Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Generalforsamling i Harrild Hedes Venner

Hermed indkaldelse til årets Generalforsamling i Harrild Hedes Venner, som afholdes mandag den 28. maj kl. 19.00 på Naturcenter Harrild Hede.

Dagsordenen er således:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes på følgende mail: fbr@fcm.dk

5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

  • Flemming Broe (modtager genvalg)
  • Carsten Dalgaard (modtager genvalg)
  • Evald Asp (modtager genvalg)
  • Finn Bjertrup (modtager genvalg)

På valg som suppleanter er:

  • Kristina Jørgensene (modtager genvalg)
  • Karl Risbjerg (modtager genvalg)

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg til revisor er:

  • Niels Peter Brøgger (modtager genvalg)

8. Eventuelt

Man kan melde sig ind i venneforeningen for 100 kr. for resten af året 2018 og deltage i generalforsamlingen. Kontingentet gælder for hele husstanden.

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Harrild Hedes Venner

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.