Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tre skoler retter særligt fokus mod skolebørns mentale trivsel

PRESSEMEDDELELSE: I Ikast Brande Kommune har Engesvang Skole, Ikast Østre Skole og Ikast Unge Center (IUC) gennem det sidste år deltaget i et projekt for at styrke trivslen for alle, men med særligt fokus på sårbare børn og unge. Projektet hedder PALS - Mental Sundhed, og det løber frem til udgangen af 2016. PALS står for ’Positiv Adfærd i Læring og Samspil’.

Statens Institut for Folkesundhed offentliggjorde torsdag den 9. april 2015 sin rapport om skolebørns trivsel. Her viser det sig, at antallet af skolebørn, der er nervøse, sover dårligt om natten, og som tit går hjem med ondt i maven, er steget de sidste fire år. Den viser også, at flere unge føler sig ensomme end tidligere.

Seks skoler i Ikast-Brande Kommune har gennem flere år arbejdet med PALS. Af dem har IUC, Østre og Engesvang skoler valgt at deltage i projektet PALS - Mental Sundhed, fordi de ønsker at være med til at afprøve indsatser med direkte fokus på elevernes mentale sundhed:

Kortlægger trivsel

- På Engesvang Skole valgte vi at gå ind i projektet for yderligere at udvikle det arbejde, vi i forvejen gør for at skabe trivsel blandt eleverne. Det særlige er, at vi her får arbejdet med sider af børns trivsel, som kan være rigtig svære at spotte. Det handler især om de børn, der i årevis kan gå rundt med knuder af mistrivsel i maven, men som på overfladen ser glade ud og samtidig løser deres skoleopgaver glimrende, siger skoleleder Claus Bredahl Sørensen, og uddyber:

- Vi er i projektet optaget af at udarbejde procedurer på skolen, som øger sandsynligheden for, at vi opdager netop disse børn tidligere. To vigtige elementer i projektet er det udvidede samarbejde med sundhedsplejen samt det undersøgende dataarbejde. Her kobler vi børn og medarbejderes udsagn sammen i en kortlægning. De data, der kommer frem for alle børn og alle klasser, er afsættet for skolens fremadrettede indsatser for trivsel.

I 2015 vil de tre skoler arbejde med at kortlægge elevernes trivsel systematisk for at kunne målrette indsatser til lige præcis de udfordringer, der viser sig. I 2016 fokuserer skolerne på at give eleverne undervisning i mental sundhed under overskrifterne "Positiv selvopfattelse", "Fællesskab" og "Samhørighed". Eleverne lærer desuden om følelser, og hvordan man konkret kan håndtere livet, når det bliver lidt svært. Denne undervisning skal indgå som en naturlig del af skolens øvrige undervisning.

Børn med angst

Elever, der har udviklet angst, får tilbud om behandling efter programmet "Cool Kids". Det er kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der gennemfører programmet i samarbejde med Aarhus Universitet.

Projektet PALS - Mental Sundhed foregår i samarbejde med Holstebro, Herning og Norddjurs kommuner og Socialstyrelsen. Det er finansieret af Sundhedsstyrelsen under satspuljeprojektet "Fremme af mental sundhed og trivsel blandt skolebørn", og der er i alt afsat 2,8 mio. kr. til projektet i Ikast-Brande Kommune.

Yderligere information:

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.