Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Generalforsamling i Harrild Hedes Venner

Hermed indkaldes der til den ordinære generalforsamling i Harrild Hedes Venner Onsdag den 11. maj 2016 kl. 19.00 på Naturcenter Harrild Hede.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Dagsordenen er således:

01. Valg af dirigent.

02. Bestyrelsens beretning.

03. Godkendelse af årsregnskab.

04. Indkomne forslag.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes på følgende mail: fbr@fcm.dk

05. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

06. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg til bestyrelsen er:
- Evald Asp (Modtager genvalg)
- Carsten Dalgaard (Modtager genvalg)
- Søren Hansen (Modtager genvalg)
- Flemming Broe (Modtager genvalg)

07. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg til revisor er:
- Niels Peter Brøgger (Modtager genvalg)

08. Forslag til vedtægtsændring.
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 6.
Følgende tekst i vedtægternes § 6. Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt medlemmerne af brugerrådet for Naturcenter Harrild Hede ændres til følgende tekst. Mindst to af bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt medlemmerne af brugerrådet for Naturcenter Harrild Hede.

09. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Harrild Hedes Venner.

Gem indkaldelsen her.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.