Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indbydelse til Dialogmøde d. 19. marts 2014 i Bakkehuset, Ikast

Ikast-Brande Kommune inviterer hermed formænd / næstformænd i frivillige sociale foreninger og organisationer til det årlige dialogmøde. Mødet er arrangeret med henblik på en drøftelse af det fremtidige samarbejde med frivillige sociale foreninger og organisationer, samt afholdelse af generalforsamling i Frivillig Rådet.

Indbydelse til Dialogmøde d. 19. marts 2014 kl. 18.30-21.00 i Bakkehuset, Strøget 47, 7430 Ikast.

Program for aftenen vil være:

  1. Velkomst v/ Udvalgsformand Frank Heidemann Sørensen.
  2. Præsentationsrunde.
  3. Afrapportering vedrørende § 18 midler 2013 v/ Keld Bertelsen.
  4. Spørgsmål.
  5. Oplæg: Morgendagens frivillige verden v/ Frederik C. Boll, direktør Ingerfair
  6. Kaffe og arbejdsgrupper
  7. Opsamling v/ Frederik C. Boll
  8. Evt.
  9. Afslutning v/ udvalgsformand Frank Heidemann Sørensen

Efter dialogmødet afholder Frivillig Rådet generalforsamling, hvor alle deltagere fra dialogmødet er meget velkomne til at deltage.


 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Frivillig Rådet i Ikast-Brande Kommune onsdag d. 19. marts 2014, kl. 21.00.

Ifølge Frivilligrådets vedtægter skal rådets ordinære generalforsamling afholdes samme tid og sted som det årlige Dialogmøde for de frivillige sociale foreninger i Ikast-Brande Kommune.

Valgperioden for Frivilligrådet er 2 år med mulighed for genvalg.  Valgbare er alle borgere
bosiddende i Ikast-Brande kommune, som repræsenterer en lokal frivillig social forening/organisation, gruppe eller enkelt borger, der arbejder med frivilligt socialt arbejde.

Der kan kun opstilles én kandidat pr. frivillig forening /organisation.  Dette uanset om
foreningen udfører frivilligt socialt arbejde i forhold til flere interesse- og virkeområder. Her defineres en forening/organisation ved en fælles bestyrelse eller lokalkomite. Der opfordres til at søge en bred sammensætning af Frivilligrådet med hensyn til geografi.

 

Det nuværende Frivilligråd består af følgende 4 valgte foreningsrepræsentanter:
Henning Busk (formand) Kræftens Bekæmpelse                                                           Jonna Møllemand ( næstformand) Røde Kors
Inger Krogh, Frisenborg Brugerråd
Karl Kristensen, Brande Gymnastik og ungdomsforening

 

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent
3.  Valg af 2 stemmetællere
4.  Godkendelse af vedtægtsændring
5.  Formandens årsberetning forelægges mundtligt
6.  Valg af 4 Rådsmedlemmer (Alle nuværende medlemmer modtager genvalg)                 7.  Valg af 2 suppleanter
8.  Indkomne forslag
9.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
onsdag d. 12. marts 2014.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring kan ses på kommunens hjemmeside underBorger - Frivillighed eller rekvireres hos Frivilligcenter Ikast-Brande, tlf. 21329409.

På Frivilligrådets vegne


Henning Busk
Formand


Samlet tilmelding senest d. 17.03.14 hos:

Kontaktperson for frivilligt socialt arbejde
Vibeke Grønskov                                           eller                    Frisenborgparken
Email: vigro@ikast-brande.dk                                                   Tlf.: 9960 4400


 


 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.