Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

RESPEKT for Ikast-Brande-borgere, der går i alkoholbehandling

Ikast-Brande Kommune deltager i en ny oplysningskampagne, som Alkohol & Samfund og TrygFonden står bag. Ud over at vise borgerne, at det giver respekt at gå i behandling, skal kampagnen oplyse om kommunernes gratis og skræddersyede behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. I anledning af kampagnen får alle kommuner også en vejledning til at informere bedre om alkoholbehandling. En undersøgelse som Alkohol & Samfund har gennemført viser nemlig, at mange kommuner oplyser om alkoholbehandling i et sprog, som almindelige borgere ikke har en chance for at forstå og uden at forklare, hvad behandlingen konkret går ud på. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser samtidigt, at oplysning om indholdet i en alkoholbehandling har stor betydning for, om man vælger at gå i behandling for at holde op med at drikke. Man kan læse mere om kampagnen og kommunernes gratis behandlingstilbud til alkoholmisbrugere på www.hope.dk

Alkoholkampagne


Alkohol er hverdagskost

"Antallet af borgere, der kommer i behandling i de gratis, kommunale behandlingstilbud, står i skærende kontrast til omfanget af alkoholmisbrug. I 2014 kom ca. 14.000 i behandling, men ifølge Statens Institut for Folkesundhed er 140.000 danskere afhængige af alkohol, og 585.000 har et skadeligt højt forbrug. Dårlig og mangelfuld information om den hjælp, der er at hente, er medvirkende til, at mange aldrig henvender sig på de offentlige behandlingscentre," siger Ulrik Becker, som er bestyrelsesmedlem i Alkohol & Samfund, overlæge dr. med. på Hvidovre Universitetshospital og Professor på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Det har siden 2007 været kommunernes opgave at tilbyde gratis alkoholbehandling og oplyse om det til borgerne, og der er god grund til at få flere i behandling. Ifølge en ny Userneeds meningsmåling blandt de 30-70 årige har 53 procent af danskerne en eller flere personer i familien, vennekredsen eller blandt kollegerne, der, efter deres mening, drikker for meget.

"Alkoholmisbrug er stadig hverdagskost for alt for mange danskere. Kommunerne er fremadrettet nødt til at gøre en ekstra indsats for at kommunikere i øjenhøjde med borgeren - både om behandlingsgarantien og om typer, metoder og konkret forløb i en alkoholbehandling. Det er nødvendigt at afmystificere, hvad alkoholbehandling går ud på. Dårlig information på kommunernes hjemmeside er i bedste fald forvirrende og i værste fald skræmmer det folk med alkoholproblemer væk fra behandlingstilbuddet," siger Ulrik Becker.

På kommunens hjemmeside Center for Rusmiddelbehandling kan du læse konkret om Ikast-Brande Kommunes gratis alkoholbehandling, der omfatter både samtaler, anonym rådgivning, ambulant behandling og døgnbehandling.

Meget andet end Antabus

Ifølge Userneeds-meningsmålingen forbinder 61 procent alkoholbehandling med Antabus og 25,8 procent forbinder den med en periode, hvor man er isoleret fra resten af samfundet. En af de pointer, kommunerne, ifølge Ulrik Becker, bør oplyse mere tydeligt om er netop, at et behandlingsforløb ikke altid betyder Antabus eller isolation fra resten af samfundet.

"Der er mange velfungerende alkoholmisbrugere, der fortsat har job, familie og god økonomi, men bag facaden opløser alkohol tilværelsen bid for bid. Hvis de overhovedet skal overveje at gå i behandling, skal de nemt kunne finde oplysninger om mulighederne for at gå i alkoholbehandling uden at være væk fra familien og fortsat være tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at udbrede kendskabet til alkoholbehandling, som er ligeså veldokumenteret som behandlingen af mange andre tilstande," siger Ulrik Becker.

Ikast-Brande Kommune giver respekt

Alkohol koster årligt samfundet over 13 milliarder kroner og er en af de faktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden - næst efter rygning.

TrygFonden og Alkohol & Samfund kørte for et år siden den første landsdækkende oplysningskampagne nogensinde om den gratis, offentlige behandlingsgaranti. Efterfølgende oplevede godt en fjerdedel af landets kommunale behandlingscentre øget interesse, ligesom den anonyme alkoholrådgivning på www.hope.dk fik rekordmange henvendelser fra folk, der havde brug for hjælp til at stoppe et alkoholmisbrug.

"Reaktionen på sidste års kampagne viser, at oplysning motiverer folk til at holde op med at drikke. Men der er stadig alt for mange, der får deres liv ødelagt, fordi de drikker for meget alkohol, og én kampagne gør det ikke alene. Vi håber med denne kampagne at bane vejen for, at endnu flere får øjnene op for den hjælp, der er at hente hos kommunernes behandlingscentre," siger Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden.

På www.hope.dk kan man fra i dag, den 12. januar, læse mere om kampagnen, finde information om de kommunale behandlingscentre og lave en anonym test der viser, om man drikker for meget alkohol. De kommende uger vil der via events i kommuner landet over og på sociale medier blive givet respekt og skulderklap til dem, der vælger at gå i alkoholbehandling. I anledning af kampagnen får landets kommuner også tilsendt en guide, som vejleder dem i at informere om indholdet i deres alkoholbehandling, så flere kan blive motiveret til at opsøge de kommunale behandlingscentre. 

 

Her kan du få hjælp 

På kommunens hjemmeside Center for Rusmiddelbehandling kan du læse konkret om kommunens gratis alkoholbehandling, der omfatter både anonym rådgivning, motivationsforløb, ambulant behandling, gruppebehandling, døgnbehandling samt tilbud til pårørende.
Hvis du selv, eller en du kender, har problemer med alkohol, kan du henvende dig på tlf. 9960 3850 eller e-mail: cfr@ikast-brande.dk Her kan du få hjælp fra professionelle misbrugsbehandlere i Ikast-Brande Kommune.

Du kan også læse mere i denne folder om alkoholafhængighed og muligheder for hjælp 

 

Kampagnevideo 

 
Yderligere information 

For information om Ikast-Brande Kommunes alkoholbehandling:

 • Søs Philipsen, koordinator, Center For Rusmiddelbehandling Ikast-Brande kommune, Svaneparken 8, 7430 Ikast
  Tlf.nr: 9960 3858
  Mobil: 2055 4397
  E-mail: sophi@ikast-brande.dk

For yderligere information om selve kampagnen og undersøgelsen af de kommunale hjemmesiders borgerrettede information om indhold i alkoholbehandling:

 • Allan Jonas, projektleder i Alkohol & Samfund.
  Tlf.: 3311 1623 - Mobil: 2679 7949.
  E-mail: ajo@alkohologsamfund.dk 
   
 • Mette Meldgaard, områdechef for sundhed i TrygFonden.
  Tlf.: 2058 5645
  E-mail: mm@trygfonden.dk

For yderligere information vedrørende baggrunden for kampagnen, forskning og viden om alkoholmisbrug i Danmark:

 • Ulrik Becker, medlem af bestyrelsen hos Alkohol & Samfund, Overlæge dr. med. Hvidovre Universitetshospital og Professor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
  Tlf.: 2339 1728
  E-mail: ulbe@si-folkesundhed.dk

  

 

FAKTA

Alkohol Lyntest / Drikker du for meget?

Svar på spørgsmålene og se om du bør sænke dit alkoholforbrug.

1. Hvor tit drikker du øl, vin eller spiritus?
A. 4 gange om ugen eller mere
B. 2-3 gange om ugen
C. 2-4 gange om måneden
D. Højst én gang om måneden
E. Aldrig

2. Hvor mange genstande drikker du typisk, når du drikker?

A. 10 genstande eller mere
B. 7-9 genstande
C. 5-6 genstande
D. 3-4 genstande
E. 1-2 genstande

3. Hvor tit drikker du 5 genstande eller mere ved samme lejlighed?

A. Dagligt eller næsten dagligt
B. Ugentligt
C. Månedligt
D. Sjældent
E. Aldrig


Testresultat
For alle spørgsmål giver:

A. = 4 point
B. = 3 point
C. = 2 point
D. = 1 point
E. = 0 point

Har du en samlet score på 5 point eller derover, tyder det på, at du ville have gavn af at drikke mindre. Du kan tage en grundig alkoholtest på www.hope.dk


Om RESPEKT-kampagnen

Siden 2007 har alle haft ret til gratis alkoholrådgivning og behandling gennem deres kommune. Det er der desværre ikke nok, der ved, og i dag går der cirka 11 år, før en alkoholmisbruger søger hjælp hos kommunen. Derfor iværksætter Alkohol & Samfund og TrygFonden nu en kampagne, der skal oplyse danskerne om, at der er hjælp at hente i deres kommune.

På kampagnens site, www.hope.dk, kan man anonymt teste om alkoholforbruget er for højt og få vejledning til at komme i gang med behandling i sin kommune.

De kommende uger vil kampagnen via film, lokale events og sociale medier vise respekt og give et skulderklap til dem, der vælger at gå i alkoholbehandling. Desuden vil kampagnen oplyse om kommunernes gratis og skræddersyede behandlingstilbud til alkoholmisbrugere.
I anledning af kampagnen får landets kommuner også tilsendt en guide, som vejleder dem i at informere om indholdet i deres alkoholbehandling, så flere kan blive motiveret til at opsøge de kommunale behandlingscentre.

Mere info om kampagnen kan ses på www.hope.dk

Om baggrunden for kampagnen:
Kommunerne har siden strukturreformen i 2007 haft ansvaret for alkoholbehandling og oplysning om det til borgerne. Den kommunale alkoholbehandling er beskrevet i Sundhedslovens § 141 og giver borgere med alkoholmisbrug fire rettigheder:

1. Alkoholbehandlingen er et gratis tilbud
2. Borgere med alkoholproblemer kan henvende sig anonymt
3. Alkoholbehandlingen iværksættes senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig
4. Borgere kan frit vælge behandling på alkoholambulatorium, uanset hvor de bor

Samtidigt viser en undersøgelse af 98 kommunale hjemmesiders information til borgerne om alkoholbehandlingstilbud (udført af Alkohol & Samfund i efteråret 2015), at der stadig er hængepartier i mange kommuner, når det gælder oplysning om alkoholbehandling.

Resultatet af undersøgelsen er:

 • 15 kommuner informerer ikke om hverken type, metode eller forløb
 • 26 kommuner informerer ikke om type af alkoholbehandling
 • 55 kommuner informerer ikke om metoder der bruges i alkoholbehandlingen
 • 40 kommuner informerer ikke om forløb i alkoholbehandlingen
   
 • 32 kommuner informerer om både type, metode og forløb
 • 72 kommuner informerer om typer af alkoholbehandling
 • 43 kommuner informerer om metoder de benytter i alkoholbehandling
 • 50 kommuner informerer om forløb i alkoholbehandling

Alkohol & Samfund har desuden vurderet, om informationerne ville kunne forstås af en ganske almindelig borger, uden særlige forkundskaber, eller indsigt i fagsprog inden for alkoholbehandling. De 15 kommuner, der ikke informerer om hverken type, metode eller forløb, indgår ikke i vurderingen af forståelighed, da der ikke er nogen informationer at vurdere. Resultat blandt de øvrige kommuner:

 • 70 kommuner informerer på en måde, hvor borgerne kun forstår halvdelen, eller mindre dele af informationerne.
 • 13 kommuner informerer på en måde, hvor borgerne forstår det meste, eller alle informationer fuldstændig.

Om undersøgelsen fra Syddansk Universitet:
Undersøgelsen "Need to know and wish to know: What patients find important to know about treatment for alcohol problems in order to be able to decide whether to start or not" er gennemført af Unit of Clinical Alcohol Research, Clinical Research Institute, University of Southern Denmark.

Undersøgelsen er gennemført blandt 704 borgere i kommunal alkoholbehandling, som har svaret på en række spørgsmål om, hvor vigtigt det var for dem at få forskellige informationer, før de startede i en alkoholbehandling.

62,7 procent af borgerne angav, at det var vigtigt til meget vigtigt for dem at få informationer om, hvad alkoholbehandlingen indeholder.

Undersøgelsens konklusioner har været offentliggjort på KLs konference om alkohol i oktober 2015, men den har ikke været nævnt i medierne inden lancering af RESPEKT-kampagnen. Undersøgelsen kan ikke udleveres, da den ikke har været offentliggjort endnu, men plancherne fra KLs konference kan ses her:

http://www.kl.dk/rusmiddelkonference2015 

Alkoholforbruget i Danmark har følgende konsekvenser:

 • Alkohol er én af de enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark, næst efter rygning.
 • En tredjedel af Danmarks befolkning har ifølge Sundhedsstyrelsen en person i familien, der drikker for meget - enten i kernefamilien eller blandt andre familiemedlemmer.
 • En Userneeds-meningsmåling udført i december 2015 blandt de 30-70 årige viser, at 53 procent af danskerne har en eller flere personer i familien, vennekredsen eller blandt kollegerne, der, efter deres mening, drikker for meget.
 • Ud over de voldsomme personlige og økonomiske konsekvenser for de afhængige selv og deres pårørende, så koster alkohol samfundet 13 milliarder om året - uden menneskelige omkostninger og uden omkostninger til plejehjem, arbejdsulykker og kommunal genoptræning
 • Danskerne har et højt alkoholforbrug. 860.000 borgere drikker over højrisikogrænsen, 585.000 har et skadeligt forbrug og 140.000 er afhængige af alkohol - ifølge Statens Institut for Folkesundhed.
 • De fleste personer med for højt alkohol forbrug lever et tilsyneladende normalt liv med familie, job, hus - men med et skjult og skadeligt overforbrug af alkohol.
 • Hver dansker over 14 år drikker hvert år 9,4 l ren alkohol (2013). Det svarer til cirka 3 flasker stærk spiritus, eller cirka 10 flaske vin, eller 2 kasser øl om måneden, eller cirka 2 genstande om dagen.
 • Alkohol er relateret til 60 forskellige sygdomme. Blandt andet øger alkohol risikoen for en række kræftsygdomme især brystkræft, tyktarmskræft, kræft i mundhulen, kræft i spiserøret og leverkræft. Risikoen for brystkræft er øget ved selv et lille alkoholforbrug.
 • Hvert år er næsten 4.000 dødsfald i Danmark relateret til alkohol, baseret på tilgrundliggende og medvirkende dødsårsager. Det svarer til 5 % af alle dødsfald.
 • Alkohol resulterer hvert år i 50.000 tabte leveår for mænd og 20.000 for kvinder.
 • Alkohol er relateret til 28.000 hospitalsindlæggelser årligt, 10.000 skadestue besøg og 72.000 ambulante besøg.
 • Personer, der drikker over genstandsgrænserne, har hvert år mere end 150.000 ekstra kontakter til alment praktiserende læge, 80 % af tilfældene blandt mænd.
 • Personer, der drikker over genstandsgrænserne, har hvert år 325.000 ekstra sygefraværsdage, næsten alle sammen blandt mænd.
 • Mindst 122.000 børn mellem 0-18 år skønnes at vokse op i familier med alkoholproblemer.

 

Kilder:

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.