Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pressemeddelelse: Igangværende identitetsforandring - Brande naturbydel er under udvikling

Udviklingsplan for Brande Syd

Brande Syd


Ikast-Brande Kommune genoptog i november 2017 sit arbejde med en udviklingsplan for Brande Syd. Udviklingsplanen skal sammentænke boligudstykning og landskab som en bæredygtig helhed og den skal tilgodese en rekreativ udnyttelse af området til fordel for hele Brande by.

Et sådant gennemtænkt overblik skal Kommunen bruge for at sikre en god og fremtidssikret sammenhæng i den fremtidige kommune- og lokalplanlægning.

Én af Brandes store fordele er, at infrastrukturen er særdeles veludbygget, og det er nemt at komme til og fra byen. Umiddelbart nord for Brande løber Midtjyske Motorvej, som sikrer en nem og hurtig forbindelse til bl.a. Herning og Vejle. Særligt motorvejen er dog samtidig en barriere for byudvikling i nordlig retning og netop derfor har Ikast-Brande Kommune peget på Brande Syd som den mest naturlige forlængelse af byen.

Frem til nu har Ikast-Brande Kommunes Teknisk Område afholdt to workshops med Byrådet, lokale interessenter og eksterne eksperter inden for områder som klima og vandhåndtering, landskab- og byplanlægning og ikke mindst fremtidens boligmarkedet og megatrends.

Udgangspunktet for de to workshops har været Struktur- og Helhedsplanen fra 2011. Ikast-Brande Kommune har i dag klimaerfaringer med regnvand, som er opdateret viden i forhold til de overvejelser som lå til grund for planen fra 2011. Derfor er der i den nye udviklingsplan særligt fokus på robust og fremtidssikret håndtering af vandet, både i området og inde i Brande by.

Planchef Karina Kisum Jensen: "Vi står med en udfordring i et område, hvor der er rigtig meget vand. Det er en præmis! Vi mener, at landskabet skal være en del af løsningen, når udfordringen med bl.a. vand skal vendes fra at være et tilbagevendende problem til at give blivende værdi. Vandet er en gave - mere vand er en større gave. Vi arbejder lige nu på løsningen".

Borgmester Ib B. Lauritsen: Vi skal turde tænke stort og sammenhængende. Med udviklingen af Brande Syd ønsker vi, at landskabet bliver en velintegreret naturlig del af den nye bydel - såvel som af det eksisterende Brande, som vi kender i dag. Kort sagt, vi ønsker at trække landskabet og vandet ind i byen, ligesom vi samtidig ønsker at udvide og udvikle byen i sydlig retning med landskab, by og vand som nøglebrikker.

Vores mål er en høj grad af mangfoldighed både hvad angår boligtyper, landskab og tilgængelighed".

I øjeblikket arbejdes der intensivt på at udvikle en "omfartsvej" for vandet i Brande Syd, så vandet kan blive en rekreativ gave til byen og ikke en klimamæssig forhindring og omkostning for Kommunen. Dette arbejde forventes afsluttet inden sommerferien. Derefter vil det gå hurtigt med at fastlægge hvor fase 1 i Udviklingsplanen skal ligge. Når Udviklingsplanen er godkendt kan kommune- og lokalplanlægningen begynde. Teknisk Område arbejder frem imod at udbyde de første grunde i den nye Udviklingsplan i 2019.

 

Pressemeddelelse udsendt den 16-04-2018

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.