Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Afbrændingsforbud i Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner

Det varme vejr betyder forhøjet risiko for brande i haver, på marker og i skove. Brand & Redning MidtVest har derfor udstedt et afbrændingsforbud, som gælder fra tirsdag den 5. juni kl. 12.00.

Brand -og -redning
I fredags udsendte Brand & Redning MidtVest sammen med Midtjysk Brand og Redning og Nordvestjyllands Brandvæsen en pressemeddelelse med opfordring til borgerne om at udvise skærpet agtpågivenhed med brug af ild i det varme sommervejr. Siden da er udviklingen i DMI´s tørkeindeks forværret yderligere.

Brand & Redning MidtVest udsteder derfor med virkning fra tirsdag den 5. juni kl. 12.00 afbrændingsforbud i Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner.


Forbuddet gælder afbrænding af:

  • Haveaffald
  • Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • Affald fra skovbrug
  • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv 
  • Bål, herunder i bålfade

Forbuddet gælder også brug af:

  • Ukrudtsbrænder
  • Grill i naturen, herunder på offentlige pladser
    Brug af grill tillades dog på egen ejendom, såfremt der udvises forsigtighed. Lad asken blive i den tillukkede grill
  • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, men skaf dem af vejen i egnede beholdere

 
Brand & Redning MidtVest følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt. Forbuddet er udstedt i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (Afbrændingsbekendtgørelsen). 

Det kan oplyses, at tilsvarende afbrændingsforbud udstedes af Midtjysk Brand og Redning, som omfatter Viborg og Silkeborg kommuner samt af Nordvestjyllands Brandvæsen, som omfatter Lemvig, Holstebro, Struer og Skive kommuner.

For nærmere information vedrørende forbuddet i Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner kan afdelingsleder Lars Stensbjerg kontaktes på telefon 6124 4897 eller på mail ls@brmv.dk 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.