Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Takster 2019 Teknik- og Miljøområdet

Takster 2019 for Teknik- og Miljøområdet

   

Genbrugsplads, miljøøer m.v. for private. Enhedsafgift pr. ejendom/lejemål Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019     Ekskl. moms  Takst 2019     Inkl. moms
Administration 100,00 100,00 125,00
Storskraldsordning 10,00 10,00 12,50
Papir- og glasindsamling   100,00  100,00  125,00
Farligt affald  36,00 36,00  45,00
 *Genbrugsplads  634,00  634,00  792,50
       
 I alt "Genbrugsordninger"   880,00 880,00  1.100,00

 

*Genbrugspladsgebyr for etageboliger, lejligheder m.v. kan nedsættes til ½ gebyr - dvs. 317,00 kr. pr. boligenhed. Principperne for hvem der kan opkræves et nedsat genbrugspladsgebyr fastsættes i regulativ for husholdningsaffald. 

  

Genbrugspladsgebyr for erhverv                                                  Takst 2018    Ekskl. moms  Takst 2019     Ekskl. moms  Takst 2019      Inkl. moms
Administrationsgebyr 150,00 150,00 187,50
Virksomhedstyper:      
Øvrige virksomheder   507,00  507,00  633,75
Håndværkere og anlægsgartnere 0-1 ansatte 1.169,00 1.169,00 1.461,25
Håndværkere og anlægsgartnere 2-10 ansatte  4.356,00  4.356,00 5.445,00
Håndværkere og anlægsgartnere over 10 ansatte  19.792,00 19.792,00  24.740,00
Pris per besøg 150,00 150,00 187,50
       

 

Gebyret opkræves i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012.

Alle kommunens affaldsproducerende virksomheder skal betale administrationsgebyr.

Fra 1. januar 2012 blev det frivilligt om virksomheder ønsker at benytte de kommunale genbrugspladser. I henhold til Bekendtgørelse om affald skal virksomheder tilmelde sig ordningen, og betale det af Byrådet fastsatte gebyr, hvis de ønsker at benytte genbrugspladserne.

I Ikast-Brande Kommune udstedes der et adgangskort til virksomheder som tilmelder sig genbrugspladsordningen. Adgangskortet skal benyttes ved aflevering af affald fra virksomheden. 

  

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)                                                  

Private husstande                                       

                                                

Takst 2018 Ekskl. moms   

Takst 2019     Ekskl. moms  Takst 2019      Inkl. moms
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) 225,00 225,00 281,25
240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning) 325,00 325,00 406,25
240 l ekstra enkelt beholder - grå affald  (5 kg frivægt pr. tømning)*   325,00  325,00  406,25
Skelordning** -80,00 -80,00 -100,00

 

*) Kan kun vælges som ekstra beholder. Er et supplement til eksisterende ordning.

**) Hvis husstanden tilmelder sig skelordning fratrækkes 100,00 kr. fra den faste afgift pr. år. Ordningen gælder for husstande inden for bymæssig bebyggelse og i sommerhusområderne Guldforhoved og Rørbæk Sø.

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge i perioden fra 1. april til 1. oktober)

Sommerhusområder       

                                                
Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019     Ekskl. moms  Takst 2019      Inkl. moms
240 l dobbelt beholder ved sommerhus (5 kg frivægt pr. tømning) 125,00 125,00 156,25
240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning) 225,00 225,00 281,25
Skelordning** -80,00 -80,00 -100,00

 

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)

Boligforeninger - erhverv og kommunale institutioner                                

Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019     Ekskl. moms  Takst 2019      Inkl. moms
600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) * 1.500,00 1.500,00 1.875,00
800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg)* 1.500,00 1.500,00 1.875,00
240 l dobbelt beholder (5 kg frvægt pr. tømning) 225,00 225,00 281,25
240 l enkelt beholder - grønt affald (5 kg frivægt pr. tømning) 325,00 325,00 406,25

 

*Den årlige frivægt på 1.040 kr. pr. år pålægges den enkelte beholder/container Der udlignes ikke frivægt mellem de enkelte containere/beholdere.

 

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)

Institutioner                                

Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019     Ekskl. moms  Takst 2019      Inkl. moms
8000 l container (350 kg frivægt pr. tømning)                                             23.000,00 23.000,00 28.750,00
12.000 l container (460 frivægt pr tømning)       26.500,00 26.500,00 33.125,00

  

Tømning af nedgravede containere

"underground / molok containere"                                               

Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019     Ekskl. moms  Takst 2019     Inkl. moms

Dagrenovation:
Restaffald = 5 m3 (400 kg frivægt pr. tømning) og
grøn affald = 3 m3 (160 kg frivægt pr. tømning)

9.920,00 9.920,00 12.400,00

Dagrenovation:
Restaffald = 3 m3 (300 kg frivægt pr. tømning) og
grøn affald = 3 m3 (120 kg frivægt pr. tømning) 

8.400,00 8.400,00 10.500,00
Dagrenovation:
Restaffald = 3 m3 (300 kg frivægt pr. tømning) og
grøn affald = 0,8 m3 (40 kg frivægt pr. tømning)
6.200,00 6.200,00 7.750,00
Dagrenovation:
Ekstra container til restaffald, 5 m3
(400 kg frivægt pr. tømning) *
9.920,00 9.920,00 12.400,00
Dagrenovation:
Ekstra container til restaffald, 3 m3
(300 kg frivægt pr. tømning) *
8.400,00 8.400,00 10.500,00

 

 *) OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt af dagrenovationscontainere.

Ved etablering af nedgravede containere skal grundejer selv afholde alle etableringsomkostninger til anskaffelse og nedgravning af containere. Retningslinjer for etablering af nedgravede containere i Ikast-Brande Kommune skal følges. Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

 

Dagrenovation                                 

Diverse takster                

Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019     Ekskl. moms  Takst 2019      Inkl. moms
Pris pr. kg ud over frivægt 2,10 2,10 2,63

Ekstra tømning 240 l beholder

80,00 80,00 100,00
Ekstra tømning 600 - 800 l beholder 100,00 100,00 125,00
Ekstra tømning 8.000 - 12.000 l beholder 624,00 624,00 780,00
Gebyr for tilslutning af beholder 675,00 675,00 843,75
Gebyr for ombytning af beholder 160,00 160,00 200,00
Bestilling af SMS kode til ekstra affaldssæk 20,00 20,00 25,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder 60,00 60,00 75,00
Rengøring af beholder* 240,00 240,00 300,00
NYT: Montering af lås på beholdere - 400,00  500,00
Specialafhentning - kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune Afregning efter medgået tid Afregning efter medgået tid  Afregning efter medgået tid 

 

*) Kan opkræves ved ombytning/afhentning af beholder, som efter 14 dages frist ikke er rengjort

Eksempel på samlet afgift for en bolig - priser er ekskl. moms:

Dagrenovation:
240 l dobbelt beholder (frivægt: 5 kg pr. tømning - 130 kg pr. år)                           225,00
400 kg affald / år (400-130=270 kg) * 2,10                                                          567,00
Genbrugsplads og miljø-øer                                                                                  880,00

I alt ekskl. moms                                                                                            1.672,00

Ud over 5 kg affald pr. tømning koster det (kr./kg)                                                    2,10

Asfaltrampe

Pris for etablering / udvidelse af asfaltrampe

Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019 Ekskl. moms   Takst 2019  Inkl. moms 
1 m rampe                                        1.440,00 1.470,00 1.837,50
2 m rampe                      1.670,00 1.700,00 2.125,00
3 m rampe 1.900,00  1.940,00 2.425,00 
4 m rampe 2.130,00  2.170,00 2.712,50 
5 m rampe  2.360,00  2.400,00 3.000,00 
6 m rampe 2.590,00  2.640,00 3.300,00 
7 m rampe 2.820,00  2.870,00 3.587,00 
8 m rampe  3.050,00  3.110,00 3.887,50 
Fjernelse af eksisterende rampe 1.040,00  1.400,00 1.750,00 


   

Snerydning for pensionister Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019 Ekskl. moms   Takst 2019  Inkl. moms 
Pris for snerydning op til renovationsspand/hoveddør                                          2.000,00 2.000,00 2.500,00
Ekstra pris, hvis indkørsel skal ryddes                        500,00 500,00 625,00

 
Prisen gælder i perioden november til og med marts måned. Pensionister kan tilmelde sig ordningen ved Entreprenørafdelingen.

 

Kommerciel servicevejvisning Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019 Ekskl. moms   Takst 2019  Inkl. moms 
Administrationsgebyr                                      - 600,00 750,00

 

Reglerne for særlig servicevejvisning fremgår af Transportministeriets bekendtgørelse nr. 1194 af 21-09-2016 om anvendelse af vejafmærkning.

Prisen omfatter administration af ansøgning samt etablerings- og nedtagningsomkostninger.

 

Indbetaling til parkeringsfond
- i Ikast og Brande midtby
Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019 Ekskl. moms   Takst 2019  Inkl. moms 
Ikast Centerområde, zone I                                    92.907,00 93.768,00 Momsfrit 
Ikast Centerområde, zone II 58.608,00 59.258,00 Momsfrit 
Brande Centerområde, zone I 62.923,00 63.630,00 Momsfrit 
Brande Centerområde, zone II  44.886,00 45.568,00 Momsfrit 

  
Der opkræves kun halv takst, da der laves offentlige erstatningspladser.

Takster for bidrag til parkeringsfonden er sammensat af en anlægspris og en grundpris, hvor grundprisen er den gennemsnitlige grundværdi i det pågældende område.

Taksterne er justeret i forhold til gældende grundværditakster og prisfremskrevet.


 
 

Byggesagsgebyr opkræves i forhold til den faktiske forbrugte tid. Det vil sige, at alt byggeri faktureres efter medgået tid på basis af tidsregistrering.

Mindre bygninger (f.eks. garager, carporte og lignende mindre bygninger) er friholdt fra bestemmelsen og opkræves i stedet et fast gebyr. 

Byggesagsgebyrer Takst 2018  momsfrit  Takst 2019  momsfrit 
Timepris 596,00 560,00
Fast gebyr pr. sag
Gælder for mindre bygninger (f.eks. garager, carporte og lignende mindre bygninger)
1.000,00 1.000,00
     

 

Gebyr opkræves i henhold til Bygningsreglement 2015, kap. 1.2 stk. 3/Bygningsreglement 2018 (BR 18) § 39.

 

 

Ejendomsoplysninger - BBR Takst 2019     Momsfrit
BBR oplysning (udskrift)                                                             70,00
Lovbestemt maksimal takst  

Trafikbøger til taxakørsel Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019 Ekskl. moms   Takst 2019  Inkl. moms 
Udlevering af trafikbog: Anskaffelsespris + 21,60  21,60  27,00 


   

Bemærk! Taksten for trafikbog er variabel, afhængig af anskaffelsespris.

Taxiloven administreres af Færdselsstyrelsen, som er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Find gebyrsatserne på taxiområdet på  https://taxilov.dk/Kontakt-styrelsen


  

Indfangning af vildkatte i byzone Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019 Ekskl. moms   Takst 2019  Inkl. moms 
Opsætning af en fælde / indfangning af en vildkat                                   400,00 400,00 500,00

 

Aftale med Kattens Værn fortsætter uændret i 2019

Afgift for ledningsført vand                                                                                    Takst           2018          Takst           2019         
Helårsbolig uden måler - 170 m3 (kr./m3) 7,96 7,96 Momsfrit      
Anden bolig uden måler - 70 m3 (kr./m3) 7,96 7,96 Momsfrit
Ejendom med måler - faktisk forbrug (kr./m3) 7,96 7,96 Momsfrit
       

 

Afgiften reguleres efter bestemmelserne i lov om afgift af ledningsført vand (Vandafgiftsloven) nr. 962 af 27. juni 2013 med senere ændringer.

 

Spildevandsafgift til staten                                                                                    Takst           2018          Takst           2019         
Godkendt nedsivningsanlæg (kr./m3) 0,75 0,75 Momsfrit      
Mekanisk biologisk rensning (kr./m3)) 1,90-2,40  1,95-2,40 Momsfrit
Samletank for toiletvand (kr./m3) 2,10  2,10 Momsfrit
Samletank for alt spildevand (kr./m3)  0,00   0,00 Momsfrit
Lukket pileanlæg (kr./m3) 0,00  0,00 Momsfrit
Andre (kr./m3) 5,70  5,70 Momsfrit

  

Afgifterne reguleres efter bestemmelserne i lov om afgift af spildevand (Spildevandsafgiftsloven) nr. 938 af 27. juni 2013.

 

Miljøgodkendelser og -tilsyn - Brugerbetaling                                                                                Takst           2018          Takst           2019         
Timepris 322,49  328,62  Momsfrit                      
Andre udgifter i den forbindelse (eksempelvis kommunens indkøb af ekstern konsulenthjælp) - 57 % af regningens beløb ekskl. moms.
Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug skal der kun opkræves for 80% af tidsforbruget i kommunen og 80% af eventuelle andre udgifter (80 % af de 57% af regningsbeløbet)
     

 

Denne takst var 243,40 kr. pr. time i 2005. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser, der offentliggøres af Finansministeriet i den årlige aftale om kommunernes økonomi. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Ved opkrævningen anvendes den PL-regulerede takst, der er gældende for det tidspunkt, hvor tidsforbruget har fundet sted

Rottebekæmpelse                                                Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019 Ekskl. moms  Takst 2019  Inkl. moms 
Gebyr pr. 100.000 kr.                    ejendomsværdi                                                   5,00 6,80 Momsfrit
       
       

 

Taksten opkræves for alle faste ejendomme (både bebyggede og ubebyggede grunde) i kommunen som en andel af ejendomsværdien.

Taksten er forhøjet i Budget 2019 i ht. byrådsbeslutning den 25. juni 2018.

Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven

 

Skorstensfejning - gebyrer                                                                                    Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019 Ekskl. moms  Takst 2019  Inkl. moms 
Første skorsten indtil 10 m højde                                                    104,86 107,10 133,88
Efterfølgende skorstene på samme ejendom   82,14 83,90  104,88
Hver påbegyndt m over de første 10 m 3,72  3,80  4,75
Centralkedler, rensning   239,40  244,52  305,65
Brændeovne, rensning   119,65 122,22  152,78
       

 

Rensning af røgrør og røgkanaler                                                                                     Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019 Ekskl. moms  Takst 2019  Inkl. moms 
Rør og kanaler med indvendige mål på indtil 35 x 35 cm.
- første meter
- efterfølgende påbegyndt meter

 
55,46
  27,06

 
 56,65
  27,63

 
  70,81
  34,54

Rør og kanaler med indvendige mål på over 35 x 35 cm.
- første meter
- efterfølgende påbegyndt meter


110,60
55,46


 112,96

  56,65


  141,20

 70,81

Brandpræventivt syn
uanset antallet af skorstene på en ejendom

104,86 

107,10 

133,88
Tilmelding af ny skorsten/ildsted.
Hver skorsten eller ildsted

397,46 

 405,96 

 507,45
Påtegning af prøvningsattest 109,03  111,36  139,20
       

 

Taksterne er reguleret efter KL's vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde, august 2017.

Taksterne er med virkning fra 2009 tillagt 1% til dækning af omkostninger ved forbrug af sodposer. KL's vejledende takster kan i øvrigt ses på www.kl.dk.

KONTAKT ved spørgsmål til skorstensfejning: Brand & Redning Tlf. 96 28 11 12 e-mail: post@brmv.dk

 

 

  

Cirkusarrangementer   Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019 Ekskl. moms  Takst 2019  Inkl. moms 
Administrationsgebyr                                       500,00 500,00 Momsfrit


 Gebyret er ekskl. tilslutning af el/vand.

 

Scene på Torvet i Brande Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019 Ekskl. moms   Takst 2019  Inkl. moms 
Opsætning og nedtagning af scene i Brande med/uden bagvæg til scene*                                           6.000,00 6.000,00 7.500,00
Udlån af scene                         400,00 400,00 500,00

 *) Taksten gælder, når foreninger bestiller opsætning og nedtagning af scene til arrangementer. Taksten gælder i øvrigt, når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

 

Tilslutning af el/vand
- pladser og torve

Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019 Ekskl. moms  Takst 2019  Inkl. moms 
Gebyr for tilslutning                                                     400,00 400,00 500,00

 Taksten gælder når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

 

Springvand på Torvert, Ikast Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019 Ekskl. moms  Takst 2019  Inkl. moms 
Slukning af springvand i forbindelse med arrangement                           400,00 400,00 500,00

 
Taksten gælder når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

 

Flagalléer

Brande by, Storegade - Ågade Ikast by, Vestergade - Østergade

Takst 2018 Ekskl. moms  Takst 2019 Ekskl. moms  Takst 2019  Inkl. moms 
Flagallé på hverdage
- opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00
5.750,00 5.750,00 7.187,50
Flagallé på helligdage og i weekend
- opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00
6.850,00 6.850,00 8.562,50
Udlån af flagstænger og flag til organisationer under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og handelsstandsforeninger  400,00  400,00  500,00
                                

Ved lån af flag- og stænger skal afhentning og aflevering ske inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid, og i øvrigt efter nærmere aftale.

 

 

Grundskyld
Følgende promiller opkræves i Ikast-Brande Kommune for 2019:
Grundskyld: 20,35 ‰
Landbrug: 5,55 ‰
Dækningsafgift - forskelsværdi offentlige ejendomme: 5,0 ‰
Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi: 10,175 ‰

 

Takster for vandafledningsbidrag, kloaktilslutningsbidrag, tømningsordning for bundfældningstanke og særbidrag for særligt forurenet spildevand  kan ses på  www.ikast-brandespildevand.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.