Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pressemeddelelse: Kommunen inviterer til KICK OFF

Kommunen Kick Off for hele byen. Det er som optakt til en kreativ visionsproces over tre lørdage fordelt over foråret og sommeren.

Dato: 24. maj 2018
Sted: Hallen i Ejstrupholm     Billedet viser et luftfoto over Ejstrupholm. Billedet er fra 2017

Optakt til visionsproces i Ejstrupholm den 24.maj.
Ejstrupholm er en by, hvor foreningerne blomstrer og det lokale engagement lever. Et af byens egne store tiltag er projektet Sløjfen, der har været i gang siden 2015. I det projekt har Ildsjæle i Ejstrupholm arbejdet intensivt på at binde byen sammen med fokus på motion, bevægelse, natur og trivsel. Sløjfeprojektet skal bl.a. skabe nyt liv og flere aktiviteter i det gamle romantiske parkanlæg. 

Ikast-Brande Kommune er opmærksom på Ejstrupholm borgernes handlekraft, og ønsker at bakke byen op. Bymidten i Ejstrupholm har i dag en lokalplan som forhindrer, at tomme butikslokaler kan forvandles til f.eks. boliger. Den binding skal fjernes, og en ny lokalplan skal åbne op for, at bymidten kan udvikle sig. For at lokalplanen kan blive så tidssvarende og fremtidsorienteret som muligt, skal den hvile på en visionær udviklingsplan for hele midtbyen.

Det er vigtig for enhver mindre by, at have en overordnet strategi for byens fremtidige retning og tiltag - en vision byens borgere helhjertet kan bakke op omkring.  Derfor, jo flere af byens borgere, der deltager i arbejdet med at skabe visionen, jo større mangfoldighed i projektet, desto stærkere står den. En stærk vision med en bred repræsenteret by bag, står markant bedre når der skal søges fondsmidler, og dermed er der bedre muligheder for at kommer i mål. 

Udviklingsplanen er det nødvendige første planlægningsgrundlag som sikrer, at kommunen kan støtte planmæssigt op om borgernes vision. Tilblivelsen af udviklingsplanen kan samtidig være en oplagt anledning til at skabe fornyet fælles fodslag i byen.

Den 24. maj holder Kommunen Kick Off for hele byen. Det sker i hallen som optakt til en kreativ visionsproces over tre lørdage fordelt over foråret og sommeren. Den ene af projektets to tovholdere, Jeanette Ishi Lehn siger: "Forhåbentlig vil mange Ejstrupholm borgere engagere sig i arbejdet med at undersøge hvilke udviklingstiltag for Ejstrupholm midtby, vi skal fremhæve i den nye lokalplan. I løbet af processen vil vi etablere mindre arbejdsgrupper på tværs af borgeres og foreningers særinteresser. Arbejdsgrupperne vil fremadrettet kunne støtte aktivt op om forskellige aspekter af byudviklingen i Ejstrupholm".

Visionsarbejdet bindes op på et konkret arbejde med innovation og netværksdannelse. Borgernes ideer afprøves på stedet i 1:1. Ved at benytte midlertidige installationer kan man undersøge virkningen af ideen og på den måde udvikle en bæredygtig og robust vision, som er godt forbundet med virkeligheden  

 

Fakta

  • Ikast-Brande Kommune har indledt et samarbejde med rådgivningsfirmaet Hele Landet, Aps. Hele Landet skal stå for den kreative proces frem mod tilblivelsen af visionen for Ejstrupholm midtby. "Ønsker man at fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere, er det en god ide at udarbejde en forandringsplan som tager udgangspunkt i menneskers grundlæggende ønsker til deres by - både på et socialt, fysisk og organisatorisk plan."  Simone Foss Brink, PROCESLEDER Hele Landet ApS

  • Visionsproces: En vision er svar på spørgsmålene: Hvad vil vi skabe sammen (hvad ønsker vi os for vores by) og hvorfor? Processen er det kreative og afsøgende arbejde frem mod enighed og overensstemmelse blandt deltagerne.
  • Udviklingsplan: En udviklingsplan er i denne sammenhæng et grundlag for kommunens fremtidig planmæssige tiltag i Ejstrupholm. Planen viser hvad borgerne prioriterer af tiltag og tidshorisonten for de forskellige tiltag. Udviklingsplanen er et vigtigt redskab når man søger fondsmidler da fondene lægger stor vægt på at delprojekter indgår i en større gennemtænkt helhed.
  • Lokalplan: En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold for et afgrænset område. Det er juridisk bindende bestemmelser - vedtaget af byrådet - for hvordan arealer, nye bygninger, veje, stier, beplantning m.m. skal placeres og udformes inden for lokalplanområdet.
     


Kontakt

Projektets tovholdere kan kontaktes på Ikast-Brande Kommunens Planafdeling:

  • Mette Holm, planlægger og landskabsforvalter - tlf. nr.: 9960 3314
  • Jeanette Ishi lehn, planlægger og arkitekt - tlf. nr.: 9960 3311   

 


Pressemeddelelse udsendt den 02-05-2018

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.