Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pressemeddelelse om Stationsområdet i Ikast

Stationsområdet i Ikast - Helhedsplanen – ’Perron 7430’ er sat på skinner

Stationsområdet i Ikast

Projektet er løbet i gang, og lokalplanen er lige på trapperne. Helhedsplanen gennemføres i den rækkefølge, der kan skaffe de nødvendige midler med påbegyndelse af de første projekter i 2017.

Fire gange i løbet af vinteren 2015 mødtes Ikast-Brande Kommune med en flok engagerede borgere i Kunstpakhuset i Ikast. Resultatet af samarbejdet blev til den roste helhedsplan for Ikast stationsområde - 'Perron 7430'. Helhedsplanen rummer i alt ni gode projekter,som tilsammen ændrer stationsområdet til et attraktivt og mangfoldigt bymiljø.

De ni projekter drejer sig om en forskønnelse af banens forplads og en mere indbydende ankomst og afgang, ensretning af Strøget, en rekreativ udnyttelse af Lille Torv, forskønnelse af Dr. Schwærters Plads, og omdannelse af det grønne overskudsareal til byhave, en 'banepromenade' langs industriområdets bagside samt mulighed for at bygge nye boliger ved parken og ved Frisenborg Allé.

I løbet af sommeren 2016 har kommunen påbegyndt arbejdet med Lokalplan nr. 344 med henblik på at fastlægge rammerne for byggeri og anlæg i 'Perron 7430' projektet, ligesom kommunale nøglepersoner gør en ihærdig indsats for at få de nødvendige aftaler med ejerne i området på plads, så projekterne kan gennemføres.

Lokalplanforslaget skal til politisk godkendelse i oktober. Derefter skal de nødvendige midler hentes hjem, så vi kan komme i gang med at realisere planens første projekter fra 2017 - når lokalplanen er endeligt vedtaget. De ni projekter gennemføres, efterhånden som økonomien falder på plads. I hvilken rækkefølge projekterne kan realiseres afhænger dog af, hvilke konkrete medspillere, der ønsker at bidrage økonomisk.

Kommunens planchef Karina Kisum Jensen udtaler: 'Det er et flot, sammenhængende projekt, og jeg har tillid til, at vi nok skal komme i mål med 'Perron 7430'. Alle ni delprojekter kan stå alene, og realiseres hver for sig, men tilsammen udgør de en robust helhed, som vil give et vigtigt løft til hele byen'.

Ikast-Brande Kommune har planlagt et offentligt informationsmøde i november 2016, hvor lokalplanen og de første konkrete projekter præsenteres. Tid og sted for mødet annonceres på kommunens hjemmeside og i lokalavisen.

Har du spørgsmål kan du kontakte
Planchef Karina Kisum Jensen på mail: kkjen@ikast-brande.dk eller på tlf. nr.: 99603301.
Planlægger Iben Hammeleff, på mail: ibham@ikast-brande.dk eller på tlf.nr.: 99603303.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.