Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gør din indflydelse gældende – stem også til Ældrerådsvalget

Vi har nu sendt stemmesedlen af sted til din postkasse. Så hold øje med den de kommende dage. Din stemme er vigtig. Du kan stemme til Ældrerådsvalget, hvis du har rundet de 60 år.

Ældrerådet medvirker til at sikre borgernes indflydelse på kommunens ældrepolitik

Rådet vælges af borgere, som er fyldt 60 år pr. 21. november 2017, hvor valget afsluttes.

  • Der skal vælges 9 medlemmer og op til 9 suppleanter
  • Ældrerådet vælges for 4 år ad gangen
  • Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille spørgsmål til alle politikområder om emner, som har betydning for de ældre i kommunen
  • Ældrerådet behandler ikke personspørgsmål, men kan behandle spørgsmål, der kan løftes til en generel drøftelse, som kan have betydning for flere
  • Ældrerådet skal forsøge at varetage alle ældres interesser, og ikke kun de skrøbeligste. Ældrerådet har mulighed for at prioritere interesseområder, der har betydning for borgere på 60 år og derover
  • Ældrerådet skal rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål
  • Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører kommunens ældre
     

Hvem kan jeg stemme på??

Du kan se flere oplysninger - og hvem du kan stemme på - i denne lille pjece:
Præsentation af Ældrerådskandidater

 

Ældreraadsvalg 2017

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.