Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny planlægning for centerområdet ved Kåremagervej i Brande

Ikast-Brande Kommunes Byråd har besluttet at lave en ny planlægning for centerområdet ved Kåremagervej i Brande. Første led i planlægningen er en debatfase på fire uger, hvor du har mulighed for at komme med ideer og forslag til den videre planlægning for området.

BESTSELLER ønsker at udvide deres hovedkvarter i Brande med 120.000m2 nybyggeri på arealer ved Kåremagervej. Udvidelsen vil bl.a. omfatte 25.000m2 detailhandel.

BESTSELLER ønsker at skabe en ny bydel med et spændende og dynamisk kontormiljø, hvor shopping bliver en integreret del af en større oplevelse. Området vil komme til at huse omkring 30 butikker, der vil være en blanding af BESTSELLERs egne butikker og andre butikker i og uden for modebranchen. Hertil er der planer om hotel- og konferencefaciliteter, uddannelseslokaler, etageboliger, servicefunktioner og kontor- og lagerfaciliteter for BESTSELLER. En del funktioner ønskes placeret i et højhus på op til 320 m.

 Centerområde Kåremagervej

 Kortet viser projektområdets afgrænsning.


Størstedelen af området er allerede planlagt til de ønskede funktioner. Den gældende planlægning for området kan imidlertid ikke rumme BESTSELLERs nye udvidelsesønsker. For at kunne realisere projektet skal Ikast-Brande Kommunes byråd derfor vedtage et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet kan få en væsentlig påvirkning på miljøet. Derfor skal der også udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, som gør rede for omfanget af miljøpåvirkningerne.

Debatfasen

Der er udarbejdet et debatoplæg, som beskriver den gældende planlægning for området, det nye projekt og den nye planproces.

Du kan se debatoplægget her

 
Debatfasen løber frem til den 18. oktober 2017. I den periode kan du indsende ideer og forslag til den videre planlægning for området. I debatoplægget kan du læse mere om, hvor du skal sende dine eventuelle ideer og forslag hen.

                       Kom til møde om den nye planlægning

                                     (NB! mødet er afholdt)

Ikast-Brande Kommune inviterer alle interesserede til et offentligt møde i debatfasen. På mødet kan du høre mere om den nye planlægning for centerområdet ved Kåremagervej.

Onsdag den 27. september
kl. 17.00-18.30
på Hotel Dalgas, Storegade 2, 7330 Brande

Dias fra borgermødet den 27. september 2017

Du kan se dias fra oplæggene på borgermødet om planlægningen for centerområdet ved Kåremager herunder:

Dias fra borgermøde 27-09-2017


Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Ikast-Brande Kommunes Planafdeling:

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3305.

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.