Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budgetforlig 2016-2019

Enighed blandt byrådets medlemmer om budget 2016-2019. Budgetforliget kom på plads tirsdag 29. september 2015.

Byrådet i Ikast-Brande Kommune anser det for afgørende, at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt.

Imidlertid illustrerer den aktuelle budgetmæssige udfordring meget tydeligt, at den økonomiske udfordring for nærværende ser ud som af blivende karakter, hvorfor budget 2016-19 grundlæggende fastholder tidligere års sparekrav.

TABEL 1: DRIFTSBESPARLSER SOM ER INDARBEJDET I BUDGET 2016-2019

Indarbejdede besparelser :

Mio. kr.

Budgetreduktioner 2016:

-33,7

+ yderligere budgetreduktioner 2017:

-20,0

+ yderligere budgetreduktioner 2018:

-20,0

+ yderligere budgetreduktioner 2019:

-27,0

I alt

-100,7

 

Endvidere indeholder budgetforliget en nedsættelse af den kommunale udskrivningsprocent med 0,5 procentpoint til 25,1% i 2016 og budgetoverslagsårene. Denne beslutning er fuldt ud i overensstemmelse med forventningerne fra sidste års budgetforlig.

Det er fortsat byrådets udgangspunkt, at engangsindtægter anvendes til engangsudgifter. Dette bevirker, at såfremt kommunens økonomi bedrer sig væsentligt ved fx ekstraordinære store selskabsskatter i forhold til gennemsnittet af de sidste 5 års indtægter fra selskabsskatterne, skal disse anvendes til at revurdere størrelsen på anlægsbudgettet, idet øgede selskabsskatter anses for engangsindtægter.

Klik på linket herunder for at læse budgetforliget:

Budgetforlig 2016-2019

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.