Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Servicetjek af beskæftigelsesindsatsen i Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune har bedt Mploy A/S om at foretage et servicetjek på arbejdsmarkedsområdet. Formålet med servicetjekket har været, at afdække potentialer for at optimere beskæftigelsesindsatsen, og derigennem forbedre effekter og reducere antallet af personer på offentlige forsørgelsesydelser. Analysen peger overordnet på, at Ikast-Brande Kommune har en omkostningseffektiv indsats, hvor resultaterne i form af udslusning til job og uddannelse på mange områder er på et højt niveau og der anvendes relativt få ressourcer på indsatsen.

Arbejdsmarkedsudvalget fik på møde onsdag den 22. januar præsenteret de væsentligste resultater af servicetjekket på beskæftigelsesområdet i Ikast-Brande Kommune og fik en uddybning af de tal, som ligger bag denne overordnede konklusion.
- Der er grund til at være stolt og glad over indsatsen på arbejdsmarkedsområdet. Bag tallene skal man jo huske, at der er mange borgere i Ikast-Brande Kommune, som får god og effektiv hjælp til en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet, og det er meget positivt, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget Birthe Sørensen.

Følgende resultater fremhæves af undersøgelsen.

Lavere andel på offentlige forsørgelsesydelser
Andelen af befolkningen mellem 16 og 64 år, der er på offentlig forsørgelse i 2. kvartal 2019, er lavere i Ikast-Brande (18,3 pct.) end i de øvrige kommuner under RAR Vestjylland (18,7 pct.). Det er i særlig grad andelen af borgere på førtidspension og fleksjob, der er lavere end de øvrige kommuner.
 

Fald i antallet af borgere på offentlige forsørgelsesydelser
I 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 modtog gennemsnitligt 4.609 fuldtidspersoner
forsørgelsesydelser i Ikast-Brande Kommune. Cirka 3.000 af disse borgere er i målgruppen for en aktiv beskæftigelsesindsats i Jobcentret. Det samlede antal af ydelsesmodtagere er faldet med 71 fuldtidspersoner i forhold til samme tidspunkt sidste år svarende til et fald på 1,5 pct. Set over de seneste to år har Ikast-Brande haft et fald på 121 fuldtidspersoner svarende til 2,6 pct.
I kommunerne under RAR Vestjylland har der det seneste år været en stigning på 0,5 pct. i det samlede antal ydelsesmodtagere, mens udviklingen er uændret i hele landet. Selv disse tilsyneladende små forskelle har stor økonomisk betydning for kommunen. Havde Ikast-Brande Kommune haft samme udvikling, som de øvrige kommuner under RAR Vestjylland, havde det betydet en merudgift for kommunen på ca. 12 millioner kr.
 

Markant lave enhedsomkostninger
Ikast-Brande Kommune anvender samlet set ca. 77 mio. kr. på beskæftigelsesindsats. Ikast-Brande Kommune har enhedsomkostninger, der er blandt de laveste af de 17 kommuner, som har deltaget i analysen. Ikast-Brande Kommune har i 2018 en gennemsnitlig udgift på 24.900 kr. pr. fuldtidsperson på tværs af alle ydelser mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 31.800 kr. pr. fuldtidsperson i 2018. Det svarer til, at enhedsomkostningerne i Ikast-Brande Kommune er 22 pct. lavere end gennemsnittet i de øvrige kommuner.
 

Intensiv og virksomhedsrettet aktiveringsindsats
I Ikast-Brande Kommune er borgerne i alle målgrupper i aktivering en større andel af tiden end i de øvrige kommuner. En stor del af aktiveringen foregår ude i virksomhederne, mens brugen af øvrig vejledning og opkvalificering er begrænset. Den store andel af aktiveringen, som foregår i virksomheden, er en væsentlig forklaring på de lave enhedspriser i indsatsen. Virksomhedsrettet aktivering er typisk billigere end anden aktivering og giver typisk bedre effekter.
Ikast-Brande Kommune anvender samtaleredskabet særligt aktivt for grupper tæt på arbejdsmarkedet - dagpengemodtagerne og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 

Højeste afgangsrater for borgere tættest på arbejdsmarkedet
Ikast-Brande Kommune opnår gode afgangsrater i beskæftigelsesindsatsen, og har for seks af målgrupperne højere afgangsrater end de øvrige kommuner under RAR-Vestjylland.
- Arbejdsmarkedsudvalget følger udviklingen tæt for alle målgrupper, og vi har naturligvis haft en vis viden om, at der er gode resultater på området, men at vi også skaber resultater for meget få penge er en rigtig god nyhed, siger Birthe Sørensen. På næste møde vil Arbejdsmarkedsudvalget se nærmere på de forbedringsforslag, som undersøgelsen også peger på, og hermed sikre at vi opnår endnu bedre resultater fremadrettet.
- Men lige nu vil vi bare glæde os over en meget positiv tilbagemelding på servicetjekket, slutter formand for Arbejdsmarkedsudvalget Birthe Sørensen.

 

Yderligere oplysninger kontakt:
Formand for Arbejdsudvalget
Birthe Sørensen,
tlf. 20 66 80 77
e-mail:bisor@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.