Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regulering af rågeunger

Der vil i år blive foretaget regulering af rågeunger på udvalgte lokaliteter i Ikast by i perioden 1. maj - 15. juni.

Billedet viser en råge, der sidder på en træstamme

Reguleringen vil blive foretaget af de lokale jagtforeningers reguleringskorps, der fortrinsvis vil fo-retage reguleringen i de tidlige morgentimer eller timerne inden solnedgang.

De deltagende jægere har både gyldigt jagttegn og våbentilladelse, ligesom politiet er orienteret om reguleringen.

Tilladelse til regulering af råger på kommunens arealer er søgt af kommunen og givet af Naturstyrelsen i henhold til bekendtgørelse om vildtskader.

Ved behov for yderligere information, er man velkommen til at kontakte skov- og landskabsingeniør

Har du spørgsmål:
Kontakt Skov- og landskabsingeniør
Torben Hegaard på e-mail: toheg@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.