Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nye regler for fornyelse af kørekort for borgere over 75 år

Folketinget vedtog den 2. juni 2017 en ændring af færdselsloven. Det betyder at der pr. d. 1. juli 2017 er en række nye regler du skal være opmærksom på i forbindelse med fornyelse af dit kørerkort.

Det betyder at alle, der søger om fornyelse af kørekort - som udgangspunkt - er underlagt den samme gyldighedsperiode på 15 år, medmindre der er helbredsmæssige forhold, der påvirker førerevnen. Loven stiller altså som hovedregel ikke længere krav om lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort til køretøjer i gruppe 1.

Læs meget mere om reglerne på Færdelsestyrelsen.dk.

 

Bemærk: Man kan tidligt få fornyet sit kørekort 3 måneder FØR det udløber.

OBS: Grundet lav bemanding i sommerferie perioden, vil behandlingstiden være længere end 14 dage.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.