Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pressemeddelelse: Et enigt naturråd kommer med anbefalinger til et grønnere

Et enigt naturråd kan nu præsentere en række konkrete anbefalinger til, hvordan Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner i fremtiden kan planlægge større og mere sammenhængende naturområder

Dermed er erhvervsorganisationer og grønne organisationer enige om, hvordan kommunerne kan skabe et grønnere Midt- og Vestjylland.

Naturrådets anbefalinger skal kommunerne bruge, når de - som led i kommuneplanen - skal udpege Grønt Danmarkskort. Det er et kort, der skal sikre en forstærket indsats for naturen i Danmark bl.a. ved at skabe bedre sammenhæng mellem naturområder på tværs af kommunegrænser.

En frugtbar proces Naturrådets 14 organisationer trak i arbejdstøjet først på året og kan nu præsentere en række konkrete anbefalinger, som de fire kommuner kan læne sig op ad i det videre arbejde.
- Der har fra starten været en god dialog mellem medlemmerne og enighed om, at naturrådets arbejde ville få størst vægt, hvis alle parter stod bag det endelige resultat. Viljen til samarbejde har båret frugt, og i de fire kommuner får vi nu en håndfuld konkrete anbefalinger, som vi kan bruge i det videre arbejde. Det har været et rigtig godt og konstruktivt forløb, understreger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune, Henrik Engedahl, som har været
ordstyrer på naturrådets møder og dermed fulgt processen tæt.

En fælles indsats
En ændring i loven har medført, at der er blevet oprettet i alt 20 naturråd i Danmark. Naturrådet  består af 14 organisationer med repræsentanter fra skov- og landbrug og natur-, miljø- og  friluftsinteresser. Naturrådenes opgave har været at rådgive kommunerne i forhold til planlægning  af en mere robust natur.
Herning og Viborg Kommuner skal i gang med at planlægge naturområderne, mens Ringkøbing- Skjern og Ikast-Brande Kommuner allerede har et Grønt Danmarkskort. Her skal naturrådets  anbefalinger bruges, når kommuneplanerne skal revideres senest i 2021.

 
For yderligere information kontakt:
Botanisk Forening Karen Thingsgaard 22 45 16 11 k.thingsgaard@gmail.com
Dansk Ornitologisk  Forening  Marianne Linnemann 20 14 50 10 linnemann.marianne@gmail.com
Dansk Skovforening John Milther 40 21 86 35 jmm@hededanmark.dk
Landbrug & Fødevarer Helle Borum 29 67 94 35 hbo@sagro.dk
Ikast-Brande Kommune Henrik Engedahl 21 67 05 84 henen@ikast-brande.dk

Pressemeddelelsen udsendt den 4. juli 2018

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.