-mail: sundhedsogomsorgsomraade@ikast-brande.dk 


Herunder kan du se flere kontaktmuligheder til de forskellige områder inden for Sundhed- og Omsorgsområdet:

Emne Kontakt

Ældreafdelingen
Centerparken 1
DK-7330 Brande

Tlf: 9960 3150 (træffes også onsdage)

Demens

Tlf: 9960 3155 i tidsrummet 08.00-09.00

Hjemmehjælp (personlig og praktisk hjælp), midlertidigt ophold, vedligeholdelsestræning, plejeboliger, ældreboliger, madudbringning, daghjem, omsorgstandpleje og plejeorlov)

Tlf: 9960 3140 i tidsrummet 08.30-10.00 (træffes også onsdag)
visitator@ikast-brande.dk  

Hjælpemidler til 18-årige og opefter

Tlf: 9960 3120 i tidsrummet 08.30-10.00 (træffes også onsdag)
hjalpemidler@ikast-brande.dk  

Handicapbiler, proteser, boligændringer og hjælpemidler til børn under 18 år

Tlf: 9960 3128, 9960 4595 eller 9960 3124 i tidsrummet 08.30-09.30 (ma-ti-to-fre) centralterapeuter@ikast-brande.dk 

Inkontinens-hjælpemidler, stomiprodukter og kompressionsstrømper

Tlf: 9960 3119 i tidsrummet 08.30-10.00 (ma-ti-to-fre) 
sikkerpost@ikast-brande.dk 
Ansøgninger om hjælpemidlerne sendes digitalt via selvbetjening på denne side

Kropsbårne hjælpemidler - ortopædisk fodtøj og indlæg, brystproteser, diabeteshjælpemidler, parykker mm.

Tlf: 9960 3116 i tidsrummet 08.30-10.00 (Ma-ti-to-fre)
Ansøgninger sendes digitalt via www.borger.dk 

Tilbud til borgere med handicap eller sindslidelse

Tlf: 9960 3180 i tidsrummet 09.00-13.00 
psykiatrioghandicapafdeling@ikast-brande.dk 

 

Se også

Sundhedscenter - sundhedscenter@ikast-brande.dk 

Hjælpemiddeldepot

Træningsområdet

Plejecentre

Hjemmesygeplejen  

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.