Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Befolkningsprognose

Her på siden kan du læse om befolkningsprognosen for 2020. Du finder blandt andet information om forventninger til udvikling i befolkningstallet og inden for de enkelte aldersklasser og hvordan de fordeler sig pr. skoldedistrikt.

Forud for budgetlægningen udarbejdes der hvert år en ny befolkningsprognose. Prognosen tager udgangspunkt i de seneste data fra folkeregistret og Danmarks Statistik.

I perioden 2004-2007 før kommunesammenlægningen er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på omkring 150 borgere pr. år og fra 2007 til 2011 er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på over 200 borgere pr. år. Derefter ses en periode med udsving i 2011-2015, som samlet medfører en befolkningstilvækst på under 50 borgere pr. år. Fra 2015-18 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst igen ligget på knap 200 borgere pr. år. I de seneste to år har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på under 100, således at befolkningen ultimo 2019 udgør 41.370 borgere.

Sidste års prognose viste en forventet befolkningstilvækst på 120, og den faktiske tilvækst blev 95. Det fremgår af nedenstående tabel, at der både er flere fødte og flere døde end forventet, hvilket medfører et fødselsoverskud på 51, mod de forventede 46. Derudover fremgår det at der både er sket flere til- og fraflytninger end forventet, hvilket medfører en positiv flyttebalance på 44, mod de forventede 73. Dertil kommer at komunen har modtaget flere flygtninge end forventet.

 

Faktiske   tal

Prog.

Befolkningsprognose

 

2018

2019

2019

2020

2021

2022

2023

Folketal   1.1

41.188

41.277

41.277

41.370

41.463

41.547

41.632

Fødte

411

433

414

417

420

423

425

Døde

-383

-382

-368

-382

-386

-391

-396

Fød.   overskud

28

51

46

36

34

32

29

Tilflyttere

2.780

2.960

2.668

2.710

2.706

2.699

2.696

Heraf flygtninge

16

24

10

10

10

10

10

Fraflyttede

2.704

2.916

2.595

2.653

2.657

2.647

2.633

Flyttebalance

77

44

73

56

49

53

63

Korrektion

-16

-2

1

1

0

0

0

Samlet   ændring

105

95

120

92

83

85

92

Folketal   31.12

40.277

41.370

41.397

41.463

41.547

41.632

41.724

I prognosen for 2020 er det forventede antal flygtninge nedjusteret, således at den forventes at være stort set uden betydning. Derudover er flyttebalancen og forventet antal fødte og døde justeret iht. den seneste observerede udvikling. Samlet forventes en befolkningstilvækst på 92 i 2020. Især forventes flere i de ældste aldersgrupper.

Af tabellen nedenfor fremgår den forventede fordeling på aldersgrupper, såvel udvikling i antal som udvikling i procent. Fordelingen af befolkningstallet på skole- og ældredistrikter fremgår af bilaget pdf-filen, som kan hentes ved linket nederst på siden.

Alder

2020

2041

Forskel

Procent

0 år

433

419

-14

-3,2 %

1-2 år

847

883

36

4,3 %

3-5 år

1.391

1.416

25

1,8 %

6 år

446

491

45

10,1 %

7-13 år

3.685

3.545

-140

-3,8 %

14-16 år

1.640

1.561

-79

-4,8 %

17-24 år

3.627

3.228

-399

-11,0 %

25-49 år

12.510

12.918

408

3,3 %

50-59 år

5.808

5.162

-646

-11,1 %

60-66 år

3.492

3.606

114

3,3 %

67-79 år

5.558

6.352

794

14,3 %

80-89 år

1.605

2.944

1.339

83,4 %

90+ år

328

866

538

164,0 %

I befolkningsprognosen forventes i 2020 en fremgang i antallet af ældre borgere (67+) på 179, samtidig med at der forventes 35 færre små børn (0-5 år).

Forventningen til antallet af nye boliger er baseret på en fremskrivning af tendensen fra tidligere år.

Fordelingen af befolkningstallet på skole- og ældredistrikter fremgår af linket nedenfor.

Hent befolkningsprognosen som pdf fil her (åbner i nyt vindue).

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.