Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Generalforsamling i Harrild Hedes Venner

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Harrild Hedes Venner, som afholdes mandag den 22. juni kl. 19.00 på Naturcenter Harrild Hede.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes på følgende mail: fbr@fcm.dk

5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

  • Flemming Broe
  • Evald Asp
  • Carsten Dalgaard
  • Finn Bjertrup
  • Valg af 2 suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg til revisor er:

  • Niels Peter Brøgger

8. Evt.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.