Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nye regler for økonomisk fripladstilskud til børn i dagtilbud/skolefritidsordning (SFO).

Fra 1. januar 2016 træder nye regler i kraft for økonomisk fripladstilskud til børn i dagtilbud/skolefritidsordning (SFO).

Overgang til de nye regler

Modtager du økonomisk fripladstilskud, når de nye regler træder i kraft 1. januar 2016, skal du ikke ansøge på ny for at være berettiget til økonomisk fripladstilskud efter de nye regler.

Du modtager en foreløbig fripladsbevilling i løbet af februar måned 2016. Beregning af økonomisk fripladstilskud sker som hovedregel på baggrund af oplysninger fra E-indkomstregisteret fra januar.

Sker der ændringer i de familiemæssige eller økonomiske forhold, skal du lave en ny ansøgning på www.digitalpladsanvisning.ikast-brande.dk

Den væsentligste ændring i de nye lovregler er, at 10% grænsen for efterregulering er væk. Alle modtagere af økonomisk fripladstilskud får en afgørelse på, hvordan deres sag har været for det foregående år. Det betyder, at alle, der har modtaget økonomisk fripladstilskud i 2016 vil modtage en årsopgørelse over økonomisk fripladstilskud for det pågældende år.

Den nye lovgivning sikrer, at du modtager det økonomiske fripladstilskud, du er berettiget til. Har du fået for lidt i tilskud, får du penge tilbage. Har du modtaget for meget i tilskud, får du et krav om tilbagebetaling af det fripladstilskud, du har modtaget for meget i 2016.

Årsopgørelsen for økonomisk fripladstilskud i 2016 bliver opgjort på baggrund af hver måneds indkomst, omregnet til årsindkomst + tillæg af positiv kapitalindkomst, aktieindkomst. Er du selvstændig erhvervsdrivende korrigeres tillige for eventuelle skattetekniske fradrag, som tillægges indkomsten.

Første gang, vi laver en årlig efterregulering efter den nye lovgivning, er sommeren 2017, hvor årsopgørelsen 2016 fra SKAT er færdig.

 

Nye regler om videregivelse af oplysninger
Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling i forhold til tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven - fx Post Danmark." (§ 12 a)

 

Du kan læse mere her: Orientering om ny bekendtgørelse samt Bekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 599 af 30. april 2015) 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.