Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktindsigt

Reglerne om aktindsigt har til formål at sikre borgerne og pressen mulighed for at følge med i, hvad der sker i kommunen - både i oplysninger om én selv og i andre sager.

Der er flere regelsæt, som giver dig som borger mulighed for aktindsigt.

I forvaltningsloven betegnes denne ret "partsaktindsigt", i offentlighedsloven "aktindsigt" og i persondataloven "indsigtsret".

Forholdet mellem aktindsigtsreglerne i de tre love kan illustreres på følgende måde:

    Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven
  En registreret part X X X
  En registreret   X X
  Enhver     X

 Kommunen afgør efter hvilken lov, der skal gives aktindsigt. Det bliver altid efter den lov, der giver borgeren den bedste retsstilling.

 

Forvaltningsloven

Se nedenstående fra borger.dk om partsaktindsigt.

Anmodning om partsaktindsigt rettes til den pågældende afdeling.

Offentlighedsloven

Se nedenstående fra borger.dk om aktindsigt.

Anmodning om aktindsigt rettes til den pågældende afdeling.

Persondataloven 

Ifølge persondataloven har du ret til at få indsigt i, om kommunen behandler oplysninger om dig, og i givet fald, hvilke oplysninger, kommunen behandler.

Ønsker du at få indsigt i dine personoplysninger kan du:

  • Anmode om indsigt via borger.dk - Anmod om indsigt på borger.dk her 
  • Henvende dig personligt hos Ikast-Brande Kommunes Ledelsessekretariat - husk legitimation med billede.
  • Sende en anmodning via almindelig post eller e-mail til Ikast-Brande Kommunes Ledelsessekretariat. Dit navn, dit personnummer, din adresse og evt. telefonnummer skal tydeligt fremgå af din anmodning, ligesom det bør fremgå, om du ønsker indsigt i dine personoplysninger i en bestemt afdeling eller flere/alle afdelinger.
  • Kontakte Ikast-Brande Kommunes Ledelsessekretariat telefonisk.

Ledelsessekretariat har følgende kontaktoplysninger:

Ikast-Brande Kommune
Ledelsessekretariatet
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast
Telefon: 9960 4016
Mail: post@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune har pligt til at besvare din anmodning inden 4 uger efter modtagelsen. Har kommunen ikke mulighed herfor, skal du oplyses om grunden hertil og om hvornår en afgørelse forventes.

  • Hvis din anmodning imødekommes har du krav på at få at vide:
  • Hvilke oplysninger kommunen behandler om dig
  • Hvad formålet med behandlingen er
  • Hvem oplysningerne eventuelt videregives til
  • Hvorfra oplysningerne stammer, hvis det er muligt

Du skal dog være opmærksom på, at kommunen ikke altid er forpligtet til at imødekomme din anmodning om indsigt, da loven indeholde en række undtagelser.

Har Ikast-Brande Kommune imødekommet din anmodning om indsigt har du ikke krav på at få indsigt i dine personoplysninger igen, før der er forløbet 6 måneder efter din sidste anmodning blev imødekommet, medmindre du kan godtgøre en særlig interesse heri.

 

Offentlighedsprincippet

Aktindsigt

Undtagelser

Partsaktindsigt

Søg aktindsigt

Hvis du vil klage over afslag på aktindsigt

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.