Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Folkeoplysningsudvalgets nyhedsbrev for maj 2014

Nedenfor finder du nyhedsbrev for maj måned 2014

Folkeoplysningsudvalget

Åben eller gem nyhedsbrevet som .pdf 

Nyt Folkeoplysningsudvalg

I bilaget til dette nyhedsbrev kan I finde en oversigt over medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget varetager foreningernes interesser i kommunen, og I er meget velkomne til at kontakte medlemmerne af udvalget, hvis I har spørgsmål eller forslag til forbedringer.

Folkeoplysningsudvalget i Ikast-Brande Kommune for perioden 2014-2017.

IBK I bevægelse - uge 35 - ansøgningsfrist er den 16. juni

Få tilskud til bevægelses- og motionsaktiviteter i uge 35. Folkeoplysningsudvalget igangsætter igen i år projekt "Ikast-Brande Kommune i bevægelse" - hvor foreningslivet kan få op til 5.000 kr. i tilskud til at afvikle et eller flere åbne arrangementer. Læs mere på www.ikast-brande.dk under "Kultur og Fritid", "Tilskudsmuligheder".

Der ydes tilskud til eksempelvis leje af rekvisitter eller andre materialer til aktiviteten, brug af eksterne instruktører, præmier og tilsvarende, som tager udgangspunkt i afviklingen af det pågældende arrangement og ikke den løbende drift af foreningen.

Kontakt Anita for yderligere oplysning på anvch@ikast-brande.dk  eller telefon 99604150. Ansøgningsfristen er den 16. juni.

Kåringer 2014 - frist den 12. august

Traditionen tro fejrer Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget foreningslivet i Ikast-Brande Kommune. Det sker i uge 36 - tid og sted udmeldes senere. Der uddeles priser inden for:

- Årets Ildsjæl
- Unglederprisen
- Årets Talent
- Idrættens Hæderspriser (eliteidrætspræstationer)

Indstillinger skal rumme en begrundelse for indstillingen som beskriver arbejdsindsatsen og perio-den for den pågældende person - jo mere, I kan skrive, jo bedre. Der er ikke et standardskema.

Læs mere på www.ikast-brande.dk i juni måned om arrangementet og kriterierne for priserne.

Indstilling af kandidater sendes senest den 12. august til anvch@ikast-brande.dk.

Vi håber, I vil hylde jeres frivillige ved at indstille så mange kandidater som muligt.

440.000 kr. til foreningslivet i Ikast-Brande Kommune

Folkeoplysningsudvalget har fordelt midler til foreningslivet fra puljen til Ekstraordinært Lokaletilskud. 440.000 kr. er blevet fordelt til en række istandsættelser og energimæssige investeringer i foreningernes lokaler over hele kommunen.

Fristen for at ansøge puljen er den 31/3 hvert år. Dog kan der ved særlige akutte tilfælde ske en løbende behandling af ansøgninger til puljen.

Udviklings- og Aktivitetspulje

Folkeoplysningsudvalget har igen i år en Udviklings- og Aktivitetspulje, hvor foreninger og selvorganiserede kan søge om tilskud til konkrete projekter og nye tiltag. Ansøgningerne behandles løbende.

Læs mere på www.ikast-brande.dk under tilskudsmuligheder.

Godkendelse af sæsonbookinger

Sæsonbookinger for sæsonen 2014/2015 er nu godkendt i Conventus. Foreningerne har nu ind til den 1. oktober til at få booket de enkelte hold ind på de enkelte tider- dvs. påføre i Conventus, om der er en eller flere deltager over 18 år til stede i lokalet, idet der opkræves gebyrer for senior tider.

Såfremt en forening ikke skal bruge det pågældende lokale, skal lokalet afbookes. Dette af hensyn  til pedellernes / hallernes arbejdstidplanlægning samt for at andre foreninger så kan få mulighed for at benytte lokalerne.

Såfremt der ikke afbookes og lokalerne ikke bruges, kan der opkræves et gebyr uanset alder på 300 kr. pr. time for lokalet.

Enhver forespørgsel om tider sker via Conventus.

Link til dagsorden / referater

Via Ikast-Brande Kommunes hjemmeside kan I finde dagsordener og referater fra de politiske udvalgs møder samt møderne i Folkeoplysningsudvalget:

www.ikast-brande.dk/politik/dagsordener-og-referater

Stiftende generalforsamling i foreningen Harrild Hedes Venner

Der afholdes stiftende generalforsamling i foreningen Harrild Hedes Venner tirsdag den 10. juni 2014 kl. 19:00 på Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 36, 7330 Brande.

Alle har mulighed for at deltage i foreningens arbejde og støtte om den fortsatte udvikling af Naturcenter Harrild Hede.

Alle folkeoplysende foreninger kan gratis bruge Harrild Hede Naturcenter, der bl.a. rummer overnatningsmuligheder for en skoleklasse, cykler og meget mere. Læs mere om naturcentret her:

www.ikast-brande.dk/borger/kultur-og-fritid/naturoplevelser/naturcenter-harrild-hede

LAG 2014

Ikast-Brande Kommune har afsat midler til udvikling af landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune i 2014, som administreres under LAG-ordningen.

Processen for udmøntningen af de i alt ca. 750.000 kr. i 2014 er endnu ikke afklaret. Det forven-tes, at der laves en ansøgningsrunde i slutningen af året, hvor almennyttige projekter kan komme i betragtning til støtte på maksimalt 50 % af de samlede udgifter.

Såfremt foreninger overvejer at søge støtte, kan I allerede nu tage kontakt til LAG-koordinator Henrik Louring på helou@ikast-brande.dk eller telefon 99604154.

Yderligere oplysninger om ansøgningsprocessen vil blive oplyst på hjemmesider og i dagspressen.

Tjen penge via indsamling

Diabetesforeningen afholder d. 1. juni landsindsamlingen 'Støt børn med diabetes'.  I år er der en ny model for indsamlingen, hvor de lokale foreninger ude i kommunerne inviteres til at samarbejde om landsindsamlingen og at få en del af det indsamlede til det lokale foreningsliv - spejdere, idrætsklubber, skoleforeninger og andre foreninger
 
Diabetesforeningen tilbyder foreningerne 15 procent af det beløb, deres indsamlere får i indsamlingsbøsserne. Penge de kan bruge til deres egne gode formål.

Sådan håndterer I udenlandske medlemmer i foreningen

Erhvervsrådet og Region Midtjylland har udgivet en folder med inspiration til foreningslivet om hvordan man arbejder med udenlandske medlemmer i foreningerne. Ikast-Brande Kommune indgår i projekt "Fastholdelse og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft" og vi vil med interesse gerne høre fra foreninger, der arbejder med målgruppen - eller kunne tænke sig det.

Folderen med de ti gode råd er vedlagt som bilag.

10 gode råd til foreninger om internationale medlemmer.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.