Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyansat bosætningsguide skal tiltrække flere borgere til Ikast-Brande Kommune

Den 2. januar 2019 tiltrådte Lene Møller Fløe, der har baggrund som cand.ling.merc., en 3-årig projektstilling som Bosætningsguide i Ikast-Brande Kommune.


Lene Møller Fløe

 
 
Byrådet vedtog i sommeren 2018, at kommunen - foruden at være Danmarks Erhvervskommune nr. 1 - i højere grad skal profilere sig som en attraktiv bopælskommune. Flere borgere i kommunen hjælper virksomhederne til at få kvalificeret arbejdskraft, og medvirker til at skabe liv i hele kommunen. Med ansættelsen af Lene Møller Fløe, er der nu banet vej for en proces, hvor mange aktører går sammen om opgaven. 
 

Bredt sammensat udvalg

Frem mod sommeren 2019 fokuseres der på udarbejdelse af en bosætningsstrategi. Det kommer til at foregå i et bredt sammensat udvalg bestående af interesserede lokalpolitikere, repræsentanter fra virksomheder og ejendomsmæglere, repræsentanter fra byerne samt Vores Ikast og Brande City. Første møde ligger ultimo januar.

- Vi kommer til at arbejde med bosætning i et bredt perspektiv - det vil være emner så forskellige som branding, udbud af byggegrunde, rekruttering, modtagelse og fastholdelse af nye borgere, fortæller Annette Mosegaard, formand for Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget.

Bosætningsstrategien skal skabe retningen for arbejdet med at tiltrække nye borgere til kommunen.

- Det er en stor og spændende opgave, som ikke kan løses af én person alene. Jeg glæder mig derfor til at løfte opgaven i tæt samarbejde med en lang række aktører, heriblandt virksomheder, politikere og lokale ildsjæle fra de forskellige bysamfund, udtaler bosætningsguide Lene Møller Fløe. 
 

Samler på gode historier

Bosætningsguiden kommer til at besøge kommunens virksomheder løbende og høre til deres og deres kommende medarbejderes behov. Bosætningsguiden skal hjælpe potentielle og nye tilflyttere, så de vælger Ikast-Brande Kommune og falder godt til her.

Derfor er Lene også meget interesseret i at komme i dialog med borgere, der kunne tænke sig at være ambassadører for de enkelte lokalsamfund i kommunen. Gode historier og erfaringer skal indsamles.

Så tag endelig fat i Lene, hvis du har gode erfaringer, måske er du tilflytter, måske har du boet i kommunen hele livet - eller måske har du forslag eller ønsker til hvordan vi tiltrækker kommende borgere. Alle gode idéer værdsættes, som kan være med til at få flere borgere til at flytte til Ikast-Brande Kommune. 

 

Kontaktoplysninger

Bosætningsguide Lene Møller Fløe
Tlf: 99604017
E-mail: leflo@ikast-brande.dk 

  

 

(Pressemeddelelse udsendt d. 10. januar 2018)

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.