Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

”Pårørende er mere end biologi ...

. . . det afgørende er, hvem borgeren ønsker at invitere ind i sit netværk.”

Foto fra pårørendeaften

Dette var et af synspunkterne, da over 80 deltagere fra bl.a. bruger- og pårørenderåd, ældreråd, handicapråd og professionelle torsdag den 4. februar var samlet på Remisen i Brande for at tage første spadestik til den kommende pårørendepolitik på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune.

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Frank Heidemann Sørensen, indledte aftenen med spørgsmålet "Hvorfor en pårørendepolitik?" og fortalte, at initiativet stammede fra kommunens ældreråd, der havde et stort ønske om sådan en politik.

Yrsa Lund, repræsentant fra Ældrerådet synes det var spændende, at deltagerne var både borgere, pårørende og professionelle fra såvel Ældreområdet, som Psykiatri- og Handicap og fortæller, at: "Områderne tænker i nogle sammenhænge pårørende anderledes og kan derfor være til stor inspiration for hinanden."

Hele arrangementet var båret af en god energi og motivation for at bidrage til den kommende pårørendepolitik, og rundt ved alle bordene blev spørgsmålene livligt debatteret og senere refereret ved fælles opsamling. TR Søs Philipsens fortæller om aftenen: "En god og konstruktiv proces, hvor der kom mange perspektiver på det at være pårørende.

Det var konsulent og ergoterapeut Mette Søndergård, der sørgede for at samle op på deltagernes bidrag, og blandt bidragene var der særlig nogle temaer, der gik igen. Det var bl.a. fokusset på selvbestemmelsesretten, forventningsafklaring og støtte til pårørende. Disse dilemmaer affødte endvidere spørgsmål omkring "hvem ved, hvad der er bedst for borgeren?", " og "hvordan undgås det, at pårørende bliver "bange" for at "blande sig?".

Formanden for Handicaprådet Bjarne Dueholm udtaler: "Godt initiativ, at der nu bliver noget mere formaliseret på området. Aftenen gav mulighed for en god snak ved bordene, og Mette Søndergård var super til at samle op og konkludere i forhold til de forskellige emner. Man skal i den videre proces være opmærksom på, at politikken ikke kun bliver flotte ord. Det er vigtigt, at der også kommer handling bag."

Arbejdet omkring den kommende pårørendepolitik kom altså rigtig godt fra start, og på aftenen blev der samlet en skattekiste med guldkorn, inputs og gode idéer til politikkens indhold.

Ved spørgsmål til aftenen eller processen vedr. pårørendepolitikken kan kontakt ske til medlemmer af arbejdsgruppen Vibeke Grønskov 9960 4433, vigro@ikast-brande.dk eller Keld Bertelsen 9960 3867, keber@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.