Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seneste nyt om coronavirus

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Ikast-Brande Kommune.

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Ikast-Brande Kommune.

Denne side fokuserer på lokale forhold i Ikast-Brande Kommune og bliver løbende opdateret i takt med, at ny information er til rådighed. Skolerne og institutionerne vil kommunikere via deres normale platforme, fx Aula. 

I første omgang vil informationen ikke kunne besvare alle spørgsmål. Vi beder derfor alle om at vise forståelse for, at det tager tid at få et overblik over alle de ændringer, denne situation medfører.  

Samme information som du ser her, lægges også på kommunens Facebook-side. 
Ikast-Brande Kommune opfordrer alle til at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk.  
   

Tryk på billedet for større foto  Billedet viser et skilt med ingen besøg på plejehjem og lign CORONA PÅBUD

Læs mere på https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvordan-skal-institutioner-med-risikogrupper-forholde-sig-til-besoeg-fra-paaroerende  

 Nyeste opdatering på følgende områder:

    AFFALDSINDSAMLING OG GENBRUGSPLADSER (opdateret 30. marts)
    RÅDHUSET I IKAST & BORGERSERVICE I BRANDES ÅBNINGSTIDER
    (opdateret  24. marts )
    BUS - MIDLERTIDIG NEDLUKNING AF KOMMUNALE BUSRUTER
    (opdateret  24. marts )

    VIRKSOMHEDER (opdateret 25. marts)

    BØRNE- OG UNDERVISNINGSOMRÅDET (opdateret 25. marts)

    BESØG PÅ PLEJECENTRE, REHABILITERINGSCENTRET OG BOSTEDER 
    (opdateret 18. marts) 

 

 

Rådhuset i Ikast og Pakhuset i Brande er lukket for personligt fremmøde foreløbigt til og med en 13. april 2020.

Har du det direkte nummer til den afdeling eller den medarbejder du skal tale med, så skal du ringe på det nummer.

Andre kan kontakte kommunen på tlf. 9960 4000 på alle hverdage fra kl. 9.30 - 14.00.

Dagrenovation 
Du får hentet din dagrenovation

Genbrugspladser

Særligt for virksomheder: 
De ubemandede afsnit, som er i forbindelse med genbrugspladserne i Brande, Bording og Ikast er åbne, alle dage fra 08.00 til 22.00.

Virksomheder skal benytte deres adgangskort ved besøg på de ubemandede genbrugspladser. Fra den 23. marts 2020 vil det være muligt at aflevere flere typer erhvervsaffald i begrænsede mængder.

Øvrige virksomheder og andet erhvervsaffald henvises til AFLD i Fasterholt.

Genbrugspladserne åbner igen fra tirsdag 31. marts.
Vi beder jer alle om at have tålmodighed og respektere følgende regler:

 • Genbrugspladserne åbner med normale åbningstider.
 • Alle besøgende skal holde min. 2 meter afstand til hinanden og personalet
 • Der er begrænsning på 10 biler ad gangen på pladsen
 • Der er adgangskontrol af vores egne pladsfolk.
 • Husk, at personalet stopper dig ikke for at genere, men for at reglerne bliver overholdt.
 • Der må kun være én, der læsser af. Er der flere i bilen/varevognen, må de blive siddende i bilen.
 • Skal du bruge skovl og kost, skal du selv medbringe.
 • Husk at bruge handsker.
 • Pladspersonalets anvisninger skal som altid følges.
 • Sorter så meget som muligt hjemmefra, så du bruger mindst mulig tid på pladsen. Andre vil også gerne til.

Dagrenovation skal i din skraldespand derhjemme. Det må IKKE komme på genbrugspladsen.

Efter nedlukningen kan der opstå kø på pladserne. Så hav tålmodighed, udvis ansvarlighed og tag kun på genbrugspladsen, hvis det er absolut nødvendigt.

Mange benytter genbrugspladsen i tidsrummet 11-14. Hvis det kan vente, så besøg genbrugspladsen på andre tider.

Og husk, at ubemandede afsnit i Ikast, Brande og Bording har åbent 08-22 alle dage, hvis du primært skal af med haveaffald.

Tak for din forståelse og velkommen tilbage på Danmarks måske bedste genbrugspladser.

For alle besøgende gælder: 
Der må maksimalt være 10 personer på pladsen. 
Vi forventer at du overholder antals begrænsningen.

Det er vigtigt nu, at der holdes en passende fysisk afstand til hinanden, og at du efterlever det forhøjede niveau af hygiejne og rengøring, der er indført.

Du kan holde dig opdateret på www.ikast-brande.dk/affald.

Har du kontakt til Borgerservice, Jobcentret eller Ydelseskontoret, så læs mere her.

Ikast-Brande Kommune indstiller de kommunale busruter.

Beslutningen knytter sig til nedlukningen af skolerne m.v. idet bussernes formål primært er at transportere skolebørn.

Busserne er indstillede fra mandag den 16. marts 2020 til foreløbigt den 13. april 2020.

De borgere, som har brug for lokal, kollektiv trafik, henvises til Flextrafik.  Flextrafik er en tjeneste, som tilpasses kundens behov.

Flextur kan bestilles online på https://midttrafik.flextrafik.dk/ , via App ''Flextrafik - flextur, flexbus og handicapkørsel' (bestilling via app giver 10% rabat) eller pr. tlf. 87 40 83 00 (tast 2)

OBS: Beslutningen berører ikke regional bus- og togtrafik. For oplysninger om regional bustrafik henvises til www.Midttrafik.dk.                 

Med baggrund i påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed har borgmesteren den 18. marts 2020 truffet beslutning om (på Byrådets vegne), at der indføres et midlertidigt forbud mod besøg på plejecentre og bosteder. Dette gælder både kommunale og private.

Forbuddet er trådt i kraft.

Følg de generelle informationer på www.ikast-brande.dk og www.coronasmitte.dk.

Forbuddet er trådt i kraft

Dagpleje, vuggestuer, dagtilbud, skoler og SFO er lukkede med virkning fra 16. marts og frem til og med den 13. april 2020.
 

Nødpasning

Der er truffet aftale mellem de enkelte tilbud og de forældre, der har børn mellem 0-9 år og som har behov for nødpasning af deres børn. Nødpasning foregår, som udgangspunkt, i barnets kendte tilbud. Skulle forældre have brug for yderligere oplysninger, så skal de kontakte det tilbud, som barnet kommer i til dagligt.

Ikast-Brande Kommune tilbyder nødpasning til:

 • 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 • 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Har man som forældre spørgsmål til nødpasning, så skal man kontakte den enkelte institutions- eller skoleleder for nærmere information.
 

Forældrebetaling
Regeringen har meldt ud, at der som udgangspunkt ikke ændres ved den almindelige  forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger. Forældre, der ikke har friplads, vil fortsat blive opkrævet forældrebetaling. 

Hvis dagtilbud, SFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling til de nævnte ordninger med folketingets partier.

 

Undervisning

Skoleeleverne vil i den kommende periode modtage undervisning via elektroniske platforme. De enkelte skoler orienterer om undervisningens form og indhold, samt hvornår og hvordan lærere kan træffes. Forældrene bedes holde sig dagligt opdateret på AULA, og følge deres barns skolegang via de informationer, opgaver o.l. som eleverne modtager fra lærerne. Skolen kan desuden kontaktes på skolens hovednummer inden for normal arbejdstid.
 
 

Sundheds- og tandpleje samt hjælp til familier
 
Sundhedsplejen har fortsat tilbud til nyfødte på 4-5 dagen efter fødslen og opfølgning. Sundhedsplejen tilbydes i Klinik i Ikast. Tandplejen foretager efter forudgående aftale nødbehandlinger i klinikken i Nørre Snede. Se information på her på hjemmesiden

Familier med uopsættelig behov i forhold til Familierådgivning, PPR og Familiebehandling kan rette henvendelse på 9960 5500. Der vil blive opretholdt kontakt til børn, unge og familier der vurderes at have særligt behov.
 
 

Læs mere
 
Udover de generelle informationer på www.ikast-brande.dk og www.coronasmitte.dk kan man holde sig orienteret om særlige forhold for børn og unge på www.uvm.dk/corona.

Derudover har Børns Vilkår lavet gode råd om, hvordan man taler med børn om corona og deres eventuelle bekymringer i relation hertil, klik her.

Endeligt er det muligt at bruge videoklip fra Ultra Nyt, som har mange indslag om Corona rettet mod børn.

Mange borgere oplever at have brug for hjælp og støtte grundet sygdom, isolation eller karantæne. Ligeledes ønsker raske borgere at gøre en god gerning og hjælpe de, som har brug for det. 

Ikast-Brande Kommune understøtter frivillighed og arbejder tæt sammen med Frivilligcenter Ikast-Brande for at sikre, at borgere får kendskab til de lokale og nationale hjælpemuligheder, der findes. 

Ikast-Brande Kommune henviser til nedenstående link til Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside, der viser en liste over forskellige lokale og nationale hjælpemuligheder.

Link til hjælpemuligheder på Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside

Kender du til hjælpemuligheder, der ikke findes på listen er du velkommen til at kontakte dagligleder af Frivilligcenteret Vibeke Grønskov, vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk

Der er formodentlig også mindre, private initiativer i gang. Vi opfordrer til, at du som frivillig udviser agtpågivenhed og stor forsigtighed i hjælpen af andre. Det er vigtigt, at hjælpen udøves med omtanke, så du passer på dig selv og samtidig ikke kommer til at forstærke spredningen af virus.

Det er vigtigt at overholde alle retningslinjer, som meldes ud via de nationale medier og www.coronasmitte.dk

 

Rigtig mange ringer til lægevagten om coronavirus

Det betyder længere ventetid i telefonen end sædvanlig.

 • Ved generelle spørgsmål om coronavirus skal du ringe til myndighedernes corona-hotline på 70 20 02 33, hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål på www.coronasmitte.dk

 • Du skal ringe til egen læge i åbningstiden - også ved akutte symptomer.
 • Du skal ringe til lægevagten på 70 11 3 131 ved akutte symptomer, når egen læge holder lukket - og det ikke kan vente til i morgen.

Den almindelige drift af parker, stier m.v. er foreløbigt indstillet, da kun kritiske samfundsfunktioner opretholdes.

Du kan satdig give os et tip om hul i vejen, ødelagt bæk og meget andet.
Det gør du på BorgerTip 

På psykiatri- og Handicapområdet arbejdes der videre i almindelig drift eller tilpasset drift, men med skærpet opmærksomhed på smittefare og smittehåndtering. Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

På psykiatri- og handicapområdet er døgn- og botilbud fortsat åbne ligesom telefonerne er åbne.

Det er dog kun muligt i begrænset omfang - og efter telefonisk aftale med det pågældende sted - at besøge bosteder.

Aktivitetscentre, aktivitets- og samværstilbud og væresteder
Aktivitetscentre, aktivitets- og samværstilbud og væresteder er lukket. Det er:

 • Regnbuen
 • Lundgården
 • Garland
 • Værestedet Socialpsykiatrisk Center Nord
 • Værestedet Socialpsykiatrisk Center Syd
 • Værestederne i Misbrugscentret

Bostøtten
I Bostøtten er der kontakt til alle borgere.

Misbrugscentret
Misbrugscentret har tilpasset driften. Ændringerne fremgår af www.cfr.ikast-brande.dk.

 

Dette er situationen lige nu. Der vil blive informeret om ændringer her på hjemmesiden.

Følg de generelle informationer på www.ikast-brande.dk og www.coronasmitte.dk.

Rottebekæmpelsen fortsætter, men efter en prioriteret indsats.

Hvis du har rotter  - anmeld rotter 

 

 

På sundheds- og ældreområdet arbejdes der videre i almindelig drift eller tilpasset drift, men med skærpet opmærksomhed på smittefare og smittehåndtering.
Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Alle telefoner er åbne som sædvanligt.

Hjemmeplejen, plejecentre, rehabiliteringscentret og sygeplejen
Hjemmeplejen, plejecentre, rehabiliteringscentret og sygeplejen er derfor fortsat i gang.

Det er kun muligt i begrænset omfang - og efter telefonisk aftale med det pågældende sted - at besøge plejecentre og rehabiliteringscentret.

Aktivitetscentre og daghjem er lukkede.

Vær opmærksom på, at der sker en prioritering af opgaver i hjemmeplejen for at mindske smitterisiko og sikre personale til plejekrævende opgaver. Det kan betyde, at rengøring aflyses.


Sundhedscentret
Sundhedscentret er lukket for fremmøde-aktiviteter og næsten al genoptræning er aflyst. Telefonerne er åbne for eksempelvis vejledning og afklarende samtaler.


Dette er situationen lige nu. Der vil blive informeret om ændringer her på hjemmesiden.

Følg de generelle informationer på www.ikast-brande.dk og www.coronasmitte.dk.

Kommunens vinterberedskab fortsætter uændret 

Information til virksomhederne

Ikast-Brande Kommune gør alt, hvad der er muligt for, at erhvervslivet kan holdes i gang og flest mulige jobs fastholdes.

 • Fakturaer fra vores leverandører betales straks
 • Igangværende byggeprojekter opretholdes
 • Byggesagsbehandlingen foregår uforandret
 • De ubemandede genbrugspladser er åbne for byggeaffald fra virksomhederne - adgangskort benyttes på sædvanlig vis
 • Jobcentret er klar til at hjælpe de virksomheder, som ønsker at indføre arbejdsdeling eller som bliver nødt til at afskedige medarbejdere. Jobcentret er også behjælpelig med at formidle arbejdskraft.
 • Refusion af sygedagpenge til virksomheder sker straks

Derudover har Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Erhvervshus Midtjylland og Visit Herning fuldt fokus på at understøtte virksomheder, som oplever konsekvenser af Covid-19. Foruden at en lang række nationale hjælpepakker til erhvervslivet og detailhandlen ligger klar.

Til alle jer, der leder vores virksomheder gennem krisen - I skal vide, at vi som altid står klar til at hjælpe!

Se kontaktinfo på det lokale Erhvervsråd

 
Virksomhedsguiden
Du kan få overblik over de tiltag, der er vedtaget for at hjælpe virksomheder, og få svar på en masse virksomhedsrelaterede spørgsmål på virksomhedsguiden.dk.

Besøg virksomhedsguiden.dk

Du kan evt. også kontakte Erhvervsstyrelsens Hotline på tlf. 7220 0034

Du kan se spørgsmål og svar om hjælpepakke til virksomheder på Skat.dk

 

Early Warning-konsulent
Early Warning-konsulenterne er til for at hjælpe virksomheder inden det går galt. De har også en særlig Corona-indsats.

Læs mere og kontakt den regionale Early Warning-konsulent.

 

Til dig, der er virksomhedsejer
Regeringen har 11. marts 2020 opfordret virksomheder til at sende medarbejdere hjem, for at undgå spredning af den smitsomme coronavirus Covid-19.

Opfordringen går på, at alle medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra, afspadsere eller holde ferie, skal blive hjemme.
Vi skal fortsat holde hjulene i gang, men det kommer til at ske i et lavere tempo. Det skal f.eks. fortsat være muligt for virksomhederne at fortsætte produktionen og for den enkelte at gå i dagligvarebutikker, gå på apoteket, få fødevarer og afhente deres affald.

Da det er en opfordring til, at virksomheder lader medarbejdere arbejde hjemme, vil virksomheder ikke modtage erstatning.

Virksomheder kan fortsat modtage og sende varer ud af landet. Men det kan blive vanskeligere eller tage længere tid.
 

Ny trepartsaftale hjælper lønmodtagerne
Læs mere her.

 

Fem gode råd til dig der er virksomhedsejer

1. Jo flere der samles, jo større risikoen for smitte. Medarbejdere bør derfor arbejde hjemmefra, hvis det er muligt

2. Hold kun møder, hvis det er absolut nødvendigt. Overvej om det kan klares på telefon, skype e.l.

3. Hvis man skal mødes, så begræns antallet af mødedeltagere, begræns mødets varighed, og husk at holde afstand, vask hænder og brug håndsprit

4. Hold dig løbende opdateret om situationen og følg til hver en tid myndighedernes anvisninger

5. Hvis du er virksomhedsejer og er i tvivl, så gå ind på coronasmitte.dk, Virksomhedsguiden.dk eller kontakt Erhvervsstyrelsens hotline på 7220 0034.
 

Hjælpepakke til virksomheder
Læs mere her. 

 

Fra den 23. marts 2020 er følgende muligt for virksomheder, der er tilmeldt virksomhedsordningen for genbrugspladser: 

 • De ubemandede pladser er åben alle dage fra kl. 08.00 til kl. 22.00 i Brande, Ikast og Bording.
 • Virksomheder kan fra 23. marts 2020 i Brande og Ikast  udover de normale fraktioner på det ubemandede afsnit også aflevere:
  - småt brændbart
  - træ
  - trykimprægneret træ.
 • Erhvervsvirksomheder skal være tilmeldte genbrugspladsordningen og benytte deres adgangskort for at benytte pladsen.
 • Erhvervsvirksomheder kan yderligere anvende mulighederne for at aflevere affald hos AFLD i Fasterholt. Se åbningstider, priser mv. her: afld.dk

Virksomheder skal have et erhvervskort, for at benytte genbrugspladserne.
Er din virksomhed endnu ikke tilmeldt genbrugspladssystemet, kan du klikke på dette link.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.