Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det er nu, du kan søge støtte til renovering af private legepladser på offentligt areal

Ikast-Brande kommune modtager løbende ansøgninger fra foreninger, som ønsker økonomisk støtte til renovering af legepladser.

I forbindelse med harmoniseringen af offentlige legepladser i kommunen har byrådet besluttet at oprette en legepladspulje, hvor de private legepladser kan søge midler fra. Legepladspuljen består af overskydende driftsmidler tiltænkt de kommunale legepladser, og puljen udgør i år 100.000 kr. 

Hvis du skal søge om støtte til renovering af legeplads, skal du gøre det via ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2017

Link: Ansøgningsskema 

Send ansøgningen til 
Ikast-Brande Kommune
Drift- og Anlægsafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande 
Att. Dorthe S. Overgaard
eller på e-mail: doove@ikast-brande.dk

Link: Tilskudsregler for legepladsepuljer

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.