Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vigepligten i krydset Søndergade/Bredgade ændres igen

I samråd med både politi og Banedanmark er det besluttet at ændre vigepligten tilbage, så det igen bliver trafikanterne på Søndergade, der skal holde tilbage.

Onsdag den 15. februar ændres vigepligten.

Billedet viser krydset Søndergade Bredgade

I forbindelse med gennemførelsen af byfornyelsen i Bording blev vigepligtforholdene i krydset Søndergade/Bredgade ved jernbaneoverskæringen ændret.  

Det har desværre vist sig, at der er risiko for, at der kan opstå farlige situationer, hvis ikke baneoverskæringen rømmes for trafik inden togene skal passere. Bomanlægget er af ældre dato og kan ikke advare togføreren om, at jernbaneoverskæringen er spærret. Hertil kommer desuden, at togføreren ikke har tilstrækkeligt udsyn til at kunne opdage evt. køretøjer i jernbaneoverskæringen

Banedanmark arbejder på, at opgradere jernbaneoverskæringen, så der komme bomme i hele vejens bredde. Det vil i den forbindelse blive indarbejdet sikkerhedsforanstaltninger, der løser problemstillingen. Vigepligtsforholdene forventes til den tid, at blive ført tilbage til situationen med vigepligt fra Bredgade.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.