Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opdateret: der er indgået aftaler og konflikten er derfor nu afblæst

Vi befinder os i en situation, hvor de faglige organisationer og KL truer hinanden med henholdsvis strejke og lockout. Lockouten blev varslet af KL den 7. marts. Parterne mødes nu i Forligsinstitutionen, hvor man forsøger at få dem til at indgå forlig om overenskomsterne.

Lockout-varsel -2018-nyhed

Hvor står vi så nu?

Skulle vi havne i en konflikt, får det stor betydning for kommunens mulighed for at yde den sædvanlige service over for borgerne. Mange medarbejdere ved Ikast-Brande Kommune vil nemlig være omfattet af lockouten.

Under en konflikt vil antallet af medarbejdere derfor være på et absolut minimum - dog med et nødberedskab inden for de områder, hvor hjælp er livsnødvendig.

En strejke kan tidligst starte den 4. april og en lockout den 10. april.

Vi følger situationen nøje og informerer yderligere her på hjemmesiden, hvis det bliver aktuelt.

..............
 

12. marts: KL udsender lockout-varsler

Du kan følge med i udviklingen og finde mange flere oplysninger om arbejdsgivers syn på konflikt, krav og overenskomster på KL's hjemmeside:

..............


4. april: Forligsmanden udsætter strejke og lockout i 14 dage

Strejken var varslet til netop 4. april, men nu har parterne altså yderligere 14 dage til at forhandle aftaler på plads.

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.