Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seneste nyt om coronavirus

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Ikast-Brande Kommune.

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Ikast-Brande Kommune.

Denne side fokuserer på lokale forhold i Ikast-Brande Kommune og bliver løbende opdateret i takt med, at ny information er til rådighed. Skolerne og institutionerne vil kommunikere via deres normale platforme, fx Aula. 

I første omgang vil informationen ikke kunne besvare alle spørgsmål. Vi beder derfor alle om at vise forståelse for, at det tager tid at få et overblik over alle de ændringer, denne situation medfører.  

Samme information som du ser her, lægges også på kommunens Facebook-side. 
Ikast-Brande Kommune opfordrer alle til at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk.  
     

 Nyeste opdatering på følgende områder:

    Information om brug af mundbind i Flextrafik  (opdateret 13. august )
    BESØG PÅ PLEJECENTRE, REHABILITERINGSCENTRET OG BOSTEDER 
    (opdateret 11. juni ) midlertidige restriktioner
    ÅBNINGSTIDER - RÅDHUSET OG ADMINISTRATIONSBYGNINGERNE,              HERUNDER BORGERSERVICE (opdateret 8. juni)
    FRITIDSTILBUD (opdateret 27. maj)
    SUNDHED OG ÆLDRE - HJEMMEPLEJEN, PLEJECENTRE,                                  REHABILITERINGSCENTRET OG SYGEPLEJEN (opdateret 20. maj)
    BØRNE- OG UNDERVISNINGSOMRÅDET (opdateret 20. maj)
    NEMID - NØGLEAPP (opdateret 16. april)

    VIRKSOMHEDER (opdateret 25. marts)

  

Vi har nu normale telefon-åbningstider   

Tlf. nr.: 9960 4000

  Dag   Tidsrum
Mandag: kl. 09.30 - 14.00
Tirsdag: kl. 09.30 - 14.00
Onsdag:

Lukket

Torsdag: kl. 09.30 - 17.00
Fredag:

kl. 09.30 - 13.00


2. juni 2020 åbnede Rådhuset og administrationsbygningerne mm.
Fremmøde på kommunen kan alene ske efter tidsbestilling og/eller efter aftalt tid med sagsbehandler.

Åbning af Borgerservice i Brande er udskudt på ubestemt tid, da lokalet ikke giver den nødvendige plads i forhold til de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Fremmøde i Borgerservice i Ikast er også kun efter tidsbestilling.
Link til: Bestil tid til betjening i Borgerservice

Kan du ikke selv bestille din tid eller får en til at hjælpe dig, kan du ringe til  9960 4000 i vores åbningstid.

Det er vigtigt, at du annullerer din tid og bestiller en ny, hvis du føler dig syg.

Ansøgning om ydelser som fx uddannelseshjælp, ledighedsydelse, enkeltydelse m.v. skal fortsat søges digitalt. Du kan derfor ikke bestille tid til fremmøde på ydelsesområdet.

 

Sundhedsstyrelsen har 1. juli udstedet nye retningslinjer for besøg på plejecentre. Generelle besøgs-restriktioner indført i marts 2020 er d.d. ophævet.

Besøg på plejecentre og Rehabiliteringscentre kan foregå såvel ude som inde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges. 

Generelt for besøg:

- Besøg skal bookes. Der kan bookes besøg med deltagelse af 1-2 besøgende.
- Der anbefales besøg af max. en times varighed.
- Besøgende bør kende og følge Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd:

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host og nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns fysisk kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring- både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn

- Besøgende skal så vidt muligt undgå at berøre kontaktpunkter
- Besøgende kan gå tur med 2 meters afstand
- Besøgende kan køre tur med kørestolebrugere, da borgeren i kørestolen vender ansigtet væk fra den besøgende og derved begrænses risikoen for smitte.

Udendørs besøg på plejecentre og Rehabiliteringscentre skal foregå på de indrettede besøgszoner og på beboernes terrasser jf. de lokale udarbejdede retningslinjer.

Indendørs besøg på plejecentre og Rehabiliteringscentre skal foregå i borgerens lejelighed. Besøgende bruger terrassedør til beboerens lejlighed. Hvis dette ikke er muligt, brug da den mest direkte indgang til beboerens lejlighed.

Før indflytning på plejecentre:

Da der er et særligt hensyn i forhold til at forebygge smitte anbefaler Sundhedsstyrelsen, at nye beboere, som flytter ind på et plejecenter, bliver testet for Covid-19 inden indflytning.

I Region Midt er der oprettet flere muligheder for at blive testet - se mere i dette link.

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2020/juni-20/nye-muligheder-for-at-blive-covid-testet-i-region-midtjylland/

 

Har du kontakt til Borgerservice, Jobcentret eller Ydelseskontoret, så læs mere her.

Borgerservice og Jobcentret er igen åben, dog kun via tidsbestilling eller efter aftale med sagsbehandler. 

Der er nu sket en genåbning af dagpleje, dagtilbud, skoler og SFO med udgangspunkt i de krav og retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udstukket. Vi gør alt for at sikre, at alle børn og medarbejdere får en tryg og god hverdag, som lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer.

Der er forskel på de fysiske forhold på den enkelte skole og dagtilbud. Derfor er der også forskel på, hvordan genåbningen håndteres lokalt. Kommunikationen mellem skole/dagtilbud og forældre sker via Aula (skole) og MinInstitution (dagtilbud). Her får forældre praktisk information om genåbningen og kan følge med i de konkrete tiltag på skolen/i dagtilbuddet.
 
Skolerne
Skolerne efterlever de sundhedsfaglige retningslinjer, og derfor vil eleverne møde ændringer i timetal og skoledagens længde. Disse ændringer er overordnet udmeldt og godkendt af Børne- og Undervisnings-ministeriet, og det er den enkelte skoles ledelse, der i dialog med medarbejderne, etablerer en skoledag.

Undervisningsmæssigt er der fortsat tale om nødundervisning for alle elever, men skolerne vil i videst mulig omfang leve op til de faglige mål for fagene.
 
Skoledagens længde vil for flere elever være reduceret sammenlignet med det ugentlige timetal, de havde inden nedlukningen af skolerne. Ændringer i timetal for de enkelte fag sker for, at eleverne møder så få voksne som muligt, og kan være betinget af lokaler til rådighed.
 
Skolernes SFO er genåbnet for pasningsbehov, og har kapacitet til at modtage de børn, der ønsker at gøre brug af SFO.
 
Hvis du har spørgsmål til børnenes hverdag, skal du kontakte lederen af dit barns skole.

Dagtilbud
Alle dagtilbud i Ikast-Brande Kommune er nu åbne, og næsten alle steder er alle børn tilbage til en hverdag i dagtilbuddet.

Hverdagen er stadig præget af et stor fokus på høj rengørings- og hygiejnestandard, men anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen har bl.a. nedsat afstandskravene, og der er nu også mulighed for, at børnene kan samles på tværs af grupper i ydertimerne, ligesom der heller ikke mere er en grænse for gruppestørrelserne.

Der er indtil videre stadig restrektioner for forældre i forbindelse med aflevering og afhentning.

Hvis du har spørgsmål til børnenes hverdag, skal du kontakte lederen af sit barns dagtilbud.

Forældrebetaling
Der er indgået en aftale i Folketinget om mulig reduktion af forældrebetalingen for dagtilbud og SFO fra den 15. april til den 10. maj 2020. Der er vedtaget en politisk beslutning i Ikast-Brande Kommune, og de endelige retningslinjer er meldt ud til forældrene.

Sundheds- og tandpleje samt hjælp til familier
Sundhedsplejen har fortsat tilbud til alle børn 0 - 1 år. Konsultationer foregår dels ved hjemmebesøg og på klinikker i Ikast, Nørre Snede og Engesvang. Ved behov tilbydes der konsultationer i klinik til skolebørn.

Tandplejen har åbent for alle børn og unge, men på grund af særlige krav om at undgå smitterisiko, er det ikke muligt at indkalde alle med samme interval som normalt. Alle børn og unge med akut behov for undersøgelse, behandling eller tilretning af bøjler, prioriteres. Der er kun konsultationer efter forudgående aftale. Der er åbent for undersøgelse og behandling på Nordre klinik og i Nørre Snede. For undersøgelser er der åbent i Bording, Engesvang og Hyldgaard. Se i øvrigt Tandplejens hjemmeside.

Familiehuset, Familierådgivningen, PPR, socialfaglige medarbejdere, Familievejledning og Forebyggelse arbejder primært med kontakt og møder i Nørre Snede og i Ikast. Der er indrettet møderum og rum til samtaler, der overholder Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Hvis det ønskes, og det er muligt, arrangeres samtaler, kontakt, møder m.v. fortsat som virtuelle møder eller per telefon. Der arbejdes med alle indsatser, men der kan opleves reduceret tid til møder, fordi der er behov for udluftning, rengøring m.v. mellem møderne.

Ved behov for kontakt skal du kontakte den medarbejder, der arbejder med sagen eller ringe på telefon 9960 5500

Læs mere 
Udover de generelle informationer på www.ikast-brande.dk  og www.coronasmitte.dk kan man holde sig orienteret om særlige forhold for børn og unge på  www.uvm.dk/corona.

Se Sundhedsstyrelsens  vejledninger for genåbning af dagtilbud.
Se Sundhedsstyrelsens vejledninger for genåbning af skoler og SFO'er.

Se filmen til børnehavebørn om den forandrede hverdag:
Sådan går vi i børnehave igen.

Se filmen til de yngste skolebørn om den forandrede hverdag:
Sådan går vi i skole igen.

Derudover har Børns Vilkår lavet gode råd om, hvordan man taler med børn om corona og deres eventuelle bekymringer i relation hertil.
Link til  de gode råd.

Endeligt er det muligt at bruge videoklip fra dr.dk,  Ultra Nyt, som har mange indslag om Corona rettet mod børn. 

Brug af mundbind i flextrafik

Antallet af smittede med Covid-19 stiger, og Sundhedsmyndighederne har allerede udsendt anbefaling om brug af mundbind i kollektiv trafik i myldretiden i hele Danmark.

Det gælder naturligvis også hvis du benytter flextrafik, uanset om du er passager fra visiteret kørsel eller kollektiv trafik. Også uden for myldretid, da afstanden i bilerne er mindre end i busserne.

Vi forventer at du som borger passer godt på dig selv, chaufføren og dine medpassagerer og benytter mundbind under hele turen.

Du skal selv medbringe mundbind til eget brug, både ud og hjem. Så husk at have et ekstra med i tasken.

Læs mere om brug af mundbind i den kollektive trafik på midttrafik.dk/coronavirus-covid-19/

Indendørs sports- og fritidsfaciliteter, herunder svømmehaller og fitnesscentre er fortsat omfattet af nedlukningen.  

Hjertet i Ikast er åbent for skolegang for elever i Guldminen og Den Internationale Skole.

 

Mange borgere oplever at have brug for hjælp og støtte grundet sygdom, isolation eller karantæne. Ligeledes ønsker raske borgere at gøre en god gerning og hjælpe de, som har brug for det. 

Ikast-Brande Kommune understøtter frivillighed og arbejder tæt sammen med Frivilligcenter Ikast-Brande for at sikre, at borgere får kendskab til de lokale og nationale hjælpemuligheder, der findes. 

Ikast-Brande Kommune henviser til nedenstående link til Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside, der viser en liste over forskellige lokale og nationale hjælpemuligheder.

Link til hjælpemuligheder på Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside

Kender du til hjælpemuligheder, der ikke findes på listen er du velkommen til at kontakte dagligleder af Frivilligcenteret Vibeke Grønskov, vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk

Der er formodentlig også mindre, private initiativer i gang. Vi opfordrer til, at du som frivillig udviser agtpågivenhed og stor forsigtighed i hjælpen af andre. Det er vigtigt, at hjælpen udøves med omtanke, så du passer på dig selv og samtidig ikke kommer til at forstærke spredningen af virus.

Det er vigtigt at overholde alle retningslinjer, som meldes ud via de nationale medier og www.coronasmitte.dk

 

Rigtig mange ringer til lægevagten om coronavirus

Det betyder længere ventetid i telefonen end sædvanlig.

 • Ved generelle spørgsmål om coronavirus skal du ringe til myndighedernes corona-hotline på 70 20 02 33, hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål på www.coronasmitte.dk

 • Du skal ringe til egen læge i åbningstiden - også ved akutte symptomer.
 • Du skal ringe til lægevagten på 70 11 3 131 ved akutte symptomer, når egen læge holder lukket - og det ikke kan vente til i morgen.

Med virkning den 24. juni 2020 ophæves det generelle besøgsforbud på socialområdet. Det betyder, at besøg på bosteder i Ikast-Brande Kommune nu kan afvikles som før COVID-19, uden restriktioner. Besøgene skal dog fortsat gennemføres efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til afstand, rengøring og hygiejne.

Samtidig med ophævelsen af det generelle besøgsforbud, indføres der i en overgangsperiode (med automatisk ophør den 1. september 2020) regler, som giver den lokale leder på tilbuddene mulighed for at begrænse, og evt. helt afskære, besøgende adgang til tilbuddet. Dette må kun ske i særlige tilfælde:

 • I tilfælde af konkrete smitteudbrud hos medarbejdere og/eller borgere, og når det er nødvendigt med begrænsninger i besøg for at minimere risikoen for smitte.
 • Hvis en eller flere borgere og/eller medarbejdere tilhører en risikogruppe

Evt. begrænsninger skal være nødvendige, proportionelle og velbegrundede.


Aktivitetscentre, aktivitets- og samværstilbud og væresteder
Aktivitetscentre, aktivitets- og samværstilbud og væresteder er i normaldrift igen.

Bostøtten
I Bostøtten er der kontakt til alle borgere.

Misbrugscentret
Misbrugscentret har tilpasset driften. Ændringerne fremgår af www.cfr.ikast-brande.dk.

 

Dette er situationen lige nu. Der vil blive informeret om ændringer her på hjemmesiden.

Følg de generelle informationer på www.ikast-brande.dk og www.coronasmitte.dk.

På sundheds- og ældreområdet arbejdes der videre i almindelig drift eller tilpasset drift, men med skærpet opmærksomhed på smittefare og smittehåndtering.

Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Alle telefoner er åbne som sædvanligt.

Hjemmeplejen, plejecentre, rehabiliteringscentret og sygeplejen
Hjemmeplejen, plejecentre, rehabiliteringscentret og sygeplejen er derfor fortsat i gang.

Det er kun muligt i begrænset omfang - og efter telefonisk aftale med det pågældende sted - at besøge plejecentre og rehabiliteringscentret.

Aktivitetscentre - der kommer mere information om åbning af centrene. 
Daghjemmene åbner gradvist - kontakt det enkelte daghjem for mere information.

Vær opmærksom på, at der sker en prioritering af opgaver i hjemmeplejen for at mindske smitterisiko og sikre personale til plejekrævende opgaver. Det kan betyde, at rengøring aflyses.

Sundhedscentret 
Sundhedscentret er åben for de fleste fremmøde aktiviteter under hensyntagen til retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Telefonerne er åbne for eksempelvis vejledning og afklarende samtaler.

Dette er situationen lige nu. Der vil blive informeret om ændringer her på hjemmesiden.

Følg de generelle informationer på www.ikast-brande.dk og www.coronasmitte.dk.

Information til virksomhederne

Ikast-Brande Kommune gør alt, hvad der er muligt for, at erhvervslivet kan holdes i gang og flest mulige jobs fastholdes.

 • Fakturaer fra vores leverandører betales straks
 • Igangværende byggeprojekter opretholdes
 • Byggesagsbehandlingen foregår uforandret
 • De ubemandede genbrugspladser er åbne for byggeaffald fra virksomhederne - adgangskort benyttes på sædvanlig vis
 • Jobcentret er klar til at hjælpe de virksomheder, som ønsker at indføre arbejdsdeling eller som bliver nødt til at afskedige medarbejdere. Jobcentret er også behjælpelig med at formidle arbejdskraft.
 • Refusion af sygedagpenge til virksomheder sker straks

Derudover har Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Erhvervshus Midtjylland og Visit Herning fuldt fokus på at understøtte virksomheder, som oplever konsekvenser af Covid-19. Foruden at en lang række nationale hjælpepakker til erhvervslivet og detailhandlen ligger klar.

Til alle jer, der leder vores virksomheder gennem krisen - I skal vide, at vi som altid står klar til at hjælpe!

Se kontaktinfo på det lokale Erhvervsråd

 
Virksomhedsguiden
Du kan få overblik over de tiltag, der er vedtaget for at hjælpe virksomheder, og få svar på en masse virksomhedsrelaterede spørgsmål på virksomhedsguiden.dk.

Besøg virksomhedsguiden.dk

Du kan evt. også kontakte Erhvervsstyrelsens Hotline på tlf. 7220 0034

Du kan se spørgsmål og svar om hjælpepakke til virksomheder på Skat.dk

 

Early Warning-konsulent
Early Warning-konsulenterne er til for at hjælpe virksomheder inden det går galt. De har også en særlig Corona-indsats.

Læs mere og kontakt den regionale Early Warning-konsulent.

 

Til dig, der er virksomhedsejer
Regeringen har 11. marts 2020 opfordret virksomheder til at sende medarbejdere hjem, for at undgå spredning af den smitsomme coronavirus Covid-19.

Opfordringen går på, at alle medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra, afspadsere eller holde ferie, skal blive hjemme.
Vi skal fortsat holde hjulene i gang, men det kommer til at ske i et lavere tempo. Det skal f.eks. fortsat være muligt for virksomhederne at fortsætte produktionen og for den enkelte at gå i dagligvarebutikker, gå på apoteket, få fødevarer og afhente deres affald.

Da det er en opfordring til, at virksomheder lader medarbejdere arbejde hjemme, vil virksomheder ikke modtage erstatning.

Virksomheder kan fortsat modtage og sende varer ud af landet. Men det kan blive vanskeligere eller tage længere tid.
 

Ny trepartsaftale hjælper lønmodtagerne
Læs mere her.

 

Fem gode råd til dig der er virksomhedsejer

1. Jo flere der samles, jo større risikoen for smitte. Medarbejdere bør derfor arbejde hjemmefra, hvis det er muligt

2. Hold kun møder, hvis det er absolut nødvendigt. Overvej om det kan klares på telefon, skype e.l.

3. Hvis man skal mødes, så begræns antallet af mødedeltagere, begræns mødets varighed, og husk at holde afstand, vask hænder og brug håndsprit

4. Hold dig løbende opdateret om situationen og følg til hver en tid myndighedernes anvisninger

5. Hvis du er virksomhedsejer og er i tvivl, så gå ind på coronasmitte.dk, Virksomhedsguiden.dk eller kontakt Erhvervsstyrelsens hotline på 7220 0034.
 

Hjælpepakke til virksomheder
Læs mere her. 

 

Fra den 23. marts 2020 er følgende muligt for virksomheder, der er tilmeldt virksomhedsordningen for genbrugspladser: 

 • De ubemandede pladser er åben alle dage fra kl. 08.00 til kl. 22.00 i Brande, Ikast og Bording.
 • Virksomheder kan fra 23. marts 2020 i Brande og Ikast  udover de normale fraktioner på det ubemandede afsnit også aflevere:
  - småt brændbart
  - træ
  - trykimprægneret træ.
 • Erhvervsvirksomheder skal være tilmeldte genbrugspladsordningen og benytte deres adgangskort for at benytte pladsen.
 • Erhvervsvirksomheder kan yderligere anvende mulighederne for at aflevere affald hos AFLD i Fasterholt. Se åbningstider, priser mv. her: afld.dk

Virksomheder skal have et erhvervskort, for at benytte genbrugspladserne.
Er din virksomhed endnu ikke tilmeldt genbrugspladssystemet, kan du klikke på dette link.

Løb aldrig tør for nøgler med NemID nøgleapp
 
En række servicefunktioner i Danmark er påvirket af udbruddet af coronavirus, heriblandt betjeningen på landets borgerservicecentre. Det kan få betydning for dig, som har brug for at få udstedt et nyt NemID nøglekort på borgerservice, fordi nøglerne på nøglekortet er ved at være opbrugt.
 
Det anbefales derfor at installere NemID nøgleapp, særligt hvis du har få nøgler tilbage på nøglekortet. Med NemID nøgleapp løber du aldrig tør for nøgler. NemID nøgleapp er et gratis, digitalt supplement til nøglekortet, og den kan bruges til at logge ind med alle de steder, hvor du normalt bruger NemID nøglekortet, eksempelvis netbanken, sundhed.dk eller borger.dk.
 
For at kunne aktivere NemID nøgleapp skal du benytte dit aktive NemID. Derfor anbefales det også, at borgere, der gerne vil bruge appen, er opmærksomme på, at der skal være flere koder tilbage på nøglekortet, for at man kan aktivere appen på sin telefon. Når man har installeret NemID nøgleapp, bør man gemme sit nøglekort et sikkert sted, da det skal bruges, hvis man fx får ny telefon.

Læs mere om nøgleappen og download den her. 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.