Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Retningslinjer for brug af kommunevåben og logo

Kommunevåben og logo er beskyttede varemærker og må kun anvendes af Ikast-Brande Kommune og dens afdelinger og institutioner. Og altså ikke – eller kun efter særlig tilladelse – til private/halvoffentlige formål

Særlig tilladelse

Halvoffentlige eller private foreninger, institutioner og lignende kan søge om særlig tilladelse til at anvende kommunevåbenet eller logoet.

Behandling af ansøgninger sker ud fra overordnede principper godkendt i Ikast-Brande Byråd.

De overordnede principper er følgende:

  • Særlig tilladelse til anvendelse af kommunevåben kan gives i de tilfælde, hvor Ikast-Brande Kommune er medbestemmende eller medfinansierende til en konkret begivenhed. Begivenheden skal have en vis højde og karakter. Denne vurdering foretages konkret i hvert enkelt tilfælde.
  • Særlig tilladelse til anvendelse af logo kan gives i de tilfælde, hvor Ikast-Brande Kommune er samarbejdspartner og betragter anvendelsen som et markedsføringsmæssigt tiltag og branding.

Ansøgning om særlig tilladelse

Ansøgning om særlig tilladelse til at anvende Ikast-Brande Kommunes våben eller logo skal sendes til:

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast
eller på mail til post@ikast-brande.dk

I ansøgningen skal der være en begrundelse for, hvorfor du ønsker at bruge kommunevåbenet/logoet samt en beskrivelse af, hvordan det ønskes anvendt - herunder om det er til en folder, plakat, pjece, hjemmeside og lignende.

Gives der tilladelse til at anvende kommunevåbenet/logoet, sendes det i en mail som vedhæftet fil. Det forudsættes, at filen kun bruges til formålet, der er givet tilladelse til. Filen slettes efter brug, medmindre der er tale om en tilbagevendende aftale.

Der kan være tilknyttet et vilkår om tidsmæssig begrænsning til den særlige tilladelse.

Ikast-Brande Kommune kan bede om at få tilsendt en korrektur, hvor det fremgår, hvordan kommunevåbenet/logoet skal bruges. 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.