Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pressemeddelelse: Præsentation af Brande Syd Strukturplan

Ikast-Brande Kommune inviterer alle Brande borgere til præsentationsmøde i Remisen.

Billedet viser en skitsen - Strukturplan Brande Syd

Mødet er tirsdag den 4. juni klokken 17.30 - 20.00.

Strukturplanen for Brande Syd er Byrådets ambitiøse plan for en naturbydel i Brande. Planen er både en varieret udstykningsplan og en klimatilpasningsplan, da landskabet syd for Brande visse steder er præget af højtliggende grundvand.

Strukturplanens syv forskellige boligområder har fællesskab, mangfoldighed, nærvær til naturen og helhedsorienteret vandhåndtering som fællesnævner. Det har været Byrådets gennemgående ønske at både landskab og vand skal være en velintegreret og naturlig del af den kommende nye bydel, ligesom tryghed, fællesskab og sammenhæng til Brande by har været overskrifter under tilblivelsen af planen. Det er derfor også intentionen at vandhåndteringen i området og de kommende stiforløb skal være et rekreativt tilskud til Brande by. 

Strukturplanens klimadel tilgodeser udfordringen med vandet i Brande Syd. Både det vand som pibler frem fra undergrunden også i meget tørre perioder, og det vand som løber ind mod åen når det regner meget. Planen hviler på en løsning hvor tilstedeværelsen af vand er vendt fra at være et tilbagevendende problem til at give blivende værdi, både for de kommende udstykninger, men også for Brande midtby.

Præsentationsmøde i Remisen, Remisevej 1, 7330 Brande
Mødet begynder i Remisen, fortsætter i bus ud i området og slutter tilbage ved Remisen.

Program for præsentation og besigtigelse:

17.30: Velkomst ved næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Trine Meldgaard Kristensen 17.35: Strukturplanen Brande Syd, Mellem By og Bakke, ved arkitekt Rasmus Cassøe, CFBO 18.00: Masterplanen Vandets Vej, ved ingeniør Jan Sørensen, Ikast-Brande Kommune
18.15: Med bus ud i området med planchef Karina Kisum Jensen
18.45: Stop på Den Gyldne Middelvej til udsigt, grillpølser og en sodavand
19.15: Med bussen videre
20.00: Ankomst til Remisen og tak for i dag

Af hensyn til forplejning og bus, skal du tilmelde dig arrangementet.
Tilmelding til: Jeanette Ishi Lehn, Planafdelingen. Ikast-Brande Kommune.
Telefon nr. 9960 3311 - E-mail jeleh@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.