Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pressemeddelelse: Kommunen ændrer midlertidigt det frie skolevalg

Ikast-Brande Kommune har besluttet at suspendere det frie skolevalg i hele kommunen frem til 1. september 2016.

Beslutningen er truffet af Borgmesteren efter indstilling fra Børne- og Undervis-ningsudvalget. Baggrunden for beslutningen er, at der er behov for en periode til at udarbejde en implementeringsplan for skolestrukturen. Planen udarbejdes i løbet af april og maj under inddragelse af skolernes ledelse og bestyrelser.


I forlængelse af Byrådets beslutning vedrørende "Forslag til Skolestrategi 2016" har skolebestyrelsen på Vestre Skole rettet henvendelse vedrørende bl.a. det frie skolevalg. Bestyrelsen konstaterer, at der er efter Byrådets beslutning er meget stor usikkerhed i forældrekredsen vedrørende fremtiden for deres børns skolegang. Dette betyder, at skolen oplever, at mange forældre allerede nu vælger at flytte deres børn til en anden Ikast-skole. Konkret er der p.t. flyttet 40 børn - heraf 10 børn til Nordre Skole (idrætsprofil). Det er bestyrelsens vurdering, at antallet klart vil stige over de næste uger. Situationen giver stor usikkerhed og utryghed hos børn, i forældrekredsen og hos personalet. Bestyrelsen anmoder Byrådet om at sikre en sikker og tryg skoledag for skolens børn, forældre og medarbejdere.

Beslutningen betyder, at elever kun kan flyttes fra nuværende skole, såfremt der er et særligt pædagogisk behov herfor. Beslutningen gælder for hele kommunen.

Hvis Byrådet på mødet den 20. juni 2016 vælger ikke at lukke Vestre skole, ophæves dispensationen fra denne dato.

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget Annette Mosegaard udtaler: "Efter henvendelse fra bestyrelsen på Vestre Skole finder vi det vigtigt, at der i høringsperioden skabes ro og sikkerhed hos børn, forældre og medarbejdere på Vestre Skole. Derfor suspenderer vi midlertidigt det frie skolevalg. Jeg vil opfordre forældrene til - af hensyn til børnene - at afvente den kommende planlægning, hvor rammerne udmeldes i løbet af april måned. Det er vigtigt at understrege, at der ikke sker ændringer i skoleåret 2016/2017.
Jeg har efter henvendelsen fra bestyrelsen drøftet sagen med Børne- og Undervisningsudvalget og indstillet til borgmesteren, at der træffes denne beslutning. Jeg mener ikke, at den kan afvente det kommende byrådsmøde."

I forhold til arbejdet med implementering af Byrådets beslutning vedr. skolestrategien planlægges følgende forløb:


Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 6. april 2016. 
Der forlægges en grovplan for implementering af skolestrategien. Planen indeholder bl.a.:

  • Det frie skolevalg jf. ovenstående.
  • En uddybning af "jobgarantien", herunder forhold for personale på kommunens
    øvrige skoler.
  • En overordnet plan for overflytning af klasser/ børn fra Vestre Skole til de øvrige skoler - herunder også specialklasser.
  • Evt. særlige tiltag/ indsatser/ incitamenter for fastholdelse af elever og personale i implementeringsperioden.

Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 8. juni 2016.
Der forelægges en endelig plan for implementering af skolestrategien.


Spørgsmål kan rettes til:
Borgmester Carsten Kissmeyer
mail: cakis@ikast-brande.dk, tlf.nr.: 9960 4010

Formand for Børne- og Undervisningsudvalget Annette Mosegaard
mail: annmo@ikast-brande.dk, mobil 2810 0812

Direktør Hans Jørn Laursen
mail: hjlau@ikast-brande.dk, tlf.nr.: 99603201

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.