Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktindsigt og indsigt

Reglerne om aktindsigt har til formål at sikre borgernes og pressens mulighed for at følge med i, hvad der sker i kommunen. Det gælder både oplysninger om én selv og i andre sager. Reglerne om indsigt er med til at give den enkelte borger mulighed for at se hvilke personoplysninger, der behandles om vedkommende, og dermed skabe mere gennemsigtighed om hvordan oplysningerne behandles.

Der er flere regelsæt, der giver dig som borger mulighed for aktindsigt og indsigt.

I forvaltningsloven betegnes denne ret "partsaktindsigt", i offentlighedsloven "aktindsigt" og i databeskyttelsesreglerne "indsigtsret".

Forholdet mellem aktindsigtsreglerne i de tre love kan illustreres på følgende måde:

      Forvaltningsloven Databeskyttelsesreglerne Offentlighedsloven
  En registreret part X X X
  En registreret   X X
  Enhver     X

Kommunen afgør efter hvilken lov, der skal gives aktindsigt eller indsigt. Det bliver altid efter den lov, der giver borgeren den bedste retsstilling.

 

Forvaltningsloven

Se nedenstående fra borger.dk om partsaktindsigt.
Anmodning om partsaktindsigt rettes til den pågældende afdeling.

Offentlighedsloven

Se nedenstående fra borger.dk om aktindsigt.
Anmodning om aktindsigt rettes til den pågældende afdeling.

Databeskyttelsesreglerne

Ifølge databeskyttelsesreglerne har du ret til at få indsigt i, om kommunen behandler oplysninger om dig, og i givet fald, hvilke oplysninger, kommunen behandler.

  

Ønsker du at få indsigt i dine personoplysninger kan du:

  • Anmode om indsigt via borger.dk, det kan du gøre her.
  • Henvende dig personligt hos Ikast-Brande Kommunes Borgerservice - husk legitimation med billede.
  • Sende en anmodning via sikker post til databeskyttelsesrådgiveren. Dit navn, dit personnummer, din adresse og evt. telefonnummer skal tydeligt fremgå af din anmodning, ligesom det bør fremgå, om du ønsker indsigt i dine personoplysninger i en bestemt afdeling eller flere/alle afdelinger.
  • Kontakte databeskyttelsesrådgiveren telefonisk.
     

Databeskyttelsesrådgiveren har følgende kontaktoplysninger:

Ikast-Brande Kommune
Databeskyttelsesrådgiveren
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast
Telefon: 9960 4030
Mail: dbr@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune har pligt til at besvare din anmodning inden 4 uger efter modtagelsen. Har kommunen ikke mulighed herfor, skal du oplyses om grunden hertil og om hvornår en afgørelse forventes.

 

  

Offentlighedsprincippet

Aktindsigt

Undtagelser

Partsaktindsigt

Søg aktindsigt

Hvis du vil klage over afslag på aktindsigt

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.