Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Millionstøtte til nyt Center for Entreprenørskab i Ikast-Brande Kommune

PRESSEMEDDELELSE: Flere bidragsydere har henover julen og nytåret tilkendegivet deres støtte til det nye CESSO.DK – Center for Entreprenant Samarbejde mellem Skoler og Omverdenen, der er et nyt koncept med Ikast-Brande Gymnasium, RemisenBrande og Ikast-Brande Kommune i spidsen.

CESSO.DK - Center for Entreprenant Samarbejde mellem Skoler og Omverdenen etableres som et regionalt center i Region Midtjylland med base i Ikast-Brande Kommune. Centret tilbyder rådgivning til folkeskoler og ungdomsuddannelser samt til aktører i omverdenen for at sikre konstruktive og gensidigt profitable partnerskaber. Rådgivningsfunktionen er opdelt i to afdelinger målrettet henholdsvis folkeskoler og ungdomsuddannelser.

 "Det kan være en udfordring for skolerne at finde ressourcer til at etablere nye relationer til aktører i omverdenen. Samarbejdet sker ofte lidt tilfældigt via medarbejdernes egne personlige netværk. CESSO.DK vil gerne via rådgivning og formidling hjælpe skolerne med at etablere relationer til relevante samarbejdspartnere i lokalsamfundet", siger centerleder, Pia Stræde Palmelund.

Særligt projekt har fokus på bæredygtig energi

Udover rådgivningen vil CESSO.DK være aktivt medvirkende til at etablere nye partnerskaber mellem skoler og omverdenen via det særlige projekt "Bæredygtig Energi til Livet". Med projektet ønsker CESSO.DK at lave brobygning mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser og aktører fra forskellige sektorer som for eksempel erhvervs-, kultur-, natur- og foreningslivet i regionens kommuner. Konkret vil det komme til udtryk i færdigt formulerede entreprenante opgaver til elever fra 0. klassetrin til ungdomsuddannelsesniveau.

Bidragsydere tror på projektet

Region Midtjylland har tilkendegivet, at de støtter Ikast-Brande Gymnasium med 1,565 mio. kr. til etableringen af CESSO.DK.

"Vi er glade for bevillingen fra regionen, og vi glæder os til i samarbejde med de andre aktører at opbygge et center med fokus på stærkere relationer mellem uddannelsesinstitutioner og det omgivende samfund", siger rektor for Ikast-Brande Gymnasium, Kurt Møller Pedersen.

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 har valgt at støtte det konkrete projekt "Bæredygtig Energi til Livet" med et beløb på i alt 1,2 mio. kr. Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 begrunder deres støtte:

"Bæredygtig Energi til Livet modtager støtte med baggrund i, at projektet gentænker relationerne ved at opbygge nye og varige samarbejder mellem den kulturelle sektor, erhvervslivet og uddannelsesområdet, hvorved grundlaget for kunstnerisk udvikling, publikumsinvolvering, samfundsvækst samt menneskelig bæredygtighed etableres."

Entreprenante rollemodeller

Aktørerne bag CESSO.DK har alle erfaring med entreprenørskab og kan på forskellig vis bidrage til centerets udvikling. Ikast-Brande Kommune har arbejdet målrettet med entreprenørskab i folkeskoler og ungdomsuddannelser siden 2006, hvor man etablerede "Entreprenørskabsskolen".

"Vi har i mange år arbejdet med entreprenørskab i undervisningen i Ikast-Brande Kommune.  Det er meget udviklende for eleverne at være i tæt kontakt med erhvervsvirksomheder, kulturinstitutioner, foreninger m.fl. Jeg er derfor meget glad for at vores gode erfaringer, igennem CESSO, nu kan blive til gavn for andre kommuner og skoler", siger formand for Børne- og undervisningsudvalget i Ikast-Brande Kommune, Annette Mosegaard.

Ikast-Brande Gymnasium har ligeledes gennem en årrække været særdeles aktive inden for innovation og entreprenørskab, hvilket har resulteret i samarbejde med både det lokale erhvervsliv og kommunen. I 2011-2013 tog RemisenBrande initiativ til et storstilet pilotprojekt i Ikast-Brande Kommune med fokus på entreprenante samarbejdsforløb mellem skoler og omverdenen. Projektet blev skabt ud fra en kunstnerisk indgangsvinkel i forbindelse med den store Regionale Kulturfestival Bølgen og havde titlen "Bølger i hverdagen".

For yderligere information kontakt:

Centerledelsen i RemisenBrande på e-mail: center@remisenbrande.dk eller på tlf.: 97 18 09 09

Link til Entreprenørskabsskolen i Ikast-Brande

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.