Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pårørendepolitikken sendes i høring

På opfordring fra Ældrerådet besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2015 at påbegynde arbejdet omkring udarbejdelse en Pårørendepolitik. Det er denne politik der på møderne i august sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Pårøendepolitikken

Pårørende - familie og andre nære personer - spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Pårørende er med til at forme vores liv. De er en del af vores historie og identitet og har helt naturligt et ønske om at følge vores liv tæt. Pårørendepolitikken tager afsæt i nedenstående temaer:

 

  1. Pårørendepolitik - en invitation til det gode samarbejde

  2. Borgerens ret til selvbestemmelse

  3. Hvem er pårørende?

  4. Anerkendelse og støtte til de pårørende

  5. Forventninger og rollefordeling

  6. Værdier for det gode samarbejde

  7. Fra papir til praksis

 

Opsummering af politikkens indhold

Når en borger må have hjælp til at klare sin hverdag, påvirker det ikke udelukkende den borger, det drejer sig om, men også borgerens pårørende. Vi sætter stor pris på pårørendes kontakt og støtte til deres nærmeste. Vi oplever pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere og værdsætter pårørendes medvirken til "det gode liv" for borgeren, da de kan bidrage med viden om livshistorie, vaner, ønsker og traditioner.

Formålet med politikken er derfor at skabe et værdifuldt fundament for et godt samarbejde mellem borgere, pårørende og personale med respekt for den enkelte borgers ret til selvbestemmelse - et godt samarbejde, der skal have det fælles mål at sikre høj grad af livskvalitet for den enkelte borger.

I samarbejdet er det den enkelte borgers ønsker og behov, der kommer i første række. Som voksen har man ret til at bestemme og tage ansvar for eget liv. Det betyder, at man som udgangspunkt selv bestemmer, i hvilket omfang man ønsker at inddrage pårørende. For borgere med handicap eller anden sygdom, som vanskeliggør kommunikation, har pårørende og personalet et særligt ansvar for at varetage borgerens individuelle ønsker og interesser.

Det er relationen til borgeren, der er afgørende for, hvem der er pårørende. Pårørende kan både være forældre, ægtefælle, samlever, søskende, børn, børnebørn, en god ven, naboen eller en helt anden i borgerens netværk. Voksne borgere vælger som udgangspunkt selv, hvem der er deres pårørende, og hvem der skal informeres eller inddrages i hele eller dele af deres liv.

I Ikast-Brande kommune anerkender vi, at det kan være svært at være pårørende. Det har derfor stor betydning, at personalet støtter op om pårørende og medvirker til at skabe rum for dialog i hverdagen. Et godt samarbejde bygger på dialog, afstemte forventninger og en klar rollefordeling. Det har derfor stor betydning, at der løbende er mulighed for en forventningsafstemning, hvor pårørende og personalet bliver tydelige omkring serviceniveau, og hvad de kan forvente af hinanden i samarbejdet med borgeren.

Det gode samarbejde er først og fremmest funderet på Ikast-Brande Kommunes fælles værdier, dialog, tillid og ansvarlighed. Derudover tager det lokale samarbejde mellem borgere, pårørende og personale også afsæt i følgende 4 værdier: Respekt, åbenhed, troværdighed og ligeværdighed.

Du kan læse hele høringsmaterialet ved at klikke her

 

Har du nogle spørgsmål?

Spørgsmål eller bemærkninger til høringsmaterialet kan sendes på mail til arbejdsgruppen jeros@ikast-brande.dk.

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.