Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pressemeddelelse Lær at tackle for pårørende

Pårørendeindsats sikret i Ikast-Brande Kommune

Pressemeddelelse
Maj 2018

Satspuljemidler har sikret økonomisk støtte til, at Ikast-Brande Kommune kan udbyde mestringskurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende i de kommende år. Kurset er målrettet pårørende til langvarigt syge og giver deltagerne redskaber til atpasse på sig selv, så de undgår at blive syge på grund af ekstra belastninger i hverdagen.

Støtten bevirker, at Ikast-Brande Kommune kan give flere borgere mulighed for at deltage på LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende [1].

Lene Christensen, Koordinator for "Lær at tackle" kurserne i Ikast-Brande Kommune siger således om bevillingen:   

" Vi har længe haft et ønske om et konkret tilbud til pårørende, som ofte er en overset gruppe. At det her er pårørende, der underviser pårørende - har vi rigtig god erfaring med fra andre kurser. De kender jo selv til de følelser og udfordringer, der opstår i hverdagen og bruger selv de redskaber, der præsenteres på kurset "

Alle voksne pårørende kan få glæde af indsatsen
LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er målrettet voksne pårørende til mennesker med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. Det kan være ens partner, forældre, søskende eller nære venner, der er ramt af sygdom, fx depression, hjerneskade, KOL eller demens. På kurset får deltagerne konkrete redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer, hvilket øger deres trivsel. Desuden har de stor gavn af at møde andre pårørende, der forstår deres udfordringer og problemer.

Hvert kursus består af 7 moduler á 2,5 time. Undervisningen varetages af mennesker, der selv har erfaring med at være pårørende, og som er blevet uddannet til at lede kurset.

En deltager fra LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende har udtalt:

Da jeg hørte de andre kursisters historier, følte jeg en vis lettelse, fordi jeg var jo ikke alene om at ha' de der forbudte følelser. Kurset er det bedste, der er sket for mig.

Pårørende bliver syge 
Baggrunden for bevillingen og indsatsen er, at et stort antal danskere er pårørende til en langvarigt syg. Alene 750.000 er pårørende til en ældre med alvorlige helbredsproblemer [2], mens 1,7 mio. ser sig selv som pårørende til en psykisk syg [3]. Mange oplever deres pårørendesituation som både følelsesmæssig og praktisk krævende. En dansk undersøgelse viser, at næsten hver anden føler sig deprimeret, mens 1 ud af 3 føler sig stresset. Hver 5. oplever, at de er blevet kronisk syge af belastningen [4].

 

En pilotevaluering af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende viser, at kursisterne får det markant bedre efter kurset. Læs evalueringen HER.  

 

Borgere kan læse mere om pårørendekurset på www.lærattackle.dk.

 

Indsatsen er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune. Komiteen for Sundhedsoplysning står for udbredelsen, som sker i perioden 2018-2021.

 

For henvendelser om kurset kontaktes
Forløbskoordinator Lene Christensen, Ikast- Brande Kommune, tlf: 9960 3108, mail: sundhedscenter@ikast-brande.dk

 

For baggrundsinfo om indsatsen kontaktes
Specialkonsulent Malene Norborg Petersson, Komiteen for Sundhedsoplysning, tlf. 3027 7727 / mn@sundkom.dk

 

 

Kilder:

[1] http://patientuddannelse.info/media/144902/evaluering_laer_at_tackle_hverdagens_som_paaroerende_2017.pdf

 

[2] https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/paaroerende

 

[3] http://www.bedrepsykiatri.dk/media/95064/2017-antal-paaroerende.pdf

 

[4] http://xn--danskeprrende-vfb00a.dk/wp-content/uploads/2015/03/PM-P%C3%A5r%C3%B8rende-i-Danmark-Du-bliver-syg-af-at-v%C3%A6re-p%C3%A5r%C3%B8rende.pdf

 

Pressemeddelelsen udsendt den 16. Maj 2018

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.