Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Reform af sygedagpengesystemet

En ny sygedagpengereform træder i kraft i sommeren 2014, og den medfører omfattende ændringer i sagsbehandlingen af især længerevarende sygemeldte.

Regeringen indgik den 18. december 2013 et forlig om en reform af sygedagpengesystemet med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Den 11. juni 2014 vedtog et flertal i Folketinget reformen af sygedagpengesystemet.

Reformen indebærer blandt andet, at ingen borgere, der den 1. juli 2014 er berettiget til sygedagpenge, kommer til at stå uden forsørgelse, at der indføres nye regler i forbindelse med revurdering af sygedagpengemodtagerne samt at en ny opfølgningsmodel introduceres.

Du kan læse mere om reformen her:

Lovforslag

Generelle linjer i reformen og aftaleteksten

Du kan læse mere om reformens konsekvenser for din sag her:

Konsekvenser for din sag

Du kan se en kort video om reformens konsekvenser for din virksomhed her:

Cabi: Hvad betyder reformen for virksomhederne?

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.