Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indbydelse til KulturForum #1-2017

Borgere, virksomheder, kunstnere, politikere, foreninger og kulturinstitutioner indbydes til KulturForum #1-2017 - den nye kulturplatform for samskabelse i Ikast-Brande Kommune. Det sker den 16. september 2017 kl 9.00-15.00.

KulturForum banner foto

Samskabelse på kulturfronten

I den netop vedtagne Kultur- og bibliotekspolitik har byrådet ønsket at tage afsæt i en anderledes organisering af samarbejdsrelationerne mellem borgere, erhvervslivet, de etablerede kommunale og selvejende kulturinstitutioner, de statsstøttede fælleskommunale institutioner,  kulturelt samråd, kulturforeninger, lokale kulturildsjæle og kunstnere bosiddende i kommunen. 
Denne nye organisering tager afsæt i et åbent og frivilligt KulturForum, som samler repræsentanter fra de ovenstående parter. 

Deltagelse er gratis - og alle er velkommen

"Vi glæder os til at opstarte KulturForum, som gerne skal blive til den platform, hvor alle med interesse for kulturområdet, kan være med til at samskabe på kulturfronten", siger Helle Mathiasen, som er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.


Program for KulturForum #1-2017:

Kl. 9.00
Kaffe og velkomst ved kultur- og fritidsudvalgsformand Helle Mathiasen.

Kl. 9.30
Præsentation af det kommende halve års kulturaktiviteter, herunder markedsføring af samme.

Kl. 10.00
Lene Tanggard, professor ved Aalborg Universitet, vil give et levende, involverende og spændende foredrag om hvordan kreativiteten og kunsten kan inspirere og fremelske opfindsomheden hos os selv og andre.
Måske vil vi opdage, at opfindsomheden og samarbejde kan få kulturen til at vokse yderligere i Ikast-Brande Kommune.

Kl. 11.00
Ideudveksling mellem deltagerne (idérige og/eller positive historier, hvor kulturen gør reel forskel for mennesker). Vi sætter samtidig indsatsen 'Børn og Kultur' til drøftelse. Hvordan, hvor og med hvem skal børnene udfordres og opleve kunst og kultur?

Kl. 12.00
Frokost og samtale med nye mennesker.

Kl. 13.00
Kulturens penge.
Hvilke muligheder er der for at ud- og afvikle, så pengene rækker til det, vi gerne vil i fremtiden?

Kl. 14.00
Fremtiden på kulturområdet.
Kommende kendte eller nye projekter og aktiviteter.
Nedsættelse af evt. arbejdsgrupper.

Kl. 14.45
Nyt fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Kl. 15.00
Kaffe to go.


KulturForum #1-2017 afvikles den 16. september kl. 9.00-15.00 hos Niebuhr Gears, La Cours Vej 8, 7430 Ikast.

Tilmelding

Senest den 8. september 2017 til kultur@ikast-brande.dk.

 

Yderligere oplysninger hos:

  • Udvalgsformand Helle Mathiasen, mobil 28702662
  • Kulturkonsulent Carsten Jensen, mobil 40236223

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.