Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Stor respekt for medarbejdere der går i alkoholbehandling

Ikast-Brande Kommune deltager i en ny kampagne, som Alkohol & Samfund og TrygFonden står bag. Kampagnen hylder de medarbejdere, der har modet til at gå i behandling og virksomhederne, der har modet til at tale åbent om alkoholproblemer - og støtte op om medarbejdere, der ønsker at gå i behandling. I forbindelse med kampagnen vil Center For Rusmiddelbehandling i Ikast-Brande kommune gøre opmærksom på de tilbud, der er rettet mod medarbejdere og virksomheder. Med kampagnen ønsker Alkohol & Samfund og TrygFonden også at gøre arbejdspladserne opmærksomme på kommunernes gratis behandlingsmuligheder.

Klik for at se tilbud om alkoholbehandling i kommunen

Se kampagnen og tag en alkoholtest på www.hope.dk, der også henviser til Alkolinjen (80 200 500), der rådgiver virksomheder om, hvordan de hjælper en medarbejder, der har behov for alkoholbehandling. Kampagnen bakkes op af Dansk Industri, Danmarks største erhvervsorganisation, der støtter indsatsen med at få kampagnens budskab ud til de danske virksomheder.

På Center For Rusmiddelbehandlings hjemmeside www.cfr.ikast-brande.dk kan man læse konkret om Ikast-Brande Kommunes gratis alkoholbehandling, der  omfatter både individuelle samtaler,  anonym rådgivning, alkoholbasiskursus, ambulant koordineret behandling og døgnbehandling. Her kan der ligeledes indhentes information omkring tilbud til virksomheder, som omfatter hjælp til udarbejdelse af rusmiddelpolitik på arbejdspladsen, uddannelse af nøglepersoner på arbejdspladsen og oplæg omkring misbrug.

Alkohol & Samfund og TrygFonden har i anledning af kampagnen spurgt direktøren, den HR-ansvarlige eller anden leder i 312 virksomheder, om de tror, at en eller flere ansatte har et alkoholproblem. Det svarer næsten hver femte ja til.
Overforbrug af alkohol koster årligt danske virksomheder 370.000 ekstra sygefraværsdage og over 7 mia. kroner i omkostninger til tabt produktion. Læg hertil de personlige omkostninger, som et skjult alkoholproblem har for medarbejderens børn, ægtefæller, familie og kolleger.
Samtidigt er mange ledende medarbejdere eller direktører ikke klar over, at en kollega med alkoholproblemer kan få gratis, professionel og anonym alkoholbehandling i kommunen - i mange tilfælde kan det foregå uden en sygemelding fra jobbet.

Opbakning fra kolleger og arbejdsgiver er vigtigt

"Chancen for et vellykket behandlingsforløb er større, hvis det er arbejdspladsen og ikke for eksempel skadestue eller sygehus, der henviser. Modsat hvad mange tror, så er alkoholbehandling ikke  ensbetydende med en sygemelding eller døgnindlæggelse. De fleste behandlingsforløb i foregår i dagtimerne i form af samtaleterapi, og de allerfleste kan sagtens passe deres job samtidigt," siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

Alkoholproblemer findes i alle brancher og faggrupper - blandt medarbejdere med lang såvel som kortere uddannelse. Men alkohol er et tabu på mange arbejdspladser, og det fremgår også af Alkohol & Samfund og TrygFondens nye meningsmåling blandt 312 virksomheder, at mange af de adspurgte direktører, ledere eller HR-ansvarlige synes, at en medarbejdersamtale om alkohol er "lidt svær" eller "direkte pinlig".

"Det er vigtigt, at virksomhedens ledelse åbenlyst bakker op om at støtte medarbejdere, der drikker for meget - det gør det nemmere at tage beslutningen om at gøre noget ved sit alkoholproblem. De danske arbejdspladser har over en bred kam - både små, mellemstore og store virksomheder - potentiale til at medvirke aktivt til at få flere i alkoholbehandling," siger Peter Konow.

Frit valg mellem behandlingsstederne

Dansk Industri bakker op om kampagnen ved at kommunikere budskabet om alkoholbehandling ud til sine medlemsvirksomheder.

"Et skjult alkoholforbrug har store konsekvenser for de danske virksomheder, fordi det fører til flere sygedage og tabt produktion. Derfor er det vigtigt, at vores medlemmer kender til mulighederne for at tilbyde behandling til medarbejdere, der har et alkoholproblem, så de kan få genskabt et godt arbejdsliv, både til gavn for dem selv, deres familier og deres arbejdsplads, " siger kommunikationsdirektør i Dansk Industri, Marion Hannerup.

Peter Konow understreger, at der kan være forskel i behandlingen fra kommune til kommune, men alle kan frit vælge, i hvilken kommune de vil starte i ambulant behandling betalt af det offentlige.  Det kan være i den kommune, man bor, i den kommune hvor arbejdspladsen ligger eller en helt tredje kommune. Man behøver med andre ord ikke gå i behandling i hjemkommunen, hvis det passer bedre at benytte en anden kommunes tilbud.

Hver anden kender nogen, der drikker for meget 

Der går i gennemsnit 11 år inden en person med overforbrug af alkohol kommer i behandling, når det gælder offentlig behandling. En meningsmåling blandt danskerne fra december sidste år viser, at over halvdelen af danskerne har en eller flere kollegaer, familiemedlemmer, venner eller andre i omgangskredsen, de mener drikker for meget. Der er med andre ord rigtigt mange danskere, der har alkoholproblemer tæt inde på livet, selv om der er adgang til gratis og effektiv behandling hos kommunen.

"Alt for mange går rundt med et alkoholproblem i årevis, inden de kommer i behandling. Det har en lang række af negative følgevirkninger både for den drikkende selv og for omgivelserne - ikke mindst for familien, børnene og arbejdspladsen. Med Respektkampagnen hylder vi medarbejdere, der har modet til at gå i behandling og virksomheder, der har modet til at tale åbent om alkoholproblemer og støtte op om medarbejdere, der ønsker at gå i behandling," siger Mette Meldgaard,  programchef i TrygFonden.

(Kampagnen kan ses på hope.dk og løber i perioden 24. januar til 6. marts 2017. Tilbud om rådgivning og behandling i kommunerne gælder selvfølgelig året rundt)

 

Klik her for at se:

  • alkohol-test
  • alkoholforbrug i Danmark
  • hvor mange der alkoholproblemer
  • kontaktpersoner for behandling og yderligere oplysninger om kampagnen

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.