Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Befolkningsprognose

Her på siden kan du læse om befolkningsprognosen for 2018. Du finder blandt andet information om forventninger til udvikling i befolkningstallet og inden for de enkelte aldersklasser og hvordan de fordeler sig pr. skoldedistrikt.

Forud for budgetlægningen udarbejdes der hvert år en ny befolkningsprognose. Prognosen tager udgangspunkt i de seneste data fra folkeregistret og Danmarks Statistik.

I perioden 2004-2007 før kommunesammenlægningen er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på omkring 150 borgere pr. år og fra 2007 til 2012 er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på lige knap 200 borgere pr. år. Derefter ses en periode med udsving i 2013-2015, som samlet medfører en negativ befolkningstilvækst på over 50 borgere pr. år. I de seneste tre år har den gennemsnitlige befolkningstilvækst igen ligget på knap 200 borgere pr. år. Således at befolkningen ultimo 2017 udgør 41.188 borgere.

Sidste års prognose viste en forventet befolkningstilvækst på 256 og den faktiske vækst blev 208. Det fremgår af nedenstående tabel, at der både er færre fødte og flere døde, end forventet, hvilket medfører et fødselsoverskud på 27 borgere, mod de forventede 56. Derudover fremgår det at der både er sket flere til- og fraflytninger, end forventet hvilket udligner sig selv i forhold til den forventede flyttebalance. Der er således et overskud på flyttebalancen på 203, som kun ligger 4 borgere over forventet. Dertil kommer, at kommunen har modtaget væsentligt færre flygtninge end forventet. 

 

Faktiske   tal

Prog.

Befolkningsprognose

 

2016

2017

2017

2018

2019

2020

2021

Folketal   1.1

40.800

40.980

40.980

41.188

41.346

41.478

41.604

Fødte

422

409

420

417

419

421

423

Døde

-328

-382

-364

-362

-367

-372

-376

Fød.   overskud

94

27

56

55

52

49

47

Tilflyttere

2.761

2.870

2.564

2.684

2.648

2.644

2.619

Heraf flygtninge

116

52

175

30

10

10

10

Fraflyttede

2.673

2.667

2.365

2.581

2.568

2.568

2.566

Flyttebalance

88

203

199

103

80

76

53

Korrektion

-2

-22

0

0

0

0

0

Samlet   ændring

180

208

256

158

132

126

101

Folketal   31.12

40.980

41.188

41.236

41.346

41.478

41.604

41.705

I prognosen for 2018 er det forventede antal flygtninge således nedjusteret, således at den, fra og med 2019, forventes at være stort set uden betydning. Derudover er flyttebalancen og forventet antal fødte og døde justeret iht. den seneste observerede udvikling. Samlet forventes en befolkningstilvækst på 158 i 2018. Især forventes flere i de ældste aldersgrupper.

Af tabellen nedenfor fremgår den forventede fordeling på aldersgrupper, såvel udvikling i antal som udvikling i procent. Fordelingen af befolkningstallet på skole- og ældredistrikter fremgår af bilaget "Befolkningsprognose 2018-34 - Ikast-Brande Kommune".

Alder

2018

2034

Forskel

Procent

0 år

412

425

13

3,1 %

1-2 år

876

880

4

0,4 %

3-5 år

1.390

1.381

-9

-0,7 %

6 år

542

476

-66

-12,3 %

7-13 år

3.692

3.385

-307

-8,3 %

14-16 år

1.710

1.510

-200

-11,7 %

17-24 år

3.585

3.432

-153

-4,3 %

25-49 år

12.530

12.241

-289

-2,3 %

50-59 år

5.780

5.576

-204

-3,5 %

60-66 år

3.505

3.769

264

7,5 %

67-79 år

5.335

6.000

665

12,5 %

80-89 år

1.529

2.859

1.330

87,0 %

90+ år

302

622

320

106,1 %

I befolkningsprognosen forventes i 2018 en fremgang i antallet af ældre borgere (67+) på 163, samtidig med at der forventes 12 flere små børn (0-5 år).

Forventningen til antallet af nye boliger er baseret på kendte igangværende byggerier/byggesager og en fremskrivning af tendensen fra tidligere år.

Fordelingen af befolkningstallet på skole- og ældredistrikter fremgår af "Befolkningsprognose 2018-2034 - Ikast-Brande Kommune".

Hent befolkningsprognosen som pdf fil her (åbner i nyt vindue).

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.