Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genindførelse af afbrændingsforbud gældende fra 2. juli kl. 17.00

Mens solen fortsat skinner og vi nyder sommervarmen, stiger risikoen for brande i naturen yderligere. Der er nu historisk tørt og brandfaren nærmer sig det ekstreme. Vi har de seneste dage oplevet flere naturbrande som en direkte konsekvens af den meget tørre vegetation.

Brand -og -redning

Der udstedes derfor afbrændingsforbud i medfør af Beredskabsloven og afbrændingsbekendtgørelsen gældende for Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Kommuner med virkning fra mandag d. 2. juli 2018 kl. 17.00

Forbuddet omfatter:

 • Afbrænding af haveaffald
 • Afbrænding af halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • Afbrænding af affald fra skovbrug
 • Afbrænding af siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv
 • Alle slags bål, herunder brug af bålfade
 • Brug af kulgrill alle steder
 • Brug af åben ild herunder gasgrill på offentlige naturområder med vegetation
 • Enhver brug af ukrudtsbrænder


Under forudsætning af konstant opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar
nærhed omfatter forbuddet IKKE følgende:

 • Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, og som ikke er en del af ovenstående.
 • Brug af apparater og lign., der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof som fx gasgrill, trangia, petroleumslamper og lign. på fast ikke brændbartunderlag på egen ejendom, ved sommerhuse, campingpladser, feriecentre og restauranter og som ikke er omfattet af ovenstående. Ved fast ikke brændbart underlag forstås fx fliser,asfalt, grus og beton.
 • Brug af kulgrill kan kun ske erhvervsmæssigt på ikke brændbart underlag i en afstand på mindst 5 meter fra bygninger og brandbare overflader, dog 10 meter til stråtækte bygninger. Der skal altid i umiddelbart nærhed forefindes som minimum 9 liter trykvandslukker og instrueret personale i brugen heri.

Almindelig forsigtighed:

 • Parker aldrig bilen i højt græs. (katalysatoren kan antænde brand).
 • Smid aldrig cigaret skodder fra dig i naturen.
 • Efterlad aldrig flasker mv. i naturen. (virker som brændglas og kan antænde en brand).
 • Smid aldrig aske i naturen (kan indeholde gløder meget længe efter brug).
 • Brand & Redning MidtVest følger situationen og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.

Der henvises i øvrigt til Brand & Redning MidtVests hjemmeside www.brmv.dk
eller på telefon 96 28 11 12 (dagtimer). Der gives ikke dispensation for reglerne.
 

Hvis uheldet er ude og du får brug for akut hjælp:

Ring 1-1-2 øjeblikkeligt, jo hurtigere vi alarmeres jo større chance for at standse branden hurtigt.

Installer med fordel 112-app'en og brug den. 112-app'en hjælper os med lokalisere, hvor du er, så vi hurtigere kan sende den rette hjælp. Hjælp os med at hjælpe dig. Find app'en her: www.112app.dk

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.