Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Navnet på Brandes nye skole og kulturhus er fundet

Ikast-Brande Kommune udskrev i august 2019 en navnekonkurrence, og opfordrede alle til at sende deres forslag til navnet på Brandes nye skole og kulturhus, som er ved at blive bygget på det tidligere Centerparken.

Foruden skole kommer bygningen til at rumme et fællesbibliotek for skolens elever og byens borgere, Musikskolen, Ungdomsskolen, tandpleje, sundhedspleje, borger-service og heldagslegestue for Dagplejen.

Navnekonkurrencen løb til og med 1. oktober, og der kom i alt 64 forskellige bud. Et navneudvalg bredt sammensat af repræsentanter for skole-, kultur- og fritidslivet i Brande samt to elever fra Præstelundskolen blev enige om at indstille disse fire favoritter til byrådet: 'BrandfoldigHeden', 'RummeligHeden', 'Synergien' og 'Artium' - med en anbefaling af det sidste.

Byrådet gik med navneudvalgets anbefaling, og ved første spadestik i morges blev det afsløret, at den nye bygning kommer til at hedde 'Artium - skole og kulturhus'.
Vinderen af konkurrencen, Kirsten Pedersen fra Brande, fik overrakt blomster, gavekort og et stort tak!

- Det har været en spændende oplevelse at være med i navneudvalget. Vi har haft nogle gode de-batter, og det var ikke helt nemt at udvælge et navn ud af de mange gode forslag, udtaler Preben Christensen, formand i Brande City.

Lucas Frydensbjerg Poulsen fra 8.B på Præstelundskolen, som også var med i navneudvalget, sup-plerer: - Jeg kan godt lide navnet, da jeg synes, at skolen også skal have et navn, og det kan fx være Ar-tium Skolen. Det skaber en sammenhæng mellem skolen og kulturhuset, udover at det ligger i samme bygning.

Betydning
Artium kommer af det latinske ord artes, som betyder kunst. Artium er tidligere brugt i den akade-miske titel magister artium (mag.art.), som betyder 'kundskabernes læremester'. Titlen fik man, hvis man havde eksamen i de frie kunstner, på latin artes liberales; logik, grammatik, retorik, arit-metik, geometri, harmonilære og astronomi. Navnet på bygningen kan derfor også have betydnin-gen 'kundskabernes hus'. I gamle dage blev artium også brugt som betegnelse for en uddannelse som skolelærerinde.

Artium er valgt, fordi:

  • det dels udtrykker de mange forskellige kundskaber, man kan tilegne sig i skolen, på bib-lioteket eller musikskolen - og
  • dels dækker kundskaber som dygtige fagprofessionelle gør brug af i dagligdagen

Navnet vil endvidere kunne bruges i sammenhæng med de mange funktioner. 'Artium Skolen' eller 'Artium Hallerne' bliver således en del af det samlede bygningskompleks.

Artium kan endvidere lede tankerne hen på en sportsarena, hvor arena henviser til en skueplads eller et samlingspunkt, hvor der foregår noget interessant eller vigtigt.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.