Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mød os ved Holtum Å den 24. og 25. oktober

Åbent hus - vandplanprojekt – restaurering af Holtum Å.

Er du lodsejer eller blot en interesseret borger, så kom til åbent hus og få en snak om vandplanerne med kommunens vandløbsfolk.

Hvor: Det rullende kontor på Ågade i Ejstrupholm mellem sportspladsen og Ejstrup Sø

Hvornår: Onsdag den 24. oktober 10.00-15.30
               Torsdag den 25. oktober 08.00-17.00.

Statens vandområdeplaner 2016-2021 stiller krav om en restaureringsindsats i Holtum Å og Ibsgårde Bæk til forbedring af vandløbets fysiske forhold til gavn for vandløbets planter og fisk.
Ikast-Brande Kommune gennemfører derfor en forundersøgelse i perioden frem til december 2018, der skal belyse de eksisterende forhold samt mulighederne for at foretage restaureringstiltag som f.eks. genslyngning, udlægning af gydegrus og hævning af vandløbsbunden på en 15 km strækning i Holtum Å-systemet.
 
Du kan også kontakte os på telefon 99 60 33 81 i uge 43.


 Billedet viser strækningen

 Billedet viser en skite med Holtum Å Skitse - vandprojekt

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.