Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ikast-Brande Kommune tager første spadestik til plejecenteret Bøgildlund

Pressemeddelelse: Nu er det lige ved og næsten… Først i marts tager borgmester Carsten Kissmeyer og formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Frank Heidemann det første spadestik til kommunens nye plejecenter Bøgildlund i Ikast.

Fredag d. 3. marts 2017, kl. 10-11

Bøgildvej 100 i Ikast.

Alle interesserede er velkomne.

Plejecenterets 24 boliger og daghjem forventes at være klar til indflytning i 2018.

 

Et trygt sted at bo

Tankerne bag det nye plejecenter er, at beboerne skal føle sig trygge, hjemme og have mulighed for at bevæge sig. Derfor bliver Bøgildlund formet som en sløjfe, så beboerne trygt kan færdes rundt i huset og nemt finde tilbage til udgangspunktet. Det samme gælder Bøgildlunds have med stier og grønne områder, der snor sig, så beboerne let kan finde tilbage til det sted, de startede.

De 24 boliger i Bøgildlund opdeles i 2 mindre enheder. I hver enhed har den enkelte beboer sin egen lejlighed og indgår samtidig i et fælles område med køkken og fælles spise- og opholdsarealer.

Bøgildlund skal erstatte plejeboligerne og daghjemmet på Frisenborgparken og er 1. etape af udbygningsplanen for plejeboliger i Ikast.

 

Visionen for byggeriet

Visionen for byggeriet er udarbejdet i en proces i byggeudvalget med deltagelse af repræsentant fra Ældrerådet, repræsentant fra beboer-pårørendegruppen i plejeboligerne, medarbejderrepræsentanter og repræsentanter fra administrationen.

De grundlæggende værdier og tanker bag plejecenteret er:

  • Tryghed: Beboerne skal føle sig hjemme og opleve tryghed og genkendelighed
  • Velvære: Beboernes sanser skal stimuleres gennem lys, farver og lyde
  • Velvære: Der lægges op til bevægelse og sundhed
  • Aktiviteter: Beboerne stimuleres til at være aktive både ude og inde
  • Teknologi der letter hverdagen f.eks. affaldsrobot, tablets i hver lejlighed.

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.