Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Præstelundskolen har modtaget endelig rapport om skimmelsvamp-angreb

Mandag den 6. marts modtog Præstelundskolen den endelige rapport om skimmelsvamp på skolen.

Rapporten konkluderer, at skolen også er angrebet af skimmelsvamp i de flade tage over værkstedsfløjen, Lille Torv og Mellem Torv, men at skimmelsvampen - i modsætning til udfordringerne på Store Torv - er indkapslet på grund af dampspærrer i konstruktionen. Det betyder, at skaden er mindre og mere håndterbar end udfordringerne på Store Torv.

Rapporten slår ligeledes fast, at der er fundet tagstumper med asbest på loftet over gymnastiksalene, som ingen dampspærrer har. Gymnastiksalene bliver derfor spærret af og først taget i brug, når skaden er rettet op, og der er gjort grundigt rent.

Handlinger sættes i værk

Elever og lærere på Lille Torv, Mellem Torv og i værkstedsfløjen fortsætter deres normale skolegang på Præstelundskolen. Både loft- og kælderrum forsegles med folie, og Teknisk Afdeling sikrer, at skimmelsvamp-sporer ikke bliver transporteret rundt i ventilationssystemer mm. Skolen sætter også ind med ekstra daglig rengøring for at fjerne eventuelle rester af skimmelsvamp i det støv, der måtte ligge på skolen. Den ekstra rengøring fortsætter, indtil kommunens tekniske fagfolk vurderer, at der ikke er behov for den længere.

Handleplanen er lavet i et samarbejde mellem Præstelundskolen, kommunens tekniske afdeling og det rådgivende ingeniørfirma OBH og skal holde, indtil de flade tage kan renoveres. Den sendes til embedslægen og justeres med embedslægens eventuelle kommentarer og anbefalinger.

Skolen informerer løbende på egen hjemmeside i takt med, at der lægges information på forældre- og skoleintra.

Gener ved fugt og skimmelsvamp

Embedslægen har tidligere understreget, at langt de fleste børn og voksne ingen gener får, hvis de udsættes for fugt og skimmelsvamp, men at man skal være opmærksom på irritation i øjne, næse, øvre luftveje og hovedpine og søge egen læge ved ubehag.

 

Pressemeddelelse udsendt den 6. marts 2017

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.