Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Takstoversigt Teknisk Område 2017

Takster 2017. Her kan du finde de godkendte takster inden for Teknik- og Miljøudvalgets område - bl.a. takster for dagrenovation og erhvervsaffaldsgebyr, takster for skorstensfejning og meget mere.

Takster 2017 for Teknik- og Miljøområdet

Grundskyld
Følgende promiller opkræves i Ikast-Brande Kommune for 2017:

Grundskyld: 20,35 ‰
Landbrug: 5,55 ‰
Dækningsafgift - forskelsværdi offentlige ejendomme: 5,0 ‰
Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi: 10,175 ‰

Samlet takstblad

Affald - her ses takster for:
Genbrugspladser, miljø øer m.v. for private
Genbrugspladsgebyr for erhverv
Dagrenovation (tømning hver 2. uge), private husstande
Dagrenovation, sommerhusområder
Dagrenovation, boligforeninger - erhverv og kommunale institutioner
Dagrenovation (tømning hver 2. uge) - eks. beholdere som er under udfasning
Tømning af nedgravede containere "Underground / molok containere"
Dagrenovation, diverse takster, pris pr. kg


Udlån af pladser, flag m.v - her ses takster for:
Torvehandel / stadeafgift
Vareudstilling på offentlige arealer
Cirkuspladser
Scene på Torvet i Brande
Tilslutning af el/vand (pladser og torve)
Slukning af springvand på Torvet i Ikast
Flagalléer

Skorstensfejning -   her ses takster for:
Skorstensfejning - gebyrer
Rensning af røgrør og røgkanaler
Brandpræventivt syn
Tilmelding af ny skorsten / ildsted
Prøvningsattest 

Gebyrer for byggesagsbehandling

Rottebekæmpelse

Indfangning af vildkatte i byzone

Hyrevognsbevillinger m.v.

Veje, skove m.m - her ses takster for:
Asfaltrampe, etablering / udvidelse
Salg af træ
Snerydning ved pensionister
Særlig servicevejvisningsskilte
Parkeringsfond

Kort og GIS
Salg af udskrifter, kort

Miljøafgifter - her ses takster for:
Afgift for ledningsført vand
Spildevandsafgift til staten
Miljøtilsyn - brugerbetaling 

BBR
BBR-oplysning (udskrift)

Takster for vandafledningsbidrag, kloaktilslutningsbidrag, tømningsordning for bundfældningstanke og særbidrag for særligt forurenet spildevand  kan ses på  www.ikast-brandespildevand.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.