Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Generalforsamling i Harrild Hedes Venner

Hermed indkaldelse til årets Generalforsamling i Harrild Hedes Venner, som afholdes Tirsdag den 9. maj 2017 fra kl. 19.00 på Naturcenter Harrild Hede.

Dagsordenen er således:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes på følgende mail: fbr@fcm.dk

5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

  • Evald Asp (Modtager genvalg)
  • Carsten Dalgaard (Modtager genvalg)
  • Søren Hansen (Modtager genvalg)
  • Flemming Broe (Modtager genvalg)

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg til revisor er:

  • Niels Peter Brøgger (Modtager genvalg)

8. Forslag til vedtægtsændring
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 6.
Følgende tekst i vedtægternes § 6. Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt medlemmerne af brugerrådet for Naturcenter Harrild Hede ændres til følgende tekst. Mindst to af bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt medlemmerne af brugerrådet for Naturcenter Harrild Hede.

9. Eventuelt

Man kan melde sig ind i venneforeningen for 100 kr. for resten af 2017 og deltage i generalforsamlingen. Kontingentet gælder hele husstanden.

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Harrild Hedes Venner.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.