Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Erhvervsuddannelserne hitter i Ikast-Brande Kommune

Endnu et år med fremgang i de unges søgning til erhvervsuddannelserne giver virksomhederne gode muligheder for at rekruttere arbejdskraft – og udsigt til at fastholde en høj beskæftigelse.

Grundskole 640 360

I Ikast-Brande Kommune har de unge for alvor fået øjnene op for, at en erhvervsuddannelse er en rigtig god start på karrieren. I år har 28,3% af de unge fra 9. og 10. klasse søgt en erhvervsuddannelse, viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Siden 2017 er søgningen til erhvervsuddannelserne steget med knapt 10 procentpoint. Det betyder, at den nationale målsætning, om at 25% af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse, er nået. Målsætning på 30 % i 2025 er inden for rækkevidde.
 
Ikast-Brande placerer sig flot i forhold til opgørelsen på landsplan, hvor 20,1% af de unge vælger en erhvervsuddannelse.
 
Udviklingen i de unges søgning glæder formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Birthe Sørensen:

"Erhvervslivet i kommunen efterspørger i høj grad faglært arbejdskraft. Det er vigtigt for os, som Danmarks Erhvervskommune, at virksomhederne kan få de kvalificerede medarbejdere, de har behov for. Derfor er det virkelig godt, at de unge i kommunen har fået øjnene op for erhvervsuddannelserne, som i øjeblikket er god vej til at komme i beskæftigelse", siger Birthe Sørensen. "Erhvervsuddannelserne er blevet "talt op", og har fået fokus på folkeskolerne. Det har fået større status at være håndværker. Det er samtidig blevet tydeligere, at erhvervsuddannelsen kan være et godt skridt på en karrierevej, også hvis man gerne vil være selvstændig. Vi må dog ikke glemme, at der også fremover er behov for at nogle af de unge tager en gymnasial ungdomsuddannelse".

De nye tal for de unges søgning giver optimisme i forhold til at bevare den nuværende lave ledighed. Særligt for faglærte, inden for brancher som industri, byggeri og sundhedsvæsen er ledigheden lav. Derimod er ledigheden blandt ufaglærte noget højere.

Tiltag giver resultater
Den store søgning mod erhvervsuddannelserne skyldes også flere tiltag på skoleområdet; i folkeskolen, på IUC samt i vejledningsindsatsen.
I kommunens 10. klassecenter, IUC, har der de senere år også været fokus på at vejlede de unge og samtidig styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne.
 
"Det er et område vi hele tiden udvikler os på, for at hjælpe de unge med at træffe et velovervejet og kvalificeret valg", siger ungeleder Jesper Bennetsen. "I dette skoleår har vi blandt andet styrket samarbejdet med det lokale erhvervsliv, hvor vi har sat praktik på skoleskemaet. Op mod 50% af vores unge har valgt, i en eller flere perioder, at være i en afklarende praktik i forhold til valg af uddannelse. Projektet er lavet i samarbejde med UU i kommunen og finansieret af EU-midler, under AKO Smartskills. Det har på alle måder været en stor succes, at vi i et tæt samarbejde har kunnet hjælpe de unge med at blive mere afklarede, og vi oplever at mange er blevet meget mere sikre i deres valg, efter at de har været i et forberedt og velstruktureret praktikforløb, hvor der er blevet fulgt op på den unges oplevelser. Vi har sågar unge, der efter endt praktik er blevet tilbudt en læreplads, hvilket er et kæmpe boost for den unge, når vedkommende skal begynde på sin videre uddannelse. De gode erfaringer fra projektet tager vi med ind i næste skoleår, hvor vi allerede nu oplever stor interesse for at kombinere praktik og skole".
 
Opgaven med uddannelsesvejledning varetages af Unge og Uddannelse, Ikast-Brande Kommune. Også her har vejledning mod erhvervsuddannelserne fået særlig opmærksomhed. Afdelingsleder Jacob Østergaard Hansen er ikke i tvivl om effekten af indsatsen i vejledningen. "Vi ser nu at de aktiviteter, vi har udviklet og forfinet over de seneste år, fører til de resultater, vi gerne vil opnå. Den årlige uddannelsesmesse, Skoleskills og andre aktiviteter varetaget af erhvervsskolerne, har betydet at de unge og deres forældre nu ved mere om erhvervsuddannelserne end nogensinde før. Det er en væsentlig årsag til den positive udvikling i de unges søgning til erhvervsuddannelserne" siger Jacob Østergaard Hansen.

Fakta:
De unges søgning til erhvervsuddannelserne efter 9. og 10. klasse:
Ikast-Brande Kommune:
2017: 18,6 %
2018: 26,8 %
2019: 28,3 %
Landsgennemsnit 2019: 20,1 %
Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk

Kontaktoplysninger:
Jacob Østergaard Hansen
Afdelingsleder Unge & Uddannelse
Ikast-Brande Kommune
Tlf. nr. 9960 4271

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.